Ola Røtvei Røtvei er gardbruker. Han har 11 år bak seg som fast stortingsrepresentant.

Røtvei er inne i sin fjerde periode som ordfører i Oppdal. 

Ola Røtvei er til daglig å treffe i Rådhuset.

E-post: ola.rotvei@oppdal.kommune.no
Tlf: 93 063 639

Ordførerens kalender: