Transporttjenesten for funksjonshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er TT-ordningen

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Godkjente brukere får redusert pris på bruk av drosje inntil et visst beløp.

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, mens godkjenning av brukere er delegert til kommunene. 

Ordningen gjelder for personer som:

  • har varig fysisk eller psykisk funksjonshemming (gjelder ikke midlertidig funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år), og
  • som ikke, eller bare med store vansker, er i stand ti å bruke vanlige kollektive transportmidler

Hva ordningen kan brukes til:

  • fritidsreiser
  • ikke til: syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av Helfo.

Kontaktinformasjon og søknad

Oppdal kommune, Helse- og velferdskontoret, Rådhuset, 7340 Oppdal

Tlf.: 72 40 10 00

Søknad om TT-kort

Søknadsskjemaet inneholder en del for egenerklæring og en del for legerklæring. Etter at egenerklæringen er utfylt, tas søknadsskjemaet med til lege for utfylling av legerklæringen.

Behandling av søknader

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist Tildeling
15. november 1. januar
15. januar 1. mars
15. mars 1. mai
15. mai 1. juli
15. juli 1. september
15. september 1. november

Søknader som kommer inn mellom søknadsfrist og tildeling vil normalt komme med i tildelinga om søknaden er innkommen til kommunen ca. 4 - 5 uker før tildelingsdato.

Brukerkategori, tildelingsbeløp og retningslinjer

Brukerkategorier:

Følgende kan gi grunnlag for godkjenning som TT-bruker:

  • Blinde og sterkt svaksynte (Synsstyrke 0.33 - 6/18 Folketrygdloven).
  • Personer som er avhengig av rullestol.
  • Utviklingshemmede, individuell vurdering etter funksjon.
  • Andre funksjonshemmede, individuell vurdering etter funksjon, orienteringsevne og manglende evne til å benytte kollektivtransport.
  • Personer med kronisk funksjonshemming deler av året, f.eks hjerte-/lungesykdom, som vanskeliggjør bruk av kollektivtransport - Periodisk bruker.

Tildelingsbeløp:

Godkjente brukere får overført et beløp hvert halvår på sitt TT-kort. Tildelt beløp bestemmes av brukerkategori og hvor langt det er fra brukerens bosted og kommunens sentrum. Det er fylkeskommunen som bestemmer tildelingsbeløpene for hvert halvår:

Tildelingsbeløp 1. halvår 2022

Det tildelte beløpet er kun disponibelt for det halvåret det er tildelt. For hver drosjetur betales først 20% egenandel (ungdom mellom 10 og 20 år betaler 10% egenandel), deretter reduseres beløpet på reisekontoen med turens resterende kostnad.

Retningslinjer og brukerhefte:

Retningslinjene for TT-ordningen bestemmes av fylkeskommunen:

Retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag fylke

I brukerheftet gis det informasjon om hvordan du bruker TT-ordningen.

Brukerhefte TT-kort

 

 


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 31.05.2018 14.11