Vikariater for jordmor

Ønsker du å jobbe i en spennende kommune med trivelige kollegaer? Nå har vi i 2 ledige stillinger for jordmor i Oppdal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

100 % stilling som jordmor

Vikariat for politiker fra d.d. til 1.10.2019, med mulighet for forlengelse

100 % stilling som jordmor

Svangerskapsvikariat fra 1.8.2018 - 31.7.2019

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har 11 årsverk inkludert 3 jordmødre, helsesøstre, lege, fysioterapeut, hjemmekonsulent og merkantil. Tjenesten er organisert i enhet Helse- og familie. Vi har nært samarbeid med andre fagområder i kommunen som retter seg mot gravide, familier, barn og unge. 

Vi ønsker å ha deg med på laget. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglig fødsels- og foreldreforberedende kurs     
 • Svangerskapskontroller og barselomsorg første 6 døgn
 • Følge- og beredskapstjeneste: bemanning av vakttelefon/ hjemmevakt og følgetjeneste.
 • Undervisning til fremtidens foreldre på videregående; rusforebygging, kvinnehelse og LARC

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som jordmor.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på:

 • Din kompetanse- og ditt faglige engasjement
 • Din evne til å bygge gode relasjoner- og samhandle med vordende foreldre og samarbeidspartnere
 • Din evne til å arbeide selvstendig og håndtere innholdsrike arbeidsdager

Vi tilbyr:

 • Et godt og innovativt helsefaglig miljø hvor samarbeid, humor, trivsel og utvikling er i fokus
 • Ønsketurnus, spennende og varierte arbeidsoppgaver i en godt bemannet jordmortjeneste
 • Opplæring og hospitering ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital
 • Kompetansehevingsprogrammet Tidlig INN og veiledning av psykologspesialist
 • Fantastisk natur med utallige muligheter
 • Lønn etter avtale

Er dette noe for deg – ikke nøl med å ta kontakt! Ring Ingvill Dalseg, fagansvarlig jordmor på tlf. 90824808/92690475, Nina Jensen Mjøen på tlf. 7240 1482/9923 6506, leder for Helsestasjon og skolehelsetjenesten eller Hanna Lauvås Westman på tlf. 7240 1310/9577 6774, enhetsleder for Helse og familie

Eget søknadsskjema må benyttes. Skjema finnes på våre nettsider www.oppdal.kommune.no 

Søknadsskjema

Søker som blir innstilt til stillingen, må før ansettelse legge frem tilfredsstillende politiattest. Søker må også kunne disponere egen bil i tjenesten.


Publisert: 13.04.2018 13:26
Sist endret: 13.04.2018 13:55