Helsestasjonen

På helsestasjonens hjemmesider finner du informasjon om svangerskapsomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Svangerskapsomsorgen

Er du gravid og ønsker oppfølging hos jordmor, ta kontakt på tlf. 72 40 14 80. Jordmor har også følge og beredskapstjeneste for fødende til St.Olavs sykehus. Vakttlf. 482 12 680

Jordmorvakt

Jordmor er tilgjengelig på vakttelefon for den som trenger øyeblikkelig hjelp. Vakttelefon 482 12 680

Time til jordmor

Velkommen til svangerskapskontroll på jordmors kontor på helsestasjonen i Russerveien 5A.  Det er stort sett alltid jordmor tilstede, ring 72 40 14 80 for timebestilling/endring av time etc.

Dette må du ha med til time hos jordmor: Eventuelle papirer du har fra svangerskapet (helsekort for gravide, blodprøvesvar, ultralydpapirer) og urinprøve.

I svangerskapsomsorgen møter du disse jordmødrene:

Eva Ishoel - eva.ishoel@oppdal.kommune.no - Tlf. 908 46 102
Åshild Megarden- ashild.megarden@oppdal.kommune.no- Tlf 918 11 516

Jordmødre i permisjon:

Ingvill Dalseg
Torhild Holstad

Jordmortjenesten tilbyr

Svangerskapskontroller. Familieplanlegging både før og etter graviditet. Etterfødselssamtale. Hjemmebesøk etter fødsel. Prevensjonsveiledning

Nyttig informasjon og linker

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen

Generell informasjon om svangerskap og fødsel:

https://helsenorge.no/sok#k=svangerskap%20og%20fodsel

Råd om amming:

http://ammehjelpen.no/

Du finner oss på facebook:

https://www.facebook.com/groups/266418663472132/?fref=ts

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming_/Sider/ammekyndig-helsestasjon.aspx

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til seks år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Helsestasjonen

Helsestasjonen er åpen hver dag fra kl. 08.00-15.30, du finner oss i Russerveien 5A på Oppdal. Tlf. 72 40 14 80

Vaksinasjon

Det ordinært Barnevaksinasjonsprogrammet finner du her

 

HPV vaksine til alle unge kvinner født etter 1991. NYTT TILBUD

Staten vil nå tilby alle unge kvinner født fra og med 1991 vaksinering mot HPV (humant papillomavirus). Denne vaksinen har siden 2009 blitt tilbudt i det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet til alle jenter i 7. klasse i Norge. Jenter som tidligere har takket nei til vaksinen er også velkommen til å ta imot dette tilbudet.

TA KONTAKT MED HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN PÅ TLF. 72401480 – E-POST: helsestasjonen@oppdal.kommune.no  OM DU ØNSKER Å FÅ VAKSINEN HER PÅ OPPDAL.

Tilbudet starter 1. november 2016, det kreves tre doser av vaksinen for å oppnå full beskyttelse og alle dosene er selvfølgelig gratis. Vaksinasjon i dette midlertidige programmet må påbegynnes senest to år fra programmets oppstart, og siste dose må være gitt innen 1.7.2019.

Besøk folkehelseinstituttet sine nettsider for mer informasjon à søk på HPV til unge kvinner. https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/

Ammekyndig helsestasjon

Vi fikk i 2013 kvalitetsstempelet "Ammekyndig helsestasjon", det forplikter oss til å sikre ammende mødre et godt tilbud for ammeveiledning. Helsestasjonen skal veilede og støtte på en måte som gjør at mor og barn opplever ammingen som meningsfull og helsefremmende.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming_/Sider/ammekyndig-helsestasjon.aspx

Skolehelsetjenesten

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste tider. Kontakt skolen eller helsestasjonen for detaljerte opplysninger om kontakttider.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?
  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
Kontakt helsesøster på skolen

Telefon og E-post adresse finner du under "Kontakt oss"

Aune barneskole: Astrid Kjeka og Hilde Ø.Haagensen

Drivdalen skole: Astrid Kjeka

Midtbygda og Lønset skole: Ellinor Larsdotter Svisdal

Vollan skole: Ellinor Larsdotter Svisdal

Ungdomsskolen: Susanne Kroken og Hilde Ø.Haagensen

Videregående: Susanne Kroken

Vaksinasjon i skolen

Vaksinering gjennomføres for 2.trinnselever på helsestasjonen sammen med foresatt. Vaksinasjon på 6,7 og 10. trinn foregår i skoletida.

Vaksinasjonsprogrammet finner du her

Jenter og gutter i fokus

Alle elevene på 7. trinn blir invitert til egne temadager, "jenter i fokus" og "gutter i fokus" på helsestasjonen med fokus på gode valg for egen helse og det å bli kjent med hverandre før ungdomsskolen og ny tid i livet starter.Tilbud om HPV vaksinering for jentene gjennomføres.

PIS grupper

Samtalegrupper for barn og ungdom som bor i to hjem

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/skilsmisse_i_familien/skilsmissegrupper/

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på tlf. 72 40 14 80 eller besøk oss på adresse: Russerveien 5A, 7340 Oppdal

Ansatte:

Ansatte i Oppdal helsestasjon:

Ansatt: Telefonnummer: E-post:

Leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nina Mjøen

992 36 506 nina.mjoen@oppdal.kommune.no
Jordmor, Eva Ishoel  908 46 102  eva.ishoel@oppdal.kommune.no 
Jordmor, Ingvill Dalseg  908 24 808 ingvill.dalseg@oppdal.kommune.no
Jordmor Torhild Hofstad 959 68 013 torhild.hofstad@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier i helsestasjonen, Marit Fagerhaug  992 36 248  marit.fagerhaug@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier i helsestasjonen, Helga H. Volden  992 30 864  helga.volden@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier Susanne Kroken 72 40 14 90

susanne.kroken@oppdal.kommune.no

Helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Astrid Kjeka  958 38 249  astrid.kjeka@oppdal.kommune.no
Helsesykepleier i skolehelsetjenesten, Ellinor Larsdotter Svisdal  908 73 349  ellinor.svisdal@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier i skolehelsetjenesten, Hilde Ø. Haagensen  992 36 831  hilde.haagensen@oppdal.kommune.no 
Helsesykepleier i skolehelsetjenesten, Reidun Wasrud 918 96 038  reidun.wasrud@oppdal.kommune.no
Hjemmekonsulent, Jarbjørg Ekrann  918 96 082  jarbjorg.ekrann@oppdal.kommune.no 
Hjemmekonsulent og merkantil, Ingunn Solås  72 40 14 88  ingunn.solas@oppdal.kommune.no 
Merkantil, Monica Skorheim 72 40 14 88  monica.skorheim@oppdal.kommune.no 

 

 

Hjemmekonsulent

Når omsorgspersoner med små barn blir syke og ikke selv kan ta hånd om praktiske oppgaver i hjemmet, er det mulig å søke bistand av hjemmekonsulent. Tilbudet er gratis. Ta kontakt med helsestasjonen for mer informasjon.

Informasjon om hjemmekonsulenttilbudet

Søknadsskjema - hjemmekonsulent

Familiesenter

Det er Familiesenter i helsestasjonens lokaler hver onsdag mellom kl. 09.00 - 12.30. Velkommen til å komme innom eller avtale time på tlf. 72 40 14 80.

Mer om Familiesenter finner du her.

HPV-vaksine

Staten tilbyr nå alle kvinner født fra og med 1991 vaksinering mot HPV. Denne vaksinen har siden 2009 blitt tilbudt i det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet til alle jenter i 7. klasse. Jenter som tidligere har takket nei er også velkommen til å få. HPV-vaksine beskytter mot infeksjon av virustyper som kan føre til forstadier av livmorhalskreft, og kan forbygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft. For full beskyttelse må man få tre vaksiner med bestemte tidsintervaller. Tilbudet om vaksine kommer i november 2016, og er selvfølgelig gratis!

Uke 45 får om lag 180 000 kvinner informasjon fra Folkehelseinstituttet via SMS. Meldingen gjelder informasjon om gratis HPV-vaksine.

http://www.fhi.no/nyheter/2016/sms-unge-kvinner/

I Oppdal kan du få vaksinen på Helsestasjonen.

Ta kontakt med oss for avtale:
Mail: helsestasjonen@oppdal.kommune.no
Telefon: 72401480
SMS: 99236506

 


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 03.02.2016 13.30