Bondens nettverk

Når kriser oppstår eller belastningen blir for stor i livet til en bonde, kan det lett bli overveldende. Jobb, familieliv og fritid er så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få bearbeidet det som har skjedd. Da kan det godt å få hjelp utenfra. Bondens nettverk omfatter aktører som kan være til hjelp i ulike situasjoner.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Bønder vil kunne få sin andel av personlige utfordringer og livskriser. Noen eksempler på utfordringer som kan være krevende å håndtere midt oppi et krevende driftsopplegg for garden kan være helseproblem, rusproblem, økonomiske problem, samlivsbrudd, dødsfall i nær familie etc.

Aktørene i nettverket sin oppgave er å «fange opp» at bonden er utsatt for en krise, og hjelpe bonden til å få kontakt med aktuelt hjelpeapparat.

Målet med «Bondens nettverk»:

 -          Formidle informasjon om de hjelpetiltak som finnes både helse- og driftsmessig

-          Ufarliggjøre det å ta kontakt med tilgjengelig hjelpeapparat, både helse- og driftsmessig

-          Etablere rutiner for bedre oppfølging av gårdbrukere i faresonen både helse- og driftsmessig

Landbruksforvaltningen i kommunen har ansvar for å koordinere nettverket i Oppdal.

Tanken er at bonden eller noen i bondens nærhet skal kontakte den i nettverket de kjenner eller har  tillit til. Det er utarbeidet et fullmaktsskjema der bonden kan gi vedkommen fullmakt til å ta kontakt med andre i nettverket ved behov. Den enkelte aktør skal kunne hjelpe, eller kunne henvise til den eller de aktuelle innen nettverket.

 

Beredskapsplakat

Bondens nettverk - plakat med kontaktpersoner

 

Landbruksvikar

Oppdal landbrukstjenester  har ansvaret for landbruksvikartjenesten i Oppdal. ved behov for avløser ved sykdom kontaktes Oppdal landbrukstjenester på tlf. 960 13 669. Landbruksvikaren skal være en beredskap for alle gardbrukere uavhengig om de er medlem i landbrukstjenester eller ikke.

Godt bondevett

Nettsiden http://www.godtbondevett.no/ er en felles satsning på psykisk helse fra Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste. Gjennom nettstedet vil akørene øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i bondens hverdag.

Kontaktopplysninger:

Rådgiver landbruk Hanne Kristin Bjørndal

e-post: hanne.bjorndal@oppdal.kommune.no

Tlf:  918 96 036


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 25.04.2023 10.12