Atomberedskap

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norske kysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jodtabletter i beredskap

jod                                                                                                                                                                                                                         Som ledd i utbedring av beredskapen har vi nå jodtabletter lokalisert i alle skoler og barnehager, samt på rådhuset . Tablettene skal bare brukes ved en hendelse som medfører skadelig forhøyde radioaktive stråledoser, og det er bare en veldig avgrenset gruppe som trenger dem. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir anbefalinger om når jodtablettene skal benyttes. Det er kriseledelsen i kommunen som vil videreformidle en slik beskjed til oppdals befolkning.

Plakat jodtabletter:

Jodtabletter som beskyttende tiltak

Jodtabletter er aktuelt som beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i skjoldbruskkjertelen.
Kriseutvalget for atomberedskap vil om nødvendig gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse. Bruk av jodtabletter vil være en anbefaling og ikke et pålegg. Tiltaket vil ofte iverksettes sammen med en anbefaling om å oppholde seg innendørs opptil to døgn.

Hvorfor ta jodtabletter?

Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Hvem skal ta jodtabletter?

Målgruppen for jodtabletter er:

  • Barn og unge 0-18 år
  • Gravide
  • Ammende


Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos barn og unge under18 år, gravide og ammende. Det er derfor bare disse gruppene som skal ta jodtabletter.

Når skal tablettene tas?

Jodtabletter skal tas etter råd fra Kriseutvalget for atomberedskap. Tablettene skal helst tas inntil 4 timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke.

Jodtabletter i skoler og barnehager 

Da målgruppen er så avgrenset har vi utplassert tabletter i kommunens skoler og barnehager .
Skoler og barnehager vil i løpet av kort tid sende ut informasjon til foreldre/foresatte, sammen med et samtykkeskjema. Samtykkeskjema er for at vi ved en hendelse på dagtid på hverdager skal kunne gi barna deres jodtabletten så raskt som mulig.Dette er avgjørende for best mulig effekt.

Hva om det skjer noe utenom åpningstid i skole og barnehager?

Utenom åpningstid i skole og barnehage vil kriseledelsen administrere utdelingen,  med oppmøte på Rådhuset for utdeling der.

Kan tabletter kjøpes på apoteket?

Apoteket vil ha Jod tilgjengelig fra 1.november 2018, slik at den som vil kan fra da av kjøpe tabletter selv.

Advarsler og forsiktighetsregler

  • Personer med Graves sykdom, autoimmun thyreoiditt, hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt og dermatitis herpetiformis skal ikke ta jodtabletter.
  • Lege bør rådspørres før bruk av jodtabletter hvis det er mistanke om overfølsomhetsreaksjoner for jod.
  • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter

For mer informasjon


Publisert: 17.10.2018
Sist endret: 17.10.2018 13.25