Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave, jfr. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Miljørettet helsevern omhandler alt i miljøet som direkte eller indirekte er av betydning for folk sin helse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er miljørettet helsevern ?

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Kvaliteten på miljøfaktorene har stor betydning for livskvalitet, helse og trivsel .  

Arbeidsoppgaver                                                                                                                                                 

 Rådgivning: Gjennom faglig rådgivning og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og innbyggere, skal vi medvirke til å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet (blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale) som kan ha negativ innvirkning på helsen.                                                                                                                                                                                                                                                  Tilsyn: Vi fører tilsyn med mange ulike tilsynsobjekter. Noen eksempler: Skoler, barnehager, familiebarnehager, dagmammavirksomheter, lekeland, frisører, hudpleievirksomheter, tatoveringsvirksomheter, hulltakingsvirksomheter, badeanlegg, kjøletårn/scrubbere, treningssenter, solarier, idrettshaller, campingplasser, asylmottak, utleievirksomheter etc.                                                                                                                                                                               Klagesaksbehandling: Vi håndterer klager tilknyttet faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse. Dette dreier seg ofte om problemstillinger tilknyttet støy, lukt, støv, skadedyr etc.                                                                                                                                                                                                                          Deltakelse i plansaker: Vi ønsker å jobbe mest mulig forebyggende, og i den forbindelse vil helse i plan ha fokus.                                                                                                                                                                                                                               

Kontaktinformasjon:

Fagansvarlig folkehelse og miljørettet helsevern Vigdis L Thun: vigdis.thun@oppdal.kommune.no med telefon: 72401308/48212713 og Kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl: kirsten.opdahl@oppdal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: 03.02.2016 14:03
Sist endret: 09.08.2018 12:27