Navn Kontaktperson Tlf
Bygdefolkets studieforbund Torhild Svisdal Mjøen 72 42 12 20
Dindal sameie Elisabeth Uv 90 15 14 00

Dyrevernsnemda for Gauldal

Mattilsynet avd. Gauldal 06040
Fagerhaug grunnerierlag Ingebrigt Haugset 72 42 35 33
Felleskjøpet Agri BA Avd. Oppdal 72 40 49 20
Fjellfôr BA Fôrkjøkkenet 72 42 14 17
Fjellregionen pelsdyravlslag Olav Martin Mellemsæter 95 87 85 56

Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk

Ola Arne Aune 72 42 41 78
Geno Oddvar Hindseth 72 42 34 14
Hovden sameie John Bjørndal Volden 97 24 15 36
Kinnpiken grunneierlag Iver Bjørndalssæter 90 96 58 31
Lønset bondelag Ola O. Vindal

90 20 67 24

Lønset grunneierlag Aud Marie Bøe Holand  
Mattilsynet Distriktskontor Støren 72 43 89 00
Midtnor BHT, lanbrukshelsen Avd. Oppdal 72 42 04 10
Nortura Hovedkontor Tr.heim 73 89 80 00
Oppdal avløserlag Hilde Frøiland Hoel 72 42 20 12
Oppdal bonde og småbrukerlag Ola Krokann 72 42 35 16
Oppdal bygdekvinnelag Toril Fløystad Dørum 90116140
Oppdal bondelag Kari Toftaker 97 53 97 90
Oppdal bygdealmenning E-post 72 42 02 77
Statens naturoppsyn Tord Bretten 72 42 49 45
Oppdal dyreklinikk E-post 72 42 17 00
Oppdal landbruksrådgiving E-post 72 42 12 20
Oppdal hagelag Bente Lund Øyen 97 59 75 96
Oppdal produsentlag Per Hindseth 93 41 05 20
Oppdal sau og geit Aud Marie Bøe 986 21202
Oppdal skogeierlag Hans Ole Uv 91 16 84 60
Stenseslia sameie Geir Håkon Steinsheim 99 64 29 15
TINE rådgivining og medlem Berit Haarstad Foss 917 19 914
Tronda - Håmmårbekken grunneierlag Asbjørn Sletten Stølen 90 56 08 34
Vinstradalen og Loe utmarkslag Stein Outzen 91 39 49 89

 Hjelp oss å holde lista oppdatert! Har du oppdateringer eller tilføyelser til lista over lag og organisasjoner tilknyttet landbruket i Oppdal vennligst kontakt Oppdal kommune.