Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som årlig fordeles av kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva kan det søkes om?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

 • Kommuner og fylkeskommuner
 •  Norges idrettsforbund
 •  Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 •  Norges Jeger- og Fiskerforbund
 •  Den Norske Turistforening
 •  Norges Bilsportforbund
 • Det Frivillige Skyttervesen

 

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:

 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

 

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Borettslag og velforeninger

 

Vilkår for å søke

Det stilles en rekke krav for å søke om spillemidler, i tillegg til at søker representerer en av lagene/organisasjonene over, må følgende krav tilfredsstilles:

 • Anlegget er registrert i anleggsregisteret.
 • Anlegget er universelt utformet.
 •  Søker har råderett over grunnen der anlegget skal ligge.
 • Anlegget er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene igangsettes.
 • Anlegget er en del av en kommunal plan.
 •  Ved store tilskudd må man også ha kommunal garanti.

 

Søknadsprosessen:

 • Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret.
 •  Oppføring av anlegget i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet.
 •  Få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen.
 •  Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen innen 1. November.
 •  Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen innen 15. Januar.
 • Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene innen 15. Mars.
 •  Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene innen 1. Mai.
 •  Fylket innvilger eller avslår søknad, og sender svar til søker innen 1. Juli.
 •  Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

 

Kommunen har også laget en praktisk veileder til søknadsprosessen som gir utfyllende informasjon på hvert steg. Denne finner du her: Spillemiddelsøknader – praktisk veileder.

Informasjonen over er ikke komplett da det finnes en rekke egne bestemmelser for ulike typer tiltak og anlegg. For komplette bestemmelser, se:

www.idrettsanlegg.no. Skulle du ha spørsmål knyttet til bestemmelsene, søknadsprosessen eller annet, ikke nøl med å ta kontakt med kommunens kulturkonsulent på sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: +47 400 16 758. Alle som planlegger å søke spillemidler oppfordres til å ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig i prosessen.

Nyttige lenker:

www.idrettsanlegg.no: Kulturdepartementets nettsider med publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg fra det offentlige.

www.anleggsregisteret.no: Informasjon om spillemiddelordningen vedrørende anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer, og løypetiltak i fjellet og overnattingsmuligheter. Her finner du søknadsskjema, veiledning i prosessen, samt maler og dokumentasjonskrav.

www.godeidrettsanlegg.no: Her finner du informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, samt eksempler på planløsninger og fremgangsmåter for utvikling av nye og gamle anlegg. Her skal du finne det du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

www.oppdal.kommune.no: Her finner du kommunale planer og annen informasjon fra Oppdal kommune som kan være relevant i søknadsarbeidet. Spesielt "delplan idrett og fysisk aktivitet" vil her være viktig.

Nyttige begrepsforklaringer:

Ordinære anlegg:

Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

Nærmiljøanlegg:

Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:

En bekreftelse fra kommunen på at anlegget gjennomføres med behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger.


Publisert: 06.11.2017 09:17
Sist endret: 06.11.2017 09:22