KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og krisestaben i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider (se nedenfor), lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


STATUS I DAG

3. april: Hittil er det gjennomført 85 tester, fordelt på 79 personer.  Av disse har 8 testet positivt på koronaviruset, de fleste er tilfrisknet. 7 av disse knyttes til bryllupet på Bjørkelykkja, de fleste av disse er reist fra kommunen.  1 har testet positivt etter hjemkomst fra Storbritannia. Det er for tiden 1 koronasyk person i kommunen.

Information in english - Norwegian Institute of Public Health

Nye rutiner for kontakt med lege ved luftveisymptom

Har du luftveissymptomer skal du nå ikke lengre ta kontakt med koronasenteret, men med fastlegen din (fastlegekontoret).

Etter kontortid ring legevakt på telefon 116 117.

Ved behov for akutt legehjelp RING 113.

Kommunestyrets vedtak 3. april 2020:

Kommunestyret har vedtatt (mot stemmene til H og MDG) kommunedirektørens forslag om forbud mot overnatting på fritidseiendommer i Oppdal kommune for personer som deler husstand med person som er påvist smittet av covid-19 (dette er et lokalt vedtak i forhold til regjeringens hytteforskrift):

Kommunestyret viser til veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19, og vedtar i medhold av smittevernloven § 4-1 bokstav d, at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus, forbys å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.

Kommunestyret viser til kommunedirektørens vurdering hvor det fremgår at de grunnleggende krav til å gjennomføre tiltaket i smittevernloven § 1-5 er oppfylt.

Kommunestyret slutter seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken.

Vedtaket avløser formannskapets vedtak datert 26.03.20 og trer i kraft 03.04.20 klokka 12. Vedtaket gjelder til fredag 10.04.20 klokka 12.

Kommunestyret vedtok deretter å gi ordføreren fullmakt til å videreføre vedtaket en uke fra fredag 10.04.20 kl 12.

 

Forbud mot overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune

Regjeringens forskrift:

Info fra krisestab og kommuneoverlege

Vann-, avløps-, avfalls- og feiertjenester går som vanlig:

Rådhuset er stengt:

Koronasenteret - Luftveisklinikken

Koronasenteret svarer på spørsmål om luftveissymptomer, karantene og testing:

Statlig informasjon om koronapandemien

Regjeringens veileder til kommunene - 29. mars 2020

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

Folkehelseinstituttet - her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset

Regjeringen - viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen

Helsenorge.no - side med svært mye informasjon  og råd om hvordan vi bør forholde oss til koronaviruset

Helsedirektoratet - Temaside om koronavirus (coronavirus) covid-19 med anbefalinger

Hvor lenge skal du være hjemme ved sykdom

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer, som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

Dersom du har testet positivt på koronavirus, må du være hjemme 7 dager etter at du er symptomfri.

Folkehelseinstituttets råd:

Retningslinjer ved besøk på helseinstitusjoner

Besøksforbud:

Barn, ungdom, skole

Åpen telefon for barn og unge:

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO:

Koronainformasjon til skoler og barnehager fra kommunen:

Ofte stilte spørsmål

Jeg bor og jobber i utenfor Oppdal. Kan jeg dra hjem til familien i Oppdal?

Kommunestyret i Oppdal har sluttet seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken.

Dette må du tenke igjennom:

 • Mange foreldre og besteforeldre er over 65 år. Da er de i risikogruppa for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet av koronaviruset. De bør ikke få besøk av barn og barnebarn fra andre steder i landet, eller fra utlandet nå.
 • Yngre personer og barn med kroniske sykdommer er også i risikogruppen for å bli alvorlig syk av korona. Disse må skjermes fra smitte.
 • Bor du i Oslo, eller en annen større by med utbredt smitte? Da bør du ikke reise andre steder nå. Du risikerer å spre smitte når du reiser.
 • Kommer du fra utlandet må du være 14 dager i karantene. Du skal heller ikke bo under samme tak som personer i risikogruppen.
 • Har du luftveissymptomer skal du bli hjemme.
 • Er du i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, men holde deg hjemme.
 • Anbefalingene om å holde avstand er skjerpet. Det vil si at det ikke skal være mer enn fem personer i samme gruppe. Vi skal også holde to meter avstand når vi er sammen med andre.
 • Selv om du har god helse og ikke merker symptomer, kan du utsette andre sårbare personer for smitte. Det kan skje under reisen, og dit du kommer.

 

Jeg er student. Kan jeg reise hjem til familien i Oppdal i påska?

Justisminister Monica Mæland sa på en pressekonferanse at studenter kan reise hjem til påske.

Generelt er det slik at man skal unngå unødvendige innenlandsreiser og unngå offentlig transport som ikke er nødvendig, men som justisministeren sa på en pressekonferanse; «å reise hjem til familien er ikke nødvendigvis unødvendig.» Det er en betingelse at du er frisk og reiser på en måte som gjør at du kan holde avstand.

Hva inneholder regjeringens forskrift og Oppdal kommunes egne restriksjoner?

Dette er gjeldende i regjeringens hytteforskrift:

1 Det er forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.  Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

2 Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet av koronaviruset, kan likevel overnatte på fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon. (KOMMUNESTYRETS VEDTAK OVERSTYRER DETTE - SE NEDENFOR)

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon til det som er nevnt ovenfor. Regjeringen oppfordrer derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak.

Personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune kan bøtelegges, normalt med 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

I tillegg til regjeringens forskrift har Oppdal kommunestyre vedtatt følgende 3. april 2020:

Kommunestyret viser til veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19 og vedtar i medhold av smittevernloven § 4-1 bokstav d at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus forbys å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.

Kommunestyret viser til kommunedirektørens vurdering hvor det fremgår at de grunnleggende krav til å gjennomføre tiltaket i smittevernloven § 1-5 er oppfylt.

Kommunestyret slutter seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken.

Vedtaket avløser formannskapets vedtak datert 26.03.20 og trer i kraft 03.04.20 klokka 12. Vedtaket gjelder til fredag 10.04.20 klokka 12.

Kan jeg dra på hytta?

Regjeringen har vedtatt at det er forbudt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der du er registrert i folkeregistret. Du kan likevel dra på hytta for strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader.

Personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune kan bøteleggges, normalt med 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Jeg bor i Oppdal. Kan jeg overnatte på hytta?

Svaret er ja, dersom hytta ligger i Oppdal.

Kan jeg komme til Oppdal på dagstur?

Ja, det kan du.  Men du oppfordres til å følge anbefalingene om å holde mer avstand enn vanlig til andre mennesker. Husk også å være nøye med å vaske hendene, hyppig og grundig.

Kan jeg reise ut av Oppdal uten å få 14 dagers karantene når jeg kommer tilbake?

Ja, det kan du. Men du oppfordres til å følge anbefalingene om å holde mer avstand enn vanlig til andre mennesker. Husk også å være nøye med å vaske hendene, hyppig og grundig. Vurder også om det er nødvendig i reise.

Når må jeg i karantene?

De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Når du er i hjemmekarantene skal du holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport.

Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, og du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme.

Hjemmekarantene - hvor lenge?
 • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.
 • Husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19 må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.
 • Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst
 • Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

Ved påvist covid-19 følges råd for hjemmeisolering:

Hjemmeisolering - hva innebærer det?
 • Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.
 • Hjemmeisolering varer til 7 dager etter du er helt frisk.
Jeg er smittet av koronaviruset. Hva gjør jeg?

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er helt frisk. Folkehelseinstituttet (FHI) har informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Folkehelseinstituttet (FHI) har egne råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Helsedirektoratets veiledning om idrettsaktivitet

Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

Tannbehandling

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.

Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Flere klinikker i fylket kan gi nødvendig akuttbehandling til alle typer pasienter, også de i karantene, med mistenkt eller bekreftet koronasmitte.

I helger og høytider er tannlegevakta åpen fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset har tannlegevakta utvidet telefontid.  

Telefonen er åpen fra kl. 15.30 – 22.00 på hverdager. Her svarer tannleger på helsespørsmål knytta til tannhelse. Nummeret til tannlegevakta er 800 41 101

AtB bussruter i Trøndelag

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.

• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.

• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Se pressemelding for mer utdypende informasjo: https://atb.no/getfile.php/1380176-1585209016/Presseskriv/Nye%20rutetider%20for%20buss%20fra%2030.%20mars.pdf

Retningslinjer for ansatte i Oppdal kommune

Koronaregler for ansatte:


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 03.04.2020 13.11