Psykisk helse og rusarbeid  er en del av Helse og familie og gir tilbud primært til ungdom og voksne. Vi har lokaler på Helsesenteret, Seljevegen 6, i de tidligere lokalene til hjemmesykepleien. Inngangen til venterommet er på nordsiden (inngang 3). Der har vi felles venterom med røngten og medisinsk rehabilitering.

Psykisk helse og rusarbeid  er også en del av skolehelsetjenesten på Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole.

 

Eksempler på psykiske vansker/rusproblemer  kan være:

Angst

Depresjon/Ensomhet

Sorg/Kriser

Spiseproblemer

Tvangstanker/handlinger

Voldsomme humørsvingninger

Relasjonsproblemer

Rus -og avhengighetsproblemer

Ansatte i psykisk helse og rusarbeid  har taushetsplikt, men samarbeider med andre i kommunehelsetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten utfra faglige vurderinger og etter den enkeltes samtykke.

 

Kontaktinformasjon:

Henvisning fra fastlege er ønskelig, men den enkelte kan også ta kontakt direkte til fagansvarlig, telefon 72401318 eller 48212711 eller pr mail.

Noen opplever at vi kan være vanskelig å få tak i på telefon. Vi kan være opptatt i samtaler etc., og stenger da telefonen. Om du ikke ønsker å oppgi ditt navn til sentralbordet, slik at vi kan ta kontakt tilbake, send en mail til Inga Snøve eller sms til 48212711, så tar vi kontakt.

 

Tjenester vi kan tilby:

Individuelle samtaler

Parsamtaler

Medisindosering

Hjemmebesøk

Boveiledning

Sorggrupper /LEVE

Mestringsgrupper

Dagsenter "HUSET" 

 

Ansatte innen psykisk helsearbeid:

Inga Snøve/Fagansvarlig
Tlf: 72 40 13 18, mobil: 48 21 27 11
E-post: Inga Snøve

Toril  Berg Tlf: 72 40  13 15, mobil: 91 89 60 34
E-post: Torild Berg

Anne Sæther Tlf: 48 21 27 14
E-post: Anne Sæther

Bente Schive Tlf. 72 40 13 16, mobil 48 21 27 12
E-post: Bente Schive 

Marit Håker Skarsheim Tlf. 91 89 60 14
E-post: Marit Skarsheim

Rune Vorhaug Tlf. 91 89 60 26
E-post: Rune Vorhaug

Aud Ingrid Loe Tlf. 91 89 60 60
E-post: Aud Ingrid Loe

Peggy Furseth Mjøen. Tlf. 91896025

E-post: Peggy Mjøen

Terje Tronsgård Tlf. 72401325/97103334  

 E-post: Terje Tronsgård   

Gunn Maridal Loe. Tlf. 91896095                                                                                                            

E-post: Gunn Maridal Loe