Endringer av kommunale forskrifter for gebyrregulativ 2018

Kommunestyret har i møte 13. desember 2017 vedtatt endringer av:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  • Forskrift for gebyrregulativ – avfallsgebyrer – husholdningsavfall (k-sak 17/114)
  •  Forskrift for husholdningsavfall og avfallsgebyr 2018 (k-sak 17/114)
  •  Forskrift for gebyrregulativ slamgebyrer 2018 (k-sak 17/114)
  •  Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for 2018 (k-sak 17/114)
  •  Forskrift om gebyrregulativ 2018 - plan og forvaltning (k-sak 17/115)

 Nye forskrifter og betalingsregulativ gjelder fra 1. januar 2018. Forskrifter og gebyrregulativ er lagt ut på biblioteket og servicetorget.

 Eiendomsskattevedtaket for 2018

 Det skal skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen etter gjeldende takster. Eiendomsskattelisten for 2018 vil bli lagt ut til alminnelig ettersyn innen 1. mars. Skatten skal betales i to terminer.

Skattesatsene er fastsatt til følgende:

Husløse grunneiendommer 2,0 promille

Bebygde bolig- og fritidseiendommer 3,4 promille

Øvrige eiendommer 7,0 promille

Det er fastsatt et bunnfradrag på kr 450.000,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.


Publisert: 22.12.2017 13:05
Sist endret: 22.12.2017 13:06