Ekstraordinært bygningsrådsmøte om skredsaken

I ekstraordinært bygningsrådsmøte i dag er det fattet følgende vedtak:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innkallingen til bygningsrådsmøtet 12. februar:

Vedtak i Bygningsrådet 12. februar:

Bygningsrådet tar framlagt betenkning fra adv.firma Simonsen Vogt Wiig, datert 07.02.2018, til etterretning. Bygningsrådet ber rådmannen igangsette arbeid med å utarbeide ny detaljert skredvurdering i området øst for Skarvatnet ved engasjement av kompetent firma. Bygningsrådet ber rådmannen vurdere om en slik skredvurdering kan finansieres ved bruk av disposisjonsfond, alternativt kan finansiering avklares gjennom budsjettregulering.

Betenkning - ansvarsvurdering:

All planbehandling og relevante utbyggingssaker siden 1990-tallet er gjennomgått av kommuneadvokaten, som også har utredet ansvarsforholdene og veien videre.

Etter at bygningsrådet og eventuelt kommunestyret har behandlet saken, inviterer Oppdal kommune de berørte hytteeierne til et eget informasjonsmøte. Det vil skje så snart som mulig etter at den politiske behandlingen er ferdig. Følg med på hjemmesidene våre. Her vil vi informere fortløpende om hvor langt utredningen og saken er kommet, og om sted, dato og klokkeslett for informasjonsmøtet. I tillegg vil vi sende en skriftlig invitasjon med brev til de berørte hytteeierne.


Publisert: 16.02.2018 13:53
Sist endret: 16.02.2018 15:28