Den tredelte triskelefiguren har tradisjon tilbake til middelalderen og antikken. Kommunevåpenet gir et treffende uttrykk for Oppdals beliggenhet og kommunikasjonsmessige betydning i fortid og nåtid – tre veger som møtes, et vegamot. Veiene fra sør over Dovrefjell, fra Nordmøre i vest og fra Trondheim i nord møtes her. Samferdselen har også en viktig plass i Oppdals historie, fordi oppdalingene helt fra middelalderen hadde plikt til å skysse reisende over Dovrefjell. En strekning av veien over fjellet var den berømte Vårstigen.
Kommunevåpenet er i blått med tre motstøtende sølvspisser i form av et gaffelkors.

Våpenet ble godkjent ved kgl. Res. 19.2 1982 og 13.5 1983 og er tegnet av Einar H. Skjervold.