Familiesenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


familieHva er familiesenteret?

 

 Mange barnefamilier opplever utfordringer i hverdagen som de ønsker å drøfte med fagfolk. På familisenteret kan du treffe fagpersoner fra ulike avdelinger i Helse og familie, og komme med spørsmål og få rådgiving omkring ulike tema som gjelder barns oppvekst.

Familisenteret er lokalisert på Helsestasjonen og har  åpent hver onsdag fra kl. 09.00 - 12.30. (Familiesenteret har ikke åpent når skolene har sommerferie, juleferie og påskeferie.)

 

Se vår brosjyre:

Familiesenter i Oppdal - Tverrfaglig rådgiving for deg som har barn

Kontaktinformasjon

Adresse: Oppdal familiesenter, Helsestasjonen, Russervegen 5, 7340 Oppdal 

Telefon: 72 40 14 80

E-post: familiesenteret@oppdal.kommune.no

Åpen dør

Kom innom en onsdag mellom kl. 09.00 - 12.30, og du kan få råd rundt ulike spørsmål som er aktuelle for barnefamilier, f.eks:

  • grensesetting
  • uro og sinne
  • leggerutiner og søvn
  • språklig og sosial utvikling

Det er ikke nødvendig med timeavtale, men hvis du ønsker det kan du avtale tid på tlf. 72 40 14 80.

Fagpersoner som du kan møte er: Helsesøster, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, familieterapeut/rådgiver psykisk helse og barnevernspedagog.

Personalet på familiesenteret har taushetsplikt.

Temamøter

Det kan arrangeres temamøter rundt generelle problemstillinger knyttet til det å ha barn.

Kom med innspill om ønskede tema:

Nye temamøter blir annonsert på kommunens nettside (under nyheter) og på kommunens facebookside.

Andre tilbud som organiseres gjennom familiesenteret

Her en oversikt over andre kurs og gruppetilbud som tilbys gjennom Familiesenteret. Nye grupper blir annonsert på kommunens hjemmeside.

BAPP-gruppe (Gruppetilbud for barn med psykisk syke eller rusavhengige foreldre)

BAPP er et gruppetilbud for barn mellom 8-15 år hvor en eller begge foreldrene sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer.

Det er et forebyggende tilbud som kan forhindre utvkling av problemer hos barnet senere i livet. Kurset handler om å gi emosjonell støtte og opplevelse av mestring. Etter kurset har det vist seg at det blir lettere for foreldrene å forstå barnet sitt. Det har bidratt til å bryte tabuer og gjøre det lettere å snakke sammen om vanskelige ting.

BAPP-gruppe: Barna/ungdommene møtes på Helsestasjonen 8 onsdager etter skoletid. Hver samling varer 1 1/2 time, med en gjensynsamling etter 3 måneder. Hver samling starter med at det serveres litt mat.

Les mer om BAPP:

Webster Stratton (De utrolige årene)

Veiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3 - 6 år og 6 - 12 år. Programmene tar sikte på å styrke foreldreferdighetene, øke barnas sosiale kompetanse og ferdigheter og redusere atferdsproblemer.

Mer informasjon:

De utrolige årene - informasjonsbrosjyre

De utrolige årenes (DUÅs) nettside

Tverrfaglig 18 mnd gruppekonsultasjon

Gruppekonsultasjon med PPT og helsesøster. Det blir tatt opp ulike tema knyttet til barnas alder og foreldrerollen. Tilbudet gis i tilknytning til helsestasjonsprogrammet, og kommer fram på timekortet der.

 

 

Kurs/gruppetilbud våren -17:

  • Webster Stratton (De utrolige årene):

Det blir tilbydd foreldregruppe for foreldre i alderen 3 - 6 år høsten -17. Oppstart er midten av september. Interesserte kan ta kontakt med Grete Heidi Rønning (tlf.: 72 40 13 03) eller Odin Sande (tlf.: 72 40 13 04).

  • BAPP-grupper:

Vi har barne (8 - 12 år) eller ungdomsgrupper (13 - 16 år) hvert år i oktober. Hvis du er interessert i å høre mer om BAPP, ta kontakt med helsestasjonen tlf. nr. 72 40 14 80. 


Publisert: 03.02.2016 15:03
Sist endret: 07.05.2018 10:54