PP-tjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målgruppe

Hva gjør PP-tjenesten?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i oppvekst eller i opplæringssituasjonen.

Du kan kontakte PP-tjenesten når du er bekymret for et barns eller en ungdoms utvikling.

Eksempler på områder PP-tjenesten arbeider med: 

  • funksjonshemminger av ulike slag
  • lese- og skrivevansker og andre fagvansker
  • språk- og talevansker
  • utsatt/framskutt skolestart
  • familieveiledning/oppdragelsesspørsmål
  • sosial og emosjonelle vansker

Sakkyndig vurdering:

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering  om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder, og behov for spesialundervisning for elever i grunnskole og i voksenopplæringen på grunnskolens område. Jmf.  Opplæringslovens § 5-1 og § 4A-2 og Barnehageloven § 19a.

Hvordan komme i kontakt med PP-tjenesten?

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten, eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesøster eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Henvisningsskjema

Besøksadresse: Rådhuset, 7340 Oppdal.

Postadresse: Oppdal kommune, PP-tjenesten, Inge Krokansveg 2, 7340 Oppdal.

Telefon: 72 40 10 00 (sentralbord), eller se telefonnummer under ansatt-liste.

Ansatte i PP-tjenesten

Tove Rosset, leder PP-tjenesten/pedagogisk psykologisk rådgiver.

Telefon 72 40 13 02, eller mobil: 908 63 840.

E-post: tove.rosset@oppdal.kommune.no

 

Marit Aune, spesialpedagog/logoped.

Telefon: 72 40 13 07, eller mobil: 918 96 091.

E-post: marit.aune@oppdal.kommune.no

 

Odin Sande, pedagogisk psykologisk rådgvier.

Telefon: 72 40 13 04, eller mobil: 918 96 090.

E-post: odin.sande@oppdal.kommune.no

 

Hanne Skjølsvold, pedagogisk psykologisk rådgiver.

Telefon: 918 96 019

E-post: hanne.skjolsvold@oppdal.kommune.no

Familiesenteret

På Familiesenteret kan du treffe ansatte i PP-tjenesten. Der kan du få veiledning om forhold du lurer på, som gjelder ditt barns utvikling og læring. Familiesenteret er lokalisert på Helsestasjonen og har åpent hver onsdag fra kl. 09.30 - 12.30. 

Det arrangeres også kurs og gruppetilbud. Se siden til Familiesenteret for mer informasjon.

Informasjon om Familiesenteret.

Nyttige lenker

Tidlig innsats: Tips til hjelp så tidlig som mulig

Statped.no

Opplæringslova, kapittel 5: Spesialundervisning.


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 14.11