Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.   

 

Kontakt:

Avdelingsleder Bård Horvli, tlf 918 96 081(kontortid 8-15), bard.horvli@oppdal.kommune.no

 

Postadresse:

Hjemmetjenesten 

Bjerkehagen 3

7340 Oppdal 

Tjenesten er hjemlet i:

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 1-1, 3-1 og 3-8         

Tjenestekriterier

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema