Transporttjenesten for funksjonshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er TT-ordningen

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Godkjente brukere får redusert pris på bruk av drosje et visst antall turer i året.

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, mens godkjenning av brukere er delegert til kommunene. 

Ordningen gjelder for personer som:

  • har varig fysisk eller psykisk funksjonshemming (gjelder ikke midlertidig funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år), og
  • som ikke, eller bare med store vansker, er i stand ti å bruke vanlige transportmidler

Hva ordningen kan brukes til:

  • fritidsreiser
  • ikke til: syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kontaktinformasjon og søknad

Oppdal kommune, Helse og familie, Rådhuset, 7340 Oppdal

Tlf.: 72 40 13 00

Søknadsskjema -Transportordning for funksjonshemmede

Søknadsskjemaet inneholder en del for egenerklæring og en del for legerklæring. Etter at egenerklæringen er utfylt, tas søknadsskjemaet med til lege for utfylling av legerklæringen. Ved synshemming må det legges ved erklæring fra øyelege eller optiker. Nye søkere må legge ved passfoto.

Dagens brukere, og som vil søke om å komme i en annen brukergruppe, må også bruke dette søknadsskjemaet.

Brukergrupper og antall turer pr. år

  • Standardbrukere tildeles 16 reiser pr. år.
  • Prioriterte brukere tildeles fra 120 - 200 reiser i året.

Prioriterte brukere gjelder følgende:

  1. Brukere som er blinde og sterkt svaksynte (Synsstyrke på 0.33 6/18 Folketrygdloven): 120 reiser i året.
  2. Rullestolbrukere (120 reiser i året)
  3. Rullestolbrukere med behov for spesialbil, og som ikke har stønad til bil fra NAV: (200 reiser i året)

Ledsager kan tas med vederlagsfritt ved behov.

Elektronisk TT-kort

Hvor kan kortet brukes?

TT-kortet kan brukes over hele landet, så fremt transportør godtar kortet.

Hvor langt kan jeg reise med kortet?

Maksimal reiselengde pr. tur er 30 km. På en strekning kan det maksimalt trekkes to turer, inntil 60 km, i samme drosje. Er reisen lengre enn 60 km, må du selv betale det overskytende.

Når påfylles kortet med nye turer?

Det tildeles automatisk turer inn på kortet to ganger pr. år, 1. januar og 1. juli. Ubrukte turer utdelt i januar overføres direkte ved neste tildeling. Ved årskiftet slettes ubrukte turer og ny årskvote fylles opp.

Hvor mye må jeg betale pr tur?

Egenandelen er 30 % ved vanlig drosje, og 25% ved spesialbil. Egenandelen trekkes fra totalbeløpt og betaling skjer direkte til sjåfør.

Lenker

Sør-Trøndelag Fylkeskommune: TT-ordningen

Slik bruker du TT-kortet

Retningslinjer for Transporttjenesten for funksjonshemmede

 

 

 

 

 


Publisert: 28.01.2016 14:36
Sist endret: 28.01.2016 14:36