Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi i Oppdal kommune legger til rette for et grønt skifte. Alle deler av oppdalssamfunnet - innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens virksomhet, mobiliseres etter hvert i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for klima og energi 2019-2030

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 - Revisjon 002. Revidert etter vedtak i kommunestyret, sak 19/49 den 9.5.2019 (.pdf)

Handlingsdel

Kommunedelplan klima- og energi 2019-2030 Handlingsplan vedt. mars 2020 (.pdf)

Mål og strategier

Mål og strategier er utdypet og konkretisert i plandokumentet. Handlingsdelen inneholder 59 tiltak som skal gjennomføres over 10-årsperiode for å nå målene.

Mål for perioden 2019-2030:

1 Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

2 Oppdal skal øke energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder.

3 Oppdal skal være et klimarobust og sikkert samfunn i et endret klima.

Hovedstrategier for å nå målene:

  • Vi arbeider sammen, strukturert og langsiktig.
  • Vi reduserer klimagassutslipp og hever bo- og livskvaliteten.
  • Vi er forberedt på og tilpasset klima i endring.

Miljøledelse

Oppdal kommune har valgt hovedkontormodellen i sitt system for klima- og miljøledelse.

https://www.miljofyrtarn.no/

Klimagassutslipp

Klimagassutslipp i Oppdal, kilde: Miljødirektoratet:

 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=300&sector=-2

Klimatilpasning

Klimaprofil Trøndelag, kilde: Norsk Klimaservicesenter:

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-sor-trondelag

https://klimarisiko.kommunalbanken.no/

Søke tilskuddsmidler til klimatiltak?

Enova sine tilskuddsordninger for private husholdninger:

https://www.enova.no/privat/

Enova sine tilskuddsordninger for bedrifter:

https://www.enova.no/Bedrift/

Enova sine tilskuddsordninger for sameier og boligbyggelag:

https://www.enova.no/privat/borettslag-og-sameier/

Årsrapport klima og energi

Årsrapport 2019. Kommunedelplan for klima og energi for Oppdal kommune 2019-2030


Publisert: 16.07.2019
Sist endret: 19.03.2020 14.17