Influensavaksine

Influensavaksine anbefales årlig til risikogrupper For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem er i risikogruppa ?


•Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
•Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
•Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:
•diabetes type 1 og 2
•kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
•kronisk nevrologisk sykdom eller skade
•nedsatt immunforsvar
•svært alvorlig fedme (KMI over 40)
•annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

•Helsepersonell som har pasientkontakt.
•Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
•Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Ønsker du influensavaksine ?

Oppdal kommune tilbyr influensavaksine gjennom en åpen dag i Oppdalshallen hvor du kan få vaksine. Vaksineringa i Oppdalshallen foregår ofte i uke 42/43.

Dersom du ikke kan møte på denne dagen, kan du også få vaksina på¨fastlegekontoret.

Har du spørsmål om influensavaksine?

Ta kontakt med kommuneoverlege Kirsten Opdahl  telf. 72400900/72401087 eller Vigdis L Thun telf : 72401308.


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 03.02.2016 14.34