Demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Demenssykepleier

 • skal være kontaktperson for mennesker som har spørsmål og utfordringer i forhold til demenssykdommer.
 • skal arbeide med individuell tilrettelegging av tilbud for personer med demens.
 • skal samarbeide med fastlegene, Hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten og øvrige tjenestetilbud i kommunen.

Kontakt:
Demenssykepleier Åse Aspeland, tlfnr: 72 40 13 75 (kontortid 8-15.30) e-post: ase.aspeland@oppdal.kommune.no eller demensteam@oppdal.kommune.no

Kontor i administrasjonsfløyen i underetasjen i Boas (tirsdag).

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Oppdal er en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende.

Teamet ledes av demenssykepleier og er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell med kompetanse.

Vi kan tilby:

 • I samarbeid med fastlegene kartlegge og utrede personer med mistanke om demens
 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
 • Oppfølging og veiledning i forhold til personer med demens og pårørende
 • Bidra til at personer med demens og deres pårørende får individuelt tilpasset tilbud etter behov

Hvem kan ta kontakt:
Pårørende, naboer, venner, fastleger, Hjemmetjenesten, spesialhelsetjenesten m.m.

Kontakt:
demensteam@oppdal.kommune.no

Demenssykepleier, Åse Aspeland, tlfnr: 72 40 13 75 (kontortid 8-15.30), e-post: ase.aspeland@oppdal.kommune.no 

Sykepleier, Jarbjørg Gunnes, tlfnr: 72 40 13 56 (kontortid 8-15.30), e-post: jarbjorg.gunnes@oppdal.kommune.no

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

 

Dagaktivisering for personer med demens

For personer med demens som har relativt god fysisk funksjon, og har nytte av tilrettelagte aktiviteter og sosialt samvær med andre.

Målsetting:

 • gi brukerne en aktiv og meningsfull hverdag
 • tilrettelegging for mestring ut fra den enkeltes forutsetning
 • opprettholde den enkeltes funksjonsnivå så lenge som mulig
 • gi avlastning til pårørende

Vi har egne lokaler i sokkeletasjen i Engvegen 2

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00 -15.00 (inkl. henting og hjemkjøring)

Kontakt:
Engvegen Dagaktivisering for personer med demens

Tlf: 72 40 13 80/918 96 084

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Tjenestekriterier

Betalingssats ( Henting og hjemkjøring koster kr. 50. Dette kommer i tillegg)

Pårørendeskole

Et undervisningstilbud til pårørende/nære venner til personer med demens

Målsetting:

 • Gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommer og det de fører med seg av utfordringer i dagliglivet
 • Bedre kvaliteten på samværet til den syke, både hjemme og på institusjon
 • Gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter, kommunens tilbud og hvordan forholde seg til det offentlige hjelpeapparatet

Arrangeres av:
Oppdal kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening

Neste pårørendeskole arrangeres vinter 2018

For nærmere informasjon:


Åse Aspeland, tlfnr: 72 40 13 75

Sigrid Mesloe, tlfnr: 416 19 629 

Jarbjørg Gunnes, tlfnr: 72 40 13 56

 

Aktivitetsvenn for personer med demens

Hjemmetjenesten formidler kontakt fra bruker til aktivitetsvenn i samarbeid med Nasjonalforeningen Demensforeningen i Oppdal og Frivilligsentralen.

Alle aktivitetsvenner er kurset gjennom Nasjonalforeningen.

Kontakt:

Sykepleier Jarbjørg Gunnes, tlfnr: 72 40 13 56 (kontortid 8-15.30), e-post: jarbjorg.gunnes@oppdal.kommune.no 

Demenssykepleier Åse Aspeland, tlfnr: 72 40 13 75 (kontortid 8-15.30), e-post: ase.aspeland@oppdal.kommune.no

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal

Få råd fra fagfolk om demens

http://nasjonalforeningen.no/demens/parorende-og-demens/

Få råd fra andre pårørende om demens

Likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oppdal Demensforening:

Sigrid Mesloe, tlfnr: 416 19 629, e-post: sigridmesloe@hotmail.com

Aud Hoel, tlfnr: 970 79 781, e-post: aud.hoel@oppdal.com

Likepersonene har gjennomgått opplæring og skrevet under på en taushetserklæring.


Publisert: 04.02.2016 12:39
Sist endret: 19.09.2017 13:31