Jakt og vilt

Oppdal kommune har et totalareal på 2271 kvaderatkilometer med et rikt dyre og fugleliv, og kan by på gode jaktmuligheter både når det gjelder hjorteviltjakt og småviltjakt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Villrein

 villreinOppdal har del i to villreinområder – Snøhetta (http://www.villrein.no/snhetta-2/) og Knutshø (http://www.villrein.no/knutsho-2/), og det er en felles villreinnemnd ( http://www.villrein.no/nemnder/) for begge områdene (http://www.villrein.no/snhetta-1).

Mer informasjon om forvaltning og forskning på villrein finner du her:

http://nvs.villrein.no/

Det er 40 prosent mindre villrein i verden nå enn for 20 år siden, og villreinen er i følge en global rødliste en truet art i verden. Over 25 prosent av all villrein lever i Norge, og vi har derfor et stort ansvar for den. Fylkesmannen har laget en film om Snøhettareinen og hva som gjør den så sårbar:

https://www.youtube.com/watch?v=vQLgHg_Wtyk

Villreinnemnda har lagd ny informasjonsfolder. Her kan du lese om nemndas oppgaver, utfordringer i villreinfjellet, og se hvem som er medlem: https://www.fylkesmannen.no/nb/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/Villreinnemnda-i-Snohetta-og-Knutsho-villreinomrader/

 

Det kan søkes om villreinjakt hos Oppdal Bygdealmenning (http://oppdalbygdealmenning.no/index.php/2016-02-10-10-23-08/om-villreinjakta), Statskog (http://www.statskog.no/jakt/Sider/Villreinjakt.aspx) og Dindal Sameie (http://www.lonset.no/meny_2_3_02.asp).

Elg, hjort og rådyr

I skogområdene i kommunen er det åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr. Elgbestanden er stabil, og det felles årlig ca. 50 dyr. Bestanden av hjort er økende, mens antall rådyr varierer med snøforholdene. I data fra hjorteviltregisteret kan du finne informasjon om blant annet bestandsstørrelse, fallvilt, slaktevekter og produktivitet.

Mål og retningslinjer forvaltning av hjortevilt i Oppdal 2016-2021

Viltloven
Forskrift om jakt- og fangsttider

Sett elg 2010-2017

 


Publisert: 25.05.2016
Sist endret: 25.05.2016 09.55