Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser. En rekke institusjoner og arrangører tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan få ledsagerbevis?

  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet
  • Bevegelseshemning

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Hvis du har behov for ledsagerbevis, kan du søke kommunen din om det. Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes.

Søknadsskjema for ledsagerbevis

Husk å sende med bilde sammen med søknaden. Søknaden leveres Oppdal servicetorg, rådhuset.

Du kan også få skjema ved henvendelse til servicetorget.


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 26.01.2016 15.39