Fjerning av nedgravde oljetanker

Eier du en nedgravd oljetank har du ansvar for at den ikke lekker og forurenser jord og naboeiendommer. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Regelverk

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse.

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter.

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Forslaget innebærer blant annet at det ikke blir tillatt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger fra 1.1.2020. Høringsfristen er satt til 11.januar 2017.

Tanker som er tatt ut av bruk

Oljetanker som er større enn 3200 liter skal tømmes, rengjøres og graves opp for destruksjon. Oljetanker mindre enn 3200 liter kan stå nedgravd men de må tømmes, rengjøres og fylles med godkjent fyllingsmasse når de tas ut av bruk.

Tankens påfyllingsrør skal låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk for å hindre at utilsiktet påfylling skjer. Melding om at tanken er tatt ut av bruk skal sendes Oppdal kommune, e-post: post@oppdal.kommune.no

Ved lekkasjer

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på tlf 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig for opprydding i forurenset grunn.

Ved skader og lekkasje anbefaler vi å ta snarlig kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma.

 

Kontaktperson: Tore Kleffelgård, 72 40 18 23 tore.kleffelgard@oppdal.kommune.no


Publisert: 22.11.2016 08:28
Sist endret: 22.11.2016 08:33