KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om vaksinering, koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og koronagruppa i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider, lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


google.no

 

Årets influensavaksinering TORSDAG 28.10 

Årets Influensavaksinering i kulturhuset torsdag 28.10 fra klokka 08.30 – 14.00

Ønsker du årets influensavaksine kan du bestille tid til vaksinering ved å ringe

vaksinekontoret : 476 81 002 eller 909 77 896 fra mandag til fredag 09.00 – 14.00.

Er du i risikogruppa er vaksinen gratis, for øvrig befolkning koster vaksina 150,- . Du kan betale med vips eller kontant.

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan møte i kulturhuset, kan du bestille time til vaksinering hos fastlegen.

Vaksine kan også bestilles hos apoteket. 

Vaksinasjonstelefon

Har du spørsmål som handler om vaksinering, ta kontakt med vaksinasjonstelefon:

Vaksinasjonstelefon: 47 68 10 02

Betjent mandag - fredag : kl 0900 – 1400. 

Samtykkeskjema

Alle barn og unge under 16 år må ha signert samtykkeskjema fra begge foresatte for å kunne få tilbud om koronavaksine. Dette gjelder altså for alle barn som nå skal vaksineres i aldersgruppa 12 - 15 år. 

Samtykkeskjema deles ut ved alle skolene mandag 20.09, men kan også lastes ned her. Signert skjema skal leveres ved skolene senest torsdag 24.09.

Egenerklæringsskjema

Ved første dose må du fylle ut egerklæringsskjema. Dette gjelder også for aldersgruppa 12 - 15 år.

Foresatte må fylle ut dette skjema før vaksinering. Skjemaet deles også ut sammen med samtykkeskjema ved skolene mandag 20.09. Egenerklæringsskjemaet kan leveres på skolen sammen med samtykkeskjema.

Vaksineinformasjon

Vaksinasjonsstatus for Oppdal

Vi nærmer oss slutten på massevaksinering i Oppdal kommune. 5682 personer har fått to doser og er fullvaksinerte.

I begynnelsen av oktober har det blitt satt nesten 11 000 vaksinedoser i Oppdal kommune. 

Her kan du se grafisk oversikt over hvor mange doser som er satt

Massevaksinering for dose 1 og 2 er snart over. Siste dag for vaksinering i kulturhuset i denne omgang er 4 november.

Vi har startet vaksinering med dose 3. Dette er i første omgang til personer som har alvorlig svekket immunforsvar.

Oppfriskningsdose til alle over 65 år planlegges nå og starter i uke 41.Se mer informasjon lengre ned på siden.

Pr. 1 oktober er det nå satt 1062 vaksinedoser i Oppdal. Her kan du se en grafisk oversikt over hvor mange doser som er satt i Oppdal.

5682 har fått dose 1 

5109 har fått dose 2

Årets influensavaksine

Årets Influensavaksinering i kulturhuset torsdag 28.10 fra klokka 08.30 – 14.00

Ønsker du årets influensavaksine kan du bestille tid til vaksinering ved å ringe

vaksinekontoret : 476 81 002 eller 909 77 896 fra mandag til fredag 09.00 – 14.00.

Er du i risikogruppa er vaksinen gratis, for øvrig befolkning koster vaksina 150,- . Du kan betale med vips eller kontant.

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan møte i kulturhuset, kan du bestille time til vaksinering hos fastlegen. Vaksine kan også bestilles på apoteket.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet

Hvorfor vaksinere seg?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Beskytter mot flere influensavirus, men må tas årlig

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager. 

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt.  For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Velkjent og velprøvd vaksine

Vaksine mot influensa har vært i bruk i mange år. Vaksinen inneholder deler av  influensavirus, i tillegg til sterilt vann, ulike salter og andre hjelpestoffer. Det er bare virusdelen av vaksinen som endres ved behov, basert på kontinuerlig overvåking av influensavirussirkulasjonen. Resten av innholdet i vaksinen er det samme fra år til år.

Effekt av influensavaksinen

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at cirka 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

I kapittelet "Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon" i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell kan man finne en gjennomgang av effekt av influensavaksine:

Bivirkninger av influensavaksine

Influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.

Influensavaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom.

Du kan også lese mer om sikkerhet ved bruk i kunnskapsgrunnlaget for influensavaksine på nettsidene:

Slik får du time til koronavaksinering

Vi er nå inne i siste fase av vaksineringen og ønsker at alle som til nå ikke har fått tilbud eller som har utsatt vaksinasjon bestiller seg time til vaksinasjon.Har du ennå ikke fått time til vaksinering må du ta kontakt med vaksinasjonstelefonen.

Når du blir satt opp til time vil det fungere slik:  

 • Når det er din tur til å få vaksine (ca 3- 4 dager før vaksinasjon) etter prioritert rekkefølge (se på vaksinasjonskalenderen på denne siden), vil du få en SMS fra helseNorge med time til vaksinasjon
 • Det er viktig at du bekrefter timen til vaksinering på din telefon slik at vi vet at du kommer til oppsatt time. Har du ikke mulighet for å bekrefte på telefon,  kan du ringe vaksinasjonstelefonen. Dersom vi ikke ser at du har bekreftet tidspunktet for vaksine vil du få ny time til vaksinering uken etterpå. .
 • Du vil få time til dose 2 når du får dose 1, Det er nå 12 uker mellom dosene. 
 • Fyll ut egenerklæringsskjema før du kommer til vaksinering! Skjemaet  ligger  her: Egenerklæringsskjema 
 • Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til servicetorget på rådhuset. Dersom du ikke har mulighet for å skrive ute selv, eller har behov for bistand til utfylling, har vi skjema når du kommer til vaksinasjonsstedet. Hvis alle har med ferdig utfylte skjema vil det gå raskere i vaksineringa.

 • Husk å ta med legitimasjon som du viser til velkomstvaktene i inngangen på kulturhuset.(førerkort, pass eller annen legitimasjon)

VELOMMEN TIL VAKSINERING I OPPDAL KULTURHUS!

Aldersgruppe  12 og 15 år

Regjeringen besluttet å tilby koronavaksine også til ungdom fra 12-15 år, etter faglige vurderinger og råd gitt av Folkehelseinstituttet.

I Oppdal kommune vil vi vaksinasjonsgruppa vår gjennomføre dette i samarbeid med våre helsesykepleiere i skolehelsetjenesten.

Vaksinering av denne aldersgruppa vil gjennomføres onsdag 29.09.på følgende måte:

Det er helsesykepleierne som vil ha ansvaret for selve vaksineringen av denne aldergruppa.

 • Vaksinering av 12 - åringene ( 7 trinn) på Drivdalen, Midtbygda og Vollan skole vil skje ved den enkelte skole onsdag den 29.09. Helsesykepleierne vil da komme til skolene og vaksinere der. Den helsesykepleieren som er tilknyttet den enklte skole vil delta i vaksineringen ved skolen den dagen.
 • Vaksinering av 12 - åringene ved Aune barneskole vil skje i kulturhuset onsdag 29.09. Elevene vil komme klassevis og de vil bli vaksinert av helsesykepleierne der.
 • Vaksinering av elever på 8. 9 og 10 trinn vil også skje i kulturhuset den 29.09.Det er helsesykepleierne som vil ha ansvar for vaksineringen. Elvene vil komme klassevis.

Dersom foreldre/barnet/ ungdommen er usikker på noe, litt engstelig for vaksine eller har spørsmål knyttet til vaksineringen, kan man ta kontakt med den/de helsesykepleierne som er tilknyttet sin skole eller vaksinetelefonen. Vi legger tilrette slik at det skal føles så tryg ut som mulig for alle. Vi kan også tilrettelegge med egne opplegg dersom det er ønskelig.

Samtykke fra foreldre er nødvendig.

Samtykkeskjema vil bli sendt ut til alle foreldre iløpet av mandag 20.09 med frist for tilbakelevering torsdag 23.09.Samtykkeskjema vil også ligge i servicetorget, på hjemmesiden til Oppdal kommune eller du kan laste ned samtykkeskjema for foresatte  her.

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi oppfordrer så mange som mulig å ta den. Ungdommer i denne aldersgruppen er ikke helserettslige myndige, men skal høres i beslutninger om egen helse, ifølge regjeringen.

Egenerklæringsskjema

Alle 12 - 15 åringer må ha fylt ut egenerklæringsskjema på forhånd. Dette blir også delt ut ved skolene mandag 20.09., men kan også lastes ned her.

Hvorfor tilbys bare én vaksinedose til denne aldersgruppen?

De andre, eldre gruppene 18 - 100 år, som tilbys koronavaksine, anbefales 2 vaksinedoser for å være fullvaksinert. Folkehelseinstituttet anbefaler foreløpig ungdom 12-15 år én vaksinedose. Det er fordi:

 • Én vaksinedose er vist å beskytte godt mot alvorlig koronasykdom.
 • Aldersgruppen 12-15 år har generelt svært god respons på vaksiner, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.
 • De alvorlige bivirkningene med hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt) oppstår først og fremst etter andre dose. Ved å gi bare én dose minsker risikoen for disse bivirkningene.

FHI mener derfor at én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen.

Må ha fylt 12 år
Vaksinen skal gis til de som har fylt 12 år. Det vil si at elever som går i 7. klasse, men ikke har fylt år ennå, må vente til de har rundet 12 år senere i høst. Alle som ønsker, skal få vaksine.Vi kommer derfor til å tilby vaksineringdager senere i vinter slik at alle som fyller 12 år i år skal få tilbud om vaksine.

Hvilken koronavaksine er det som anbefales til aldersgruppen 12-15 år?

Begge mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (Moderna) er godkjent til bruk fra 12 år og brukes i mange land. Folkehelseinstituttet anbefaler å bruke Comirnaty (BioNTech/Pfizer-vaksinen) til ungdom 12-15 år. Det er fordi det er den av koronavaksinene det er mest erfaring med i denne aldersgruppen.I Oppdal vil vi bruke BioNTeck/Pfizer vaksinen.

Her ligger spørsmål som FHI svarer på om vaksinering av barn 12 - 15 år 

Her ligger en brosjyre om Koronavaksine til barn 12 - 15 år

Her ligger informasjon om koronavaksine til barn og unge 12 - 15 år.

Her ligger vurderinger og forskning rund koronavaksine til barn og unge 12 - 15 år.

FHI sine svar på spørsmål om vaksinering av barn 12 - 15 år

FHI har fått en rekke spørsmål fra både barn, unge og foresatte om både koronasykdom hos barn og vaksinering, og har samlet de 25 mest relevante spørsmålene her.

Gravide og koronavaksine.

Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Risiko for alvorlig sykdom blant gravide som blir smittet med koronavirus er lav. Samtidig viser internasjonale studier at gravide har noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide, og at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.

Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Er du gravid og ønsker vaksine kan du ta direkte kontakt med Vaksinetelefonen ( 47681002) .

For mer informasjon kan du lese her 

Dose 3 til disse risikogruppene

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.
Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en 3.dose.

Gruppe 1
Pasienter som er:

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplantert de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2
Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte ved å ringe vaksinasjontelefonen i Oppdal (47681002) og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine.

De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. De trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.

Dersom du har mottatt et brev fra din spesialist eller du har dokumentasjon som gjør at du er i gruppe 1 eller 2 som bør få dose 3, tar du direkte kontakt med Vaksinasjonstelefonen (47681002) og bestiller time til vaksinering. Vi vil legge tilrette med flere vaksinasjonsdager i høst/vinter.

Hvilken dokumentasjon kreves ?
Du trenger ikke å kontakte fastlegen din for å skaffe dokumentasjon. Det er tilstrekkelig at du tar med:
medikamentutskrift fra helsenorge.no eller viser e-resept eller medikamentesken hvor ditt navn fremgår
et notat eller brev fra spesialisthelsetjenesten om at du tilhører en av risikogruppene
Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Dersom du ikke har mottatt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten innen utgangen av uke 41 ber vi om at du kontakter behandlende avdeling på sykehuset for dokumentasjon

Det er i utgangspunktet ikke grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege. Ta dette opp med barnelegen ved neste kontroll på sykehuset.

Slik får du vaksinetilbud
For å få tilbud om dose tre med koronavaksine, kreves det dokumentasjon på at man tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for å identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine.

Har du mottatt brev fra St. Olavs hospital eller annen spesialisthelsetjeneste om at du er anbefalt en tredje vaksinedose må ta kontakt med vaksinetelefonene og bestille deg time til vaksinering.

Hvis du ikke har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten eller fått SMS fra Oppdal kommune med tilbud om time, og du tilhører en av disse gruppene må du ringe vaksinetelefonen.

Oppfriskningsdose for alle over 65 år

Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine. Det har regjeringen besluttet etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Oppdal kommune er i gang med planlegging av oppfriskningdose til alle over 65 år. Pasienter ved helsesenteret og beboere ved Sanatelltunet og BOAS vil få tilbud om 3 dose i uke 41 og 42. Deretter vil alle over 75 år få tilbud om time til vaksinering tirsdag 16 november.  Aldersgruppe 67 - 75 år vil få tilbud tirsdag 14 desember  og aldersgruppe 65 - 67 år vil få tilbud i uke 2 i  2022.

Alle vil få tilbud om time på SMS. De som ikke bekrefter timen på sin telefon vil vi ringe til.

Det skal gå minst 6 mnd. mellom dose 2 og dose 3. Derfor blir det også ulike tidspunkt for aldersgruppene. 

Vil øke beskyttelsen
Det europeiske legemiddelbyrået EMA har vurdert oppfriskningsvaksinering med BioNTech-Pfizer-vaksinen og konkluderte mandag 4. oktober med at man kan vurdere å gi boosterdose til personer fra 18 år når det har gått minst seks måneder etter dose to.

– Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer her: Oppfriskningsdose til alle over 65 år (regjeringen.no)
FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

FHIs vurdering
En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset.

Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Les mer her: Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere (fhi.no)
Det er ikke grunnlag for en anbefaling om oppfriskningsvaksine til den øvrige befolkningen foreløpig.

Folkehelseinstituttet vil også vurdere tilbud om en oppfriskningsdose til helsepersonell for å redusere risikoen for videre smitte til spesielt utsatte personer (indirekte beskyttelse).

FHI har fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose

 

Kombinasjon av mRNA vaksiner.

Oppdal kommune får i uke 34 tilsendt 1000  Moderna vaksine og 396 Pfizer vaksiner. Det er derfor flere som vil få Moderna vaksine som dose 2. FHI har sendt ut Moderna vaksine til store deler av befolkningen som dose 2, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

De to tilgjengelige mRNA-vaskinene fra Moderna og Pfizer anses som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent..

Vaksinene fra Moderna og Pfizer bygger altså på samme teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet: Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.

Dette er det samme som skjer når en har hatt koronainfeksjon og bare trenger en vaksinedose, siden immunforsvaret også da gjenkjenner spike-proteinet. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt, selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.

I likhet med FHI oppfordrer vi sterkt befolkningen til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys

Vi vet at begge mRNA-vaksinene er effektive, også mot Delta-varianten, og at vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen.  FHI anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om.

Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe pandemien, og helsemyndighetene anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om

Les mer om kombinasjon av vaksinetypene her

Les mer om Moderna vaksinen her

Aldersgruppe 16- og 17-år

Regjeringen har denne uka vedtatt at 16- og 17-åringer skal få tilbud og anbefales å ta koronavaksine. De har fått medisinskfaglige råd fra Folkehelseinstituttet.

Tilbudet går nå ut til alle født i årskull 2004 og 2005, som utgjør ca 190 ungdommer i Oppdal.. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.  

Data fra Norge og andre land viser at aldersgruppen 16-19 år langt oftere får covid-19 enn yngre barn. Ungdommene ønsker også selv å vaksineres. 

Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk fra 12 år. De fleste europeiske land, USA, Canada og Australia anbefaler vaksinasjon til aldersgruppen 16-17-år. Inntil nå har kun ungdom med underliggende sykdom blitt tilbudt vaksine i Norge.  

Får tilbud om time på SMS i uke 35
Vi jobber nå med å hente inn oversikt over alle i denne gruppa, og vil sende ut time til første dose på SMS iløpet av fredag 27.08 eller mandag 30.08 .

Vaksinering vil skje torsdag 02.09. i Oppdal kulturhus fra klokka 13.00 - 15.00

Har dere ikke hørt fra oss innen utgangen av neste uke (uke 35), ta kontakt med oss så får vi satt opp time.

Elever fra andre kommuner
Vi vil også gi tilbud om vaksine til elever som går på videregående skole i Oppdal, men som er folkeregistrert i andre kommuner.

Noen vil trenge samtykke fra foresatte
Personer som har fylt 16 år har det som kalles helserettslig myndighet, det vil si at de selv kan takke ja eller nei til tilbudet om vaksine. For de født i 2005, som ennå ikke har fylt 16 år, må begge foresatte gi samtykke til å ta vaksinen.  Vi jobber nå med å få ut skjema til de det gjelder.Har dere ikke fått skjema, så ligger Samtykkeskjema her

Vi samarbeider med OVS for å hente inn nødvendig kontaktinformasjon.

Lengre intervall
For denne gruppen anbefales det at det går 8-12 uker mellom første og andre dose. Grunnen til at det skal gå lengre tid, er at unge har en svært god immunrespons på vaksinen. Dermed vil de være godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose, ifølge Folkehelseinstituttet.

 Alle som skal vaksineres skal fylle ut egenerklæringsskjema

Mer informasjon fra FHI

Koronasertifikat

Informasjon om koronasertifikat

Koronasertifikat for ikke digitale brukere

Informasjon om koronasertifikat for ikke digitale brukere

Melding om bivirkninger

Her kan du selv melde fra om bivirkninger.

Ved alvorlige bivirkninger må du ta kontak med din fastlege/legevakt.

Corona information in other language

Here is information about corinavacine in other languages

Les mer om koronavaksineprogrammet

Trykk her for mer informasjon

Testing

Testing, Drop - in og PCR test

Selv om vi nå går inn i en fase med nedjustering av testing, karantene og smittesporing bør alle voksne uansett vaksinasjonsstatus med nyoppståtte luftveissymptomer fremdeles ta en hurtigtest  for covid-19.

Oppdal kommune har nå kun drop-in tilbud for både hurtigtest og ordinær PCR- test. Du trenger derfor ikke å bestille time til PCR. 

Testsasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag fra 08.15 - 09.15.

Husk å ta med ID.

Alle som er under 16 år skal ha samtykke fra foreldre dersom de kommer alene.

Hvis du ikke hører noe fra teststajonen innen 30 minutter fra du er testet med hurtigtest, er testen negativ.

Ved positivt testsvar på hurtigtest eller selvtest skal man isoleres og  ta en ordinær PCR test, ta kontakt med  koronatelefonen: 48111380.(se informasjon under om  "positiv test")

Ved spørsmål som omhandler testing, ta kontakt med koronatelefonen: 48111380 

Skal du ut å reise utføres test kun drop - in testing i åpningstiden. Test kan også utføres på flyplass.

Testingen foregår i grå brakke ved Oppdalshallen, Aunevegen 20.

In English

The National Institute of Public Health recommends that everyone who suspects that they are infected should be tested. The most usual symptoms are cough, fever, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throath and fatigue.

You can read more about the test criterias from the National Institute of Public Health here.

  

Nyoppståtte  luftveisinfeksjoner.

 

Norge er nå inne i en ny fase av pandemien; normal hverdag med økt beredskap.

I forbindelse med gjenåpningen er det også nye retningslinjer i forhold til testing, når man kan gå på skole/jobb og når man må holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.

I dag gjelder følgende retningslinjer for voksne og ungdom over 12 år:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Følgende gjelder for barn under 12 år:

 • Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holde seg hjemme.
 • Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme og kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.
 • Det er ikke krav om at barn under 12 år testes ved symptomer. Dersom foresatte ønsker det kan barn under 12 år testes.

Koronagruppen har på bakgrunn av dette vurdert tilbudet på teststasjonen og fra mandag gjelder følgende:

 • Det deles ut selvtester til ungdom og voksne ved Vollan skole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole. Testen skal benyttes av elever og ansatte ved skolen som har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Det deles ut selvtester til barneskoler og barnehager som skal benyttes av ansatte.
 • Teststasjonen vil ha åpent for drop-in tre dager i uka; mandag, onsdag og fredag fra klokka 8.15 til 9.15. I dette tidsrommet vil det også gjennomføres test med PCR for de som skal ha det. Bestilling av PCR er ikke nødvendig. Alle som møter opp på teststasjonen må ha med ID-bevis. De under 16 år må ha samtykke fra foreldre.
 • Alle som ønsker test utenom åpningstiden på teststasjonen, kan kjøpe selvtester. Det er viktig at alle som har en positiv selvtest, tar kontakt på koronatelefon; 48 11 13 80.

Flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer

Do you have newly arisen respiratory tract?

Positiv test

Dersom testen er positiv skal man gå i isolasjon og ta kontakt med koronatelefon: 48111380. Du får da bistand til å ta en PCR test.

 

Her kan du sjekke svar på din koronatest: https://www.helsenorge.no/

 

Hold deg isolert inntil du får svar på den ordinære testen og orienter dine husstandsmedlemmer/tilsvarende nære og andre nærkontakter . Er den ordinære testen positiv fullfører du isoleringen. Er den ordinære testen negativ, avslutter du isoleringen og orienterer dine nærkontakter om dette.

 

Alle som tester positivt på ordinær test vil kontaktes av kommunens smitteteam samme/påfølgende dag. 

 

For deg som tester positivt og skal gå i isolasjon, gjelder følgende:

 

 • Du vil bli kontaktet av smittesporingsteam samme/påfølgende dag
 • Har du symptomer:
  • Du skal være i isolasjon t.o.m. 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at du har vært feberfri i minst 24 timer
  • Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte
 • Har du ikke symptomer:
  • Uvaksinerte/delvaksinerte uten symptomer skal være i isolasjon 5 døgn fra testdato
  • Fullvaksinerte uten symptomer skal være i isolasjon 2 døgn fra testdato.

Koronagruppa

Det er etablert en koronagruppe i Oppdal kommune som organiserer arbeidet rundt Covid 19.

Telefon til Koronagruppa: 481 11 380. Telefonen er åpen alle dager kl. 08.00-16.00

Har du spørsmål som omhandler korona kan du også sende mail til : korona@oppdal.kommune.no. Mailen blir besvart så raskt som mulig.

Har du spørsmål om nasjonale regler/retningslinjer som gjelder reise, se regjeringens nettsider (lenke) og FHI sine sider (lenke). Du kan også ringe nasjonal informasjonstelefon: fra Norge: 815 55 015, fra utlandet: +47 21 89 80 42. 

 Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder

Koronainformation in other language

Here is information in other languages

Information regarding quarantine hotels in other languages

 Here is information regarding quarantine hotels

Siste nytt om koronavirus i Oppdal

1. oktober - Nedjustering av testing, smittesporing og karantene

Norge er nå inne i en ny fase av pandemien; normal hverdag med økt beredskap.

I forbindelse med gjenåpningen er det også nye retningslinjer i forhold til testing, når man kan gå på skole/jobb og når man må holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.

I dag gjelder følgende retningslinjer for voksne og ungdom over 12 år:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Følgende gjelder for barn under 12 år:

 • Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holde seg hjemme.
 • Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme og kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.
 • Det er ikke krav om at barn under 12 år testes ved symptomer. Dersom foresatte ønsker det kan barn under 12 år testes.

Koronagruppen har på bakgrunn av dette vurdert tilbudet på teststasjonen og fra mandag gjelder følgende:

 • Det deles ut selvtester til ungdom og voksne ved Vollan skole, Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole. Testen skal benyttes av elever og ansatte ved skolen som har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Det deles ut selvtester til barneskoler og barnehager som skal benyttes av ansatte.
 • Teststasjonen vil ha åpent for drop-in tre dager i uka; mandag, onsdag og fredag fra klokka 8.15 til 9.15. I dette tidsrommet vil det også gjennomføres test med PCR for de som skal ha det. Bestilling av PCR er ikke nødvendig. Alle som møter opp på teststasjonen må ha med ID-bevis. De under 16 år må ha samtykke fra foreldre.
 • Alle som ønsker test utenom åpningstiden på teststasjonen, kan kjøpe selvtester. Det er viktig at alle som har en positiv selvtest, tar kontakt på koronatelefon; 48 11 13 80.
3. september - koronaoppdatering kl. 17.00

En ny person har testet positivt for covid 19 i Oppdal. Vedkommende er student og er smittet utenfor Oppdal.

Personen er fullvaksinert og har kun milde symptomer. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter og ingen personer er satt i smittekarantene. Den smittede er isolert. 

1. september - Pressemelding kl. 18.10

En person testet i dag positivt på hurtigtest på covid -19 i Oppdal. Vedkommende har vært på reise, og er trolig smittet i en annen kommune. Nærkontakter er varslet, men ingen er satt i smittekarantene. Dette skyldes at alle sammen er vaksinert med en eller to doser, og er dermed unntatt fra smittekarantene.

Nærkontakter som har tatt første vaksinedose for mer enn 3 uker siden unngår smittekarantene dersom det tas en ordinær test mellom dag 3 og 7 etter at de er eksponert for smitte. Fullvaksinerte uten symptomer trenger ikke ta test dersom det har gått mer enn 1 uke etter siste vaksinedose.

Smittesporingsgruppa har også fått melding om at en deltaker på Oppdal Fjellmaraton lørdag 28.august har testet positivt for covid- 19. Vedkommende deltok på 22 km med start kl.9.00 og tok buss med avgang kl.08.10. Det var 105 deltakere i samme pulje og disse er kontaktet direkte på e-post om å være obs på symptomer. Det er kun nødvendig å teste seg hvis en har symptomer på covid-19. Smittevernrutinene rundt arrangementet har vært gode.

Oppdal kommune har åpnet for drop-in hurtigtester hver morgen fra mandag til fredag i tidsrommet 8.15 til 9.15. Dette er et tilbud for personer bosatt i Oppdal som har nylig oppståtte luftveissymptomer. Det er ikke nødvendig å bestille time, men møte opp ved teststasjonen ved Oppdalshallen.

Det må påregnes noe venting, og det anbefales at man bruker munnbind og holder god avstand i køen. Alle må ha personnummer tilgjengelig når de møter til test, og alle under 16 år må følges av foreldre eller ha med samtykke fra foreldre. Så langt har nærmere 100 stykker benyttet seg av dette tilbudet.

30. august - Pressemelding kl. 18.10

To personer har i dag testet positivt på hurtigtest på covid 19 i Oppdal. Begge disse personene er studenter, og er smittet utenfor Oppdal. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter og en person er satt i smittekarantene. De smittede er isolert. Det er også tatt ordinær test som er sendt til St. Olavs for analyse.

Det opprettes et drop-in tilbud for hurtigtester fra og med i morgen, tirsdag 31. august. Tilbudet vil være åpent hver dag fra mandag til fredag fra klokken 8.15 til 9.15, og er et tilbud til alle bosatte i Oppdal kommune som har nylig oppståtte luftveissymptomer.

Det har vært mange spørsmål knyttet til om personer med luftveissymptomer kan gå på jobb/skole/barnehage eller om de skal testes og holde seg hjemme. Koronagruppen vil presisere at følgende gjelder ved luftveissymptomer:

 • Fullvaksinerte og de som er vaksinert med 1. dose for mer enn 3 uker siden skal ta en hurtigtest, og kan gå på jobb/skole/barnehage ved negativt testsvar under forutsetning av at allmenntilstanden er god og man er feberfri.
 • Alle barn og unge under 18 år skal ta en hurtigtest, og kan gå på jobb/skole/barnehage ved negativt testsvar under forutsetning av at allmenntilstanden er god og man er feberfri.
 • Alle over 18 år som er uvaksinerte eller vaksinerte med første dose for under 3 uker siden, skal ta hurtigtest og ordinær test (PCR) og holde seg hjemme inntil testsvar på PCR foreligger.  
 • Ved positivt testsvar på hurtigtest skal man isoleres og vil bli kontaktet av smittesporingsgruppa i kommunen.

Koronagruppen har ikke oversikt over hvor stor pågang det vil bli på teststasjonen med dette nye drop-in tilbudet. Tilbudet rettes derfor kun til de som har luftveissymptomer og som trenger en hurtigtest for å avklare om de kan gå på jobb/skole/barnehage.

Alle som møter på teststasjonen for drop-in test må ha personnummer klart.

Andre som trenger test bes bestille test på ordinær måte ved å ringe teststasjonen eller via kommunens hjemmeside. PCR-tester tas kun på mandag, onsdag og fredag. 

Dette trenger du å vite

Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen  116 117.

Ved alvorlig sykdom ring 113.

Smittevernråd for ferie og reise

Reise og innreisekarantene

Reiseinformasjon til ulike land

Generelt

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet gir råd

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet gir råd

Smittevern og smitteverntiltak

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvordan forebygger du smitte?

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd

Hva er smittesporing?

Det innebærer å kartlegge hvem smittede har vært i kontakt med, for å vite hvem som må i karantene/isolasjon og testes for koronavirus. Smitteoppsporing utføres i regi av kommuneoverlegen og er et viktig arbeid for å forebygge videre smitte av koronavirus i befolkningen.

Myndighetenes anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger om koronapandemien finner du her:

Besøk på helsesenter/boliger

Oppdal helsesenter og Sanatelltunet

Vaksinasjon og gjennomgått Covid-smitte gir god beskyttelse, men er ingen garanti mot å bli smittet av korona og evt. smitte andre.
Besøk trenger ikke avtales i forkant.

Følgende generelle smittevernråd gjelder:

Hånd- og hostehygiene

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Ved luftveissymptomer

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Testing

 • Følgende personer er anbefalt å teste seg:
 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Telefonnummer Tunet 468 24 906, Høa 918 96 048, Sanatelltunet 905 81 495.

BOAS og Omsorgsboliger

Vaksinasjon og gjennomgått Covid-smitte gir god beskyttelse, men er ingen garanti mot å bli smittet av korona og evt. smitte andre.

Besøk trenger ikke avtales i forkant.

Følgende generelle smittevernråd gjelder:

Hånd- og hostehygiene

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Ved luftveissymptomer

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Testing

 • Følgende personer er anbefalt å teste seg:
 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

BOAS:

918 96 000 mandag – fredag 07.30 – 15.00

918 96 020 Kveld/helg

Lusletta:

918 96 027  alle dager 08.00-20.00

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Informasjon og krav til arrangører

Alle som har et arrangement er ansvarlige for smitteverntiltak og forhold rundt arrangementet.
Det anbefales å ha en skriftlig plan for gjennomføringen samt skriftlig oppsett for smitteverntiltak.
Arrangøren bør sørge for en arrangementsansvarlig som ser til at smitteverntiltak følges under arrangementet.
Hvor mange gjester/deltakere man kan ha avhenger av størrelsen på lokalet- man skal kunne holde 1 meter avstand hele tiden.


Det er 3 «Hovedregler» :
1) Ingen med symptomer skal møte
2) Det må opprettholdes 1 meter avstand
3) God håndhygiene- håndsprit eller håndvask
I tillegg; hyppig vask av kontaktflater- lag en plan for dette, samt en skriftlig oversikt over alle deltagere med navn og mobilnummer.

Det bør sendes ut skriftlig informasjon til deltakerne om smitteverntiltakene i forkant av arrangementet.
Det bør være plakater/oppslag som opplyser om smitteverntiltak på arrangementet.
Det bør lages lister med navn og telefonnummer over deltakere. Disse oppbevares i 14 dager.
Utover overnevnte vises det til informasjon på kommunens hjemmeside.

Det presiseres at arrangør er ansvarlig for arrangementet og smitteverntiltakene rundt dette.

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer

Risikovurdering av arrangementer

Se også FHI.no

Regler for for antall deltakere og avstand (Folkehelseinstituttet)

Helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

Regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

Bruk Oppdal kommunes korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

NAV

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

NAV Oppdal og Rennebu

 


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 07.05.2021 12.58