Båndtvang for hund

I lokal forskrift har Oppdal kommune i medhold av Hundeloven fastsatt at hunder skal holdes i bånd i og ved skiløypenettet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I tidsrommet 1. april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med hjemmel i både Viltloven og Reindriftsloven.

Vær oppmerksom på at i følge Reindriftsloven pålegges eier og besitter av hund et særlig ansvar for at hunden ikke løper løs i områder der tamrein oppholder seg uten at hunden er fulgt på forsvarlig måte.

I Oppdal kommune har vi i tillegg en lokal forskrift om båndtvang som gir bestemmelser om at hunder ut over den generelle båndtvangen holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punkt a-e nedenfor.

a) hele året i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og handleområder i Oppdal sentrum

b) hele året på og ved idrettsanleggene i Oppdal sentrum

c) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars

d) i rekreasjonsområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner, ved Kullsjøen (hele året) og Rauøra (i perioden 21. august - 1. oktober)

e) i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober.

Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøkshunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder som brukes til jakt.


Publisert: 10.03.2016
Sist endret: 29.01.2018 15.21