Kirsti Welander

Welander kommer fra stillingen som rektor ved Oppdal videregående skole. Hun er fra Kjeldebotn i Nordland, utdannet adjunkt, videreutdannelse i IT, økonomi og ledelse.

Kirsti Welander har bodd i Oppdal siden 1993. Hun har arbeidet i skolen i 20 år, 10 av disse som leder. 

Kontaktinformasjon:

  • E-post: kirsti.welander@oppdal.kommune.no
  • Telefon: 72 40 11 03
  • Mobil: 901 13 337