Helsestasjonen

På helsestasjonens hjemmesider finner du informasjon om svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Til alle brukere!

For å sikre kontinuerlig drift over tid er det redusert antall ansatte på kontoret, de øvrige jobber hjemmefra og er tilgjengelig på sine telefoner. Barn og unge som har behov for tettere oppfølging og helsehjelp vil motta dette.

Først og fremst er Oppdal helsestasjons- og skolehelsetjeneste opptatt av å følge alle råd og anbefalinger som kommunen og nasjonale helsemyndigheter anbefaler i forbindelse med å hindre spredning av korona-smitte. Råd og anbefalinger endres i takt med smittesituasjonen i Norge og vi vil hele tiden oppdatere informasjon på denne siden. 

For helsestasjonen:

Alle nyfødte blir fulgt opp med oppmøte på helsestasjonen. Det innebærer at hjemmebesøk/barselomsorg og hjemmekonsulentoppdrag ikke blir utført i hjemmet, med unntak av når det ved koronasmitte som ikke kan følges opp pr. tlf eller video og fare for liv og helse er tilstede; Da blir konsultasjoner gjennomført med smittevernutstyr.

Det blir ikke gjennomført gruppekonsultasjoner, i stedet vil dere få tilbud om indiviuelle konsultasjoner som i tabellen under.

Konsultasjoner i helsestasjonens basisprogram (0- 5 år)

Konsultasjonsform Tilbys alle

Gjennomføres ikke

Hjemmebesøk jordmor 1-3 dager etter hjemkomst

Oppmøte helsestasjon JA  
Barselomsorg 6 første døgn Oppmøte helsestasjon JA  

Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter hjemkomst

Oppmøte helsestasjon JA  
Barselgruppe 2-4 uker Individuelt oppmøte JA  

6-ukers-konsultasjon med lege og helsesykepleier

Individuelt oppmøte JA  
3 mnd. konsultasjon Individuelt oppmøte JA  
4 mnd konsultasjon med helsesykepleier Telefonkonsultasjon JA  
5 mnd. konsultasjon Individuelt oppmøte JA  
6 mnd. konsultasjon Telefonkonsultasjon JA  
6 mnd. konsultasjon med lege     ikke
7-8 mnd. konsultasjon Telefonkonsultasjon JA  
10 mnd. konsultasjon Telefonkonsultasjon JA  
12 mnd. konsultasjon med helsesykepleier Individuelt oppmøte JA  
12 mnd. med lege     ikke
15. mnd. konsultasjon Individuelt oppmøte JA  
18 mnd. konsultasjon     ikke
2 års konsultasjon med lege og helsesykepleier     ikke
4 års konsultasjon     ikke

Alle kontrollene vi gjennomfører går som normalt med skjerpet renhold på helsestasjonen og fokus på god hygiene. I den forbindelse ønsker vi at dere gjerne tar med egen leke på helsestasjonen og er friske når dere kommer hit.

Dere er alltid velkommen til å ta kontakt på tlf. 72 40 14 80.

For skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom:

Vi er ikke tilstede ute på skolekontorene med "åpen dør".

Helsestasjon for ungdom holdes stengt.

Vi er tilgjengelige for barn og unge og deres familier på tlf/sms i ordinær åpningstid (se oppdatert tlf.liste på denne hjemmeside).

Vi kan gjøre avtale om individuelle konsultasjoner på helsestasjonen etter behov. Avtale må da avklares på tlf. på forhånd, dette for at vi skal kunne fordele avtaler ut over dagen for å kunne drive tjenesten i tråd med gjeldende smittevernregler. Som å unngå grupper av folk, høy grad av hygieniske tiltak og trygg bruk av tjenesten for våre brukere i alle aldre.

Du må være frisk og ikke ha forkjølelsesymptomer for å få avtale her.

Velkommen til å ta kontakt.

Vi vil fortløpende informere om eventuelle endringer.

 

 

Svangerskapsomsorgen

Er du gravid og ønsker oppfølging hos jordmor, ta kontakt på tlf. 72 40 14 80. Jordmor har også følge og beredskapstjeneste for fødende til St.Olavs sykehus. Vakttlf. 482 12 680

Jordmorvakt

Jordmor er tilgjengelig på vakttelefon for den som trenger øyeblikkelig hjelp. Vakttelefon 482 12 680

Time til jordmor

Velkommen til svangerskapskontroll på jordmors kontor på helsestasjonen i Russerveien 5B.  Det er stort sett alltid jordmor tilstede.

Dette må du ha med til time hos jordmor: Eventuelle papirer du har fra svangerskapet (helsekort for gravide, blodprøvesvar, ultralydpapirer) og urinprøve.

I svangerskapsomsorgen møter du disse jordmødrene:

Eva Ishoel -  eva.ishoel@oppdal.kommune.no  - Tlf. 908 46 102
Åshild Megarden  Permisjon
Torhild Holstad - torhild.holstad@oppdal.kommune.no  - Tlf. 959 68 013

Jordmor i permisjon: Ingvill Dalseg

Jordmortjenesten tilbyr

Svangerskapskontroller. Familieplanlegging både før og etter graviditet. Etterfødselssamtale. Hjemmebesøk etter fødsel. Prevensjonsveiledning

Nyttig informasjon og linker

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen

Generell informasjon om svangerskap og fødsel:

https://helsenorge.no/sok#k=svangerskap%20og%20fodsel

Råd om amming:

http://ammehjelpen.no/

Du finner oss på facebook:

https://www.facebook.com/groups/266418663472132/?fref=ts

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming_/Sider/ammekyndig-helsestasjon.aspx

Helsestasjonen

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til fem år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Helsestasjonen

Helsestasjonen er åpen hver dag fra kl. 08.00-15.00, du finner oss i Russervegen 5B på Oppdal. Tlf. 72 40 14 80.

Timebestilling avtales vanligvis ved besøk, men det er også mulig å bestille ekstrakonsultasjoner.

Tjenester

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5.

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig kontakt med brukerne.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, lege og fysioterapeuter. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester bl.a. psykolog, barnehageansatte, familiesenter, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med flere ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakta tlf. 116 117.

Faste helseundersøkelser 0 - 5 år
Intervaller Kontroller Vaksine Neste time
0 - 2 uker

Hjemmebesøk ved jordmor

  Avtales på time
7 - 10 dager Hjemmebesøk ved helsesykepleier   Avtales på time
2 - 4 uker Barselgruppe ved helsesykepleier   Avtales på time
6 uker Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Avtales på time
3 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine Vaksine Avtales på time
4 mnd. Temagruppe med fysioterapeut   Avtales på time
5 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine Vaksine Avtales på time
6 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Avtales på time
8 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Avtales på time
10 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier/tannpleier   Avtales på time
1 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege Vaksine Avtales på time
15 mnd. Individuell konsultasjon hos helsesykepleier Vaksine Avtales på time
17/18 mnd. Temagruppe m/helsesykepleier og PPT   Innkalles pr. brev
2 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege   Innkalles pr. brev
4 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier   Innkalles pr. brev

 

 Vaksinasjon

Det ordinære Barnevaksinasjonsprogrammet finner du her

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming_/Sider/ammekyndig-helsestasjon.aspx

Nyttig informasjon

Denne siden er under arbeid, her kommer linker til oppslagsverk.

I trygge hender

I trygge hender

I trygge hender (film)

 

Fødsel og barsel (fra St Olavs Hospital)

 

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn

psykisk

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Barnevaksinasjonsprogram

Barnevaksinasjons

 

 

 

 

Skolehelsetjenesten

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste tider. Kontakt skolen eller helsestasjonen for detaljerte opplysninger om kontakttider.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?
  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
Kontakt helsesøster på skolen

Telefon og E-post adresse finner du under "Kontakt oss"

Aune barneskole: Astrid Kjeka, Hilde Ø.Haagensen og Reidun Wasrud

Drivdalen skole: Astrid Kjeka

Midtbygda skole: Reidun Wasrud og Hanna Midtlyng.

Vollan private skole: Hanna Midtlyng

Oppdal ungdomsskole: Susanne Kroken og Hilde Ø.Haagensen

Oppdal videregående skole: Susanne Kroken og Reidun Wasrud

Vaksinasjon i skolen

Vaksinering gjennomføres for 2.trinnselever på helsestasjonen sammen med foresatt. Vaksinasjon på 6,7 og 10. trinn foregår i skoletida.

Vaksinasjonsprogrammet finner du her

Jenter og gutter i fokus

Alle elevene på 7. trinn blir invitert til egne temadager, "jenter i fokus" og "gutter i fokus" på helsestasjonen med fokus på gode valg for egen helse og det å bli kjent med hverandre før ungdomsskolen og ny tid i livet starter.Tilbud om HPV-vaksinering gjennomføres.

PIS grupper

Samtalegrupper for barn og ungdom som bor i to hjem

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/skilsmisse_i_familien/skilsmissegrupper/

Hjemmekonsulent

Når omsorgspersoner med små barn blir syke og ikke selv kan ta hånd om praktiske oppgaver i hjemmet, er det mulig å søke bistand av hjemmekonsulent. Tilbudet er gratis. Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon.

Informasjon om hjemmekonsulenttilbudet

Søknadsskjema - hjemmekonsulent

Familiesenter

Det er Familiesenter i helsestasjonens lokaler hver onsdag mellom kl. 09.00 - 12.30. Velkommen til å komme innom eller avtale time på tlf. 72 40 14 80.

Mer om Familiesenter finner du her.

Helsestasjon for ungdom

Åpent mandager kl 14-17. Drop-in: du trenger ikke timeavtale. Adresse Russervegen 5 B, OPPDAL (ved Oppdal treningssenter)

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskel helsetilbud, til alle ungdommer i alderen 13-25 år

*Hvem jobber der?

På helsestasjon for ungdom kan du møte helsesykepleier, spesialist i sexologisk rådgivning, jordmor og lege. Lege er tilgjengelig mellom kl. 14.00 og 15.30.

*Hva kan du få hjelp til?

- Prevensjonsveiledning

- Test av seksuelt overførbare infeksjoner

- Graviditetsspørsmål og test

- Samtale om fysisk og psykisk helse

- Seksualitet

- Vokse opp i to kulturer

- Rus

- Trøbbel hjemme, med kjæreste, venner, skole eller jobb

- Hvis du trenger en voksen å snakke med

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på tlf. 72 40 14 80 eller besøk oss på adresse: Russervegen 5 B, 7340 Oppdal

Ansatte:

Ansatte i Oppdal helsestasjon:

Ansatt: Telefonnummer: E-post:

Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nina Mjøen

992 36 506 nina.mjoen@oppdal.kommune.no
VAKT-tlf jordmor/akutt 48 21 26 80  
Jordmor, Eva Ishoel  908 46 102  eva.ishoel@oppdal.kommune.no 
Jordmor, Åshild Megarden Permisjon Permisjon
Jordmor Torhild Holstad 959 68 013 torhild.holstad@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier, Marit Fagerhaug  992 36 248  marit.fagerhaug@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Helga Volden Haugland 992 30 864  helga.volden@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Hanna Midtlyng 918 96 069

hanna.midtlyng@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier, Susanne Kroken 918 96 001

susanne.kroken@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier, Astrid Øverland Kjeka  958 38 249  astrid.kjeka@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier, Ellinor Larsdotter Svisdal  908 73 349  ellinor.svisdal@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Hilde Øien Haagensen  992 36 831  hilde.haagensen@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier, Reidun Wasrud 918 96 038  reidun.wasrud@oppdal.kommune.no
Merkantil/hjemmekonsulent, Berit Guldteig 72 40 14 80  berit.guldteig@oppdal.kommune.no 
Merkantil/hjemmekonsulent Monica Skorheim 72 40 14 80  monica.skorheim@oppdal.kommune.no 

Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 03.02.2016 13.30