Tjenestekriterier

Tjenesten tildeles etter Lov om helse-og omsorgstjenester § 3-2.6c.

Kontakt:
Avdelingsleder Mariann Flatmo Hagen,  tlf. 918 96 062 (kontortid 07.45-15.15, ikke til stede onsdager), e-post: mariann.flatmo@oppdal.kommune.no

Kontor i Engvegen 2, 2 etg. 

Vakttelefon Engvegen avlastning: 917 41 024/72 40 13 68

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal