Transporttjenesten for funksjonshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er TT-ordningen

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Godkjente brukere får redusert pris på bruk av drosje et visst antall turer i året.

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, mens godkjenning av brukere er delegert til kommunene. 

Ordningen gjelder for personer som:

  • har varig fysisk eller psykisk funksjonshemming (gjelder ikke midlertidig funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år), og
  • som ikke, eller bare med store vansker, er i stand ti å bruke vanlige transportmidler

Hva ordningen kan brukes til:

  • fritidsreiser
  • ikke til: syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kontaktinformasjon og søknad

Oppdal kommune, Helse og familie, Rådhuset, 7340 Oppdal

Tlf.: 72 40 13 00

Søknadsskjema og legeerklæring -Transportordning for funksjonshemmede

Søknadsskjemaet inneholder en del for egenerklæring og en del for legerklæring. Etter at egenerklæringen er utfylt, tas søknadsskjemaet med til lege for utfylling av legerklæringen.

Behandling av søknader

Det kan tas opp nye brukere 6 ganger pr. år.

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist Tildeling
15. november 1. januar
15. januar 1. mars
15. mars 1. mai
15. mai 1. juli
15. juli 1. september
15. september 1. november

 

Ny TT-ordning f.o.m. 01.07.18

Fra og med 1. juli 2018 blir det ny TT-ordning fordi det er utarbeidet nye retningslinjer for nye Trøndelag fylkeskommune. Den nye TT-ordningen skiller seg en del fra den gamle ordningen, bl.a:

  • Overgang fra tildeling av turer til tildeling av beløp.
  • Flere turer for ordinære brukere (basert på statistikk over snittpris pr. tur).
  • Likt grunnbeløp til alle brukere, men tillegg for lengre avstand til kommunesenter og for de som har behov for spesialbil.
  • Redusert egenandel fra 30% til 20%.

Les mer om transportordningen her.


Publisert: 28.01.2016 14:36
Sist endret: 31.05.2018 14:11