Tjenesten tildeles etter Lov om helse-og omsorgstjenester § 3-2.6c.

Kontakt:
Mari E. Snorroeggen, tlf 900 75 589, e-post: mari.snorroeggen@oppdal.kommune.no

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal