Landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen i Oppdal kommune er en del av enheten Plan og forvaltning.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarsområder

 Våre hovedansvarsområder er lovforvaltning, rådgivning og forvaltning innen jord- og skogbruk.

Ansatte

Ansatte i landbruksforvaltningen
NavnStillingTil stedeTelefonE-post

Gro Aalbu

Fagleder landbruk

Man, ons, tors, fre   72 40 18 11       gro.aalbu@oppdal.kommune.no

Arild Hagen

Saksbehandler skogbruk

man, ons, tors    72 40 18 20         arild.hagen@oppdal.kommune.no
Ragnhild Eklid saksbehandler landbruk alle dager 72 40 18 19         ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no

Jenny Kristin Heggvold

saksbehandler landbruk

man, tirs, tors, fre 72 40 18 14            

jenny.heggvold@oppdal.kommune.no

Landbruket i Oppdal

Tall fra Norsk institutt for bioøkonomi  viser at Oppdal (uten pelsdyr og skog) er den nest største landbrukskommunen i Sør-Trøndelag med en direkte verdiskaping, netto produsert primærprodukt, på 78 millioner. Tar en med skog og pelsdyrproduksjon, havner Oppdal på landbrukstoppen i Sør-Trøndelag. Med 75.000 dekar dyrka jord og innmarksbeite er Oppdal fylkets største jordbrukskommune arealmessig. Av andre rekorder er også Oppdal størst på sau og pelsdyr av kommunene i hele landet.

Oppdal kommunestyret vedtok 22.5.2013 Landbruksplan for Oppdal 2013-2021.

Planens visjon er: Oppdal - levende kulturlandskap. Hovedmål: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping


For aktuelle møter og arrangement se Fellesklanderen for landbruket i Oppdal og Rennbu

Følg også fjellandbruket i Oppdal og Rennebu på Facebook. 

Fjellandbrukskonferansen

Foredragene fra konferansen leser du her:

- Åpning av Fjellandbrukskonferansen, Tore Bjørkli

- Muligheter i framtiden for melkeproduksjon i Oppdal og Rennebu

- Fjellandbruket inn i framtida, Sør-Trøndelag bondelag

- Fjellandbrukskonferansen - krisebistand. Nina Morset Lauritzen og Marit Øien

- Grovforkostnad på leid jord

- Kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BcoV, Harald Holm

- Livskraftige kalver

- Trenger sau saltstein/mineralnæring, Rune Lostuen

- Sambeiting, Ragnhild K. Borchsenius

Fagområder

Husdyr

Jordbruk

Kulturlandskap og utmark

Lag og organisasjoner

Landbrukseiendom

Ny gardbruker

Næringsutvikling

Reindrift

Skogbruk

Tilskudds- og velferdsordninger


Publisert: 28.01.2016 14:16
Sist endret: 28.01.2016 14:16