Tjenestekriterier

Tjenesten tildeles etter Lov om helse-og omsorgstjenester § 3-2.6c.

Kontakt:
Avdelingsleder Mona Ørstad Myran,  tlf. 72 40 13 46 / 918 96 073 (kontortid 08-15), e-post: mona.myran@oppdal.kommune.no

Kontor i Bjerkevegen 

Vakttelefon Engvegen avlastning: 917 41 024/72 40 13 68

Postadresse:

Hjemmetjenesten

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal