Det nye Dovrefjell nasjonalparkstyre har overtatt Dovrefjellrådets arbeidsoppgaver som gjelder motorferdsel. Søknader om motorferdsel i verneområdene skal nå behandles av nasjonalparkstyret.

Her finner du informasjon og søknadsskjema om motorferdsel i verneområdene: