Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Lønset grunneierlag forvalter fjell og skogområder vest i kommunen.

Under skoggrensa i bygda forøvrig er det flere grunneierlag:

Sør i kommunen er det også areal som forvaltes av statsskog.

Alle forvalter småviltjakt- og fiskrettigheter i sitt område, for Oppdal bygdeallmenning og Lønset grunneierlag også villreinjakt. Storviltjakta forvaltes gjennom 5 ulike driftsplanområder.