Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret i 2013 ble det første gang avsatt midler øremerket til fjellandbruk. Satsingen er en oppfølging av Stortingesmelding. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, hvor betydningen av å utnytte og videreutvikle regionale fortrinn og spesielle kvaliteter knyttet til landbruket i fjellområdene er framhevet som et ledd i en områderettet innsats, sammen med arktisk landbruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FJELLANDBRUKSKONFERANSEN 2021 

Endelig kan vi arrangere Fjellandbrukskonferanse – datoen er tirsdag 9. november.

Årets tema:

Fjellbonden = Toppidrettsutøveren

Fortsatt satsing i fjellandbruket

Den klimasmarte fjellbonden gir god økonomi og god agronomi

Påmeldingsfrist 26. oktober

Deltakeravgift kr 850,- inkl. lunsj.

 Påmeldingsskjema. 

 

Teaser fjellandbrukskonferanse 2021

 

Foreløpig program tirsdag 9.  november 2021

09.30 – 10.00

Kaffe og vafler

Møteleder: Harald A. Lein, NLR Trøndelag

10.00 – 10.20

Velkommen og åpning av konferansen 

Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag

 

Premieutdeling – logo

 

Satsing i fjellandbruket

 

10.20 – 10.40

Bruksutbygging/generasjonsskifte

  • § Trefjøs
  • § Bruk av eget tømmer/sagbruk

Innovasjon Norge

 

10.40 -   11.00 

Hvordan oppnå merinntekt i bruksutbyggingsprosessen

Hvilke fallgruver finnes?

Jan Arve Langørgen, Rådgiver NLRT

 11.00 – 11.15

Nybygd trefjøs

Melkeprodusent fra Ålvundfjorden

Ragnhild Nes og Per Ivar Hyllebakk, Mjølkeprodusenter fra Ålvundfjorden

11.15 – 11.30

Pause

 

11.30 – 11.50

Driftsform robot og seterdrift

Nybygd seterfjøs og ombygging driftsbygning 100 tonn.

Øistein Åsen, Mjølkeprodusent fra Vingelen, Årets Unge bonde i 2019

11.50 – 12.30

Forsikring og vilkår i landbruket

  • § Hva er viktig/vilkår
  • § Gode eksempelsaker
  • § Aina Brattli, Jurist i Norges  Bondelag
  • § Øystein Perdreau, Produktsjef i Gjensidige
 

12.30- 13.30       

Lunsj

Tufteshow i lunsjen?

 

Klimasmart fjellbonde

 

13.30 - 13.55

Grovfor -beite i fjellstrøk

Oddbjørn Kval-Engstad, Rådgiver NLR Innlandet

13.55 – 14. 15

Klimakalkulator

  • § Er det nyttig for meg som gårdbruker eller er det bare noe tull?

Rune Granås, Rådgiver NLR Innlandet

14.15 – 14.30

Erfaringer med klimakalkulator fra en gårdbruker

Gårdbruker

14.30 – 14.50

Kaffe

 

14.50 - 15.35

Bonden som toppidrettsutøver!

Olaf Tufte, gårdbruker fra Horten og toppidrettsutøver

15.35 – 15.45

Avslutning

 


FJELLANDBRUKSPROSJEKT DEL II

 I jordbruksoppgjøret i 2018 ble det satt av kroner 2 mill. til satsing på fjellandbruket i regionene Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken.  Det forventes at dette blir en treåring satsing 2019-2021.

Formålet med satsingen er bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

 

Oppdal og Rennebu kommuner har fått innvilget kr 230.000 fra 2019-midlene og kr 219.500 fra 2020-midlene til ei videreføring av satsingen vi hadde i 2014-16. Det er innvilget tilskudd til følgende delprosjekt :

- Nettverksbygging fjellandbruket – nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom fjellandbruksområder i Trøndelag, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

- Klimasmart fjellbonde

  1. Kompetansebygging for fjellbonden gjennom fagmøter og markdager,      tema:

2020: Jordliv

2021: Grofôrdyrking

2022: Fôr og Fôrkvalitet

  1. Forsøksfelt på frøblandinger til fjellandbruket –      det er i 2020 anlagt et forsøksfelt I Oppdal og et i Rennebu med 6 ulike      frøblandinger og to slåtter. I tillegg er det anlagt et felt med      beitefrøblandinger.

- Økt bruk av den innmarksnære utmarka – markdager med tema beiting, sambeite, skjøtsel, gjerding, No-fence, samarbeidsløsninger mm.

- Rekruttering – videreføring og utvikling av nettverket «Bonde så klart»

- mindre fagkurs, prosjekt og forsøksvirksomhet – mulighet for faglaga og andre å søke tilskudd til mindre kurs som f.eks. avløserkurs, lammingskurs, tratorkurs, nydyrkingskurs mm

 

 


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 10.09.2018 13.29