Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Aksellastrestriksjoner

På kommunale veger opphører fra og med 1. juni 2022

Les mer

Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte

Møtet er 2. juni, kl 1900 på teams og rettet mot Oppdal kommune.

Les mer

Innføring av helseplattformen

Den 24.6.2021 vedtok Oppdal kommunestyre å utløse opsjon for Helseplattformen. Ei nedsatt prosjektgruppe har utarbeidet et forslag til styringsdokument for innføring av Helseplattformen.

Les mer

Beiteslipp

I disse dager slippes tusenvis av sau og lam, og kyr og kalver på beite i fjellbygda. Vi ber om at alle som ferdes i og i nærheten av beiteområdene viser ekstra hensyn til våre firbeinte venner.

Les mer