Barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehager i Oppdal

Drivdalen barnehage

Høgmo barnehage

Lønset barnehage 

Midtbygda barnehage 

Pikhaugen barnehage

Bjerkehagen friluftsbarnehage (privat)

Fagerhaug barnehage (privat)

Gnist barnehage Brennan (privat)

Stølen private barnehage (privat)

Torshaug barnehage (privat)

Tågvollan barnehage (privat)

Slik søker du barnehageplass

Du kan søke barnehageplass elektronisk hele året gjennom Barnehageportalen.

Søk barnehageplass her

Vedtekter

Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Det er viktig at du gjør deg kjent med barnehagens vedtekter når du takke ja til barnehageplass.

Vedtekter for kommunale barnehager finner du her. For private barnehager ligger vedtektene under den enkelte barnehage.

Læringsmiljø

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø i barnehager og skoler i Oppdal

Godt språkmiljø for alle barn

Barnehagene i Oppdal gjennomførte i 2016 -2018 et felles språkprosjekt med veiledning fra Dronning Mauds Minne.  Her kan du lese rapporten

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgab\ng fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole i Oppdal

Hva koster barnehageplassen?

Priser kommunale barnehager

Redusert pris og/eller gratis kjernetid

Makspris for en femdagers barnehageplass er kr. 2910,- pr. mnd. Matpenger kommer i tillegg. Hvis en har flere barn i barnehage får en 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50% søskenmoderasjon for barn 3 eller flere.

Pris for deltidsplass og matpenger vil variere fra barnehage til barnehage. Prisliste ligger under den enkelte barnehage.

For husholdninger med lav inntekt er det mulig å søke kommunen om redusert foreldrebetaling.

Barnehagefakta.no

Her kan du finne fakta om norske barnehager som baserer seg barnehagenes årlige rapportering 15.desember.

Du kan lese mer om hva Barnehagefakta er her

Les om Oppdalsbarnehagene her

Kontaktinfo

Rådgiver oppvekst  Dordi Aalbu    Telefon: 72 40 18 10  

e-post: dordi.aalbu@oppdal.kommune.no


Publisert: 26.01.2016 14:43
Sist endret: 26.01.2016 14:43