Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret i 2013 ble det første gang avsatt midler øremerket til fjellandbruk. Satsingen er en oppfølging av Stortingesmelding. 9 (2011-2012) Velkommen til bords, hvor betydningen av å utnytte og videreutvikle regionale fortrinn og spesielle kvaliteter knyttet til landbruket i fjellområdene er framhevet som et ledd i en områderettet innsats, sammen med arktisk landbruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


FJELLANDBRUKSKONFERANSEN 2021 

Fjellandbrukskonferansen ble arrangert tirsdag 9. november.

Teaser fjellandbrukskonferansen

 

Presentasjoner som ble vist på konferansen kan du se her:

Velkommen og åpning av konferansen Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag

Bruksutbygging/generasjonsskifte, Johan Helge Sandberg, finansierings rådgiver hos Innovasjon Norge

Hvordan oppnå merinntekt i bruksutbyggingsprosessen? Jan Arve Langørgen, Rådgiver NLRT

Nybygd trefjøs, Per Ivar Hyldbakk, Mjølkeprodusenter fra Ålvundfjorden

Driftsform robot og seterdrift, Øistein Aasen, Mjølkeprodusent fra Vingelen, Årets Unge bonde i 2019

Forsikring og vilkår i landbruket, Aina Brattli, Jurist i Norges Bondelagog Torfinn Jæger, Produktsjef Gjensidige.

Grovfor -beite i fjellstrøk, Oddbjørn Kval-Engstad, Rådgiver NLR Innlandet.

Klimakalkulator, Rune Granås, Rådgiver NLR Innlandet.

Tilskudd til klimarådgivning Jenny Kristin Heggvold, rådgiver landbruk i Oppdal kommune.

 

FJELLANDBRUKSPROSJEKT DEL II

Logo fjellandbruk

 I jordbruksoppgjøret i 2018 ble det satt av kroner 2 mill. til satsing på fjellandbruket i regionene Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark, samt Oslo og Viken.  Det forventes at dette blir en treåring satsing 2019-2021.

Formålet med satsingen er bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

 

Oppdal og Rennebu kommuner har fått innvilget kr 230.000 fra 2019-midlene og kr 219.500 fra 2020-midlene til ei videreføring av satsingen vi hadde i 2014-16. Det er innvilget tilskudd til følgende delprosjekt :

- Nettverksbygging fjellandbruket – nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom fjellandbruksområder i Trøndelag, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

- Klimasmart fjellbonde

  1. Kompetansebygging for fjellbonden gjennom fagmøter og markdager,      tema:

2020: Jordliv

2021: Grofôrdyrking

2022: Fôr og Fôrkvalitet

  1. Forsøksfelt på frøblandinger til fjellandbruket –      det er i 2020 anlagt et forsøksfelt I Oppdal og et i Rennebu med 6 ulike      frøblandinger og to slåtter. I tillegg er det anlagt et felt med      beitefrøblandinger.

- Økt bruk av den innmarksnære utmarka – markdager med tema beiting, sambeite, skjøtsel, gjerding, No-fence, samarbeidsløsninger mm.

- Rekruttering – videreføring og utvikling av nettverket «Bonde så klart»

- mindre fagkurs, prosjekt og forsøksvirksomhet – mulighet for faglaga og andre å søke tilskudd til mindre kurs som f.eks. avløserkurs, lammingskurs, tratorkurs, nydyrkingskurs mm

 

 


Publisert: 10.09.2018
Sist endret: 28.01.2022 13.16