Gyrobekjempelse i Drivaregionen

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har blitt påvist i 1980 i Driva for første gang. Nå har Miljødirektoratet bestemt seg for å gjennomføre en stor bekjempelsesaksjon mot parasitten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


fiskesperre Samtidig med bekjempelsesaksjonen i Driva skal også elvene Litjdalselva, Usma og Batnfjordselva behandles.

Verdens største fiskesperre er bygget ved Snøvasmelan (se illustrasjon), ca. 25 km fra elvemunningen. I fangsthuset ved fiskesperren blir all fisk desinfisert og genetisk testet. Sjøørreten slippes forbi fiskesperren for å ta vare på de forskjellige stammene, laksen skal brukes til senere reetablering av fiskestammen, mens hybrider og oppdrettslaks blir avlivet.

Denne prosessen skal gjennomføres over 6 år. En går da ut i fra at lakseparasitten gyrodactylus salaris dør ut av seg selv ovenfor fiskesperren fordi den trenger laksen for å overleve. Etter dette følger to år med kjemisk behandling, men det er ikke bestemt enda hvilken metode som skal brukes. Etter at behandlingen av elva er avsluttet, starter en 5-års periode hvor både lakse- og sjøørretstammene i Driva bygges opp igjen.

gyrodactylus salarisI andre elver, som f.eks. Vefsna i Nordland, har en slik bekjempelse av lakseparasitten vært en stor suksess og som førte til store fiskebestander i løpet av kort tid!

Samtidig med reetableringen av fiskestammene blir elva overvåket for å kontrollere at behandlingen har vært vellykket.

Mer om prosjektet finner du på nettsiden www.drivaregionen.no.

Om det er noe du lurer på, ta gjerne kontakt med prosjektlederen Michael Puffer i Sunndal kommune michael.puffer@sunndal.kommune.no (Tel. 71 69 92 45).

 

Siste nytt:

Referat frå møte nr. 3-2017 i Referansegruppa for smitteregion Driva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: 01.11.2016
Sist endret: 01.11.2016 09.48