KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og krisestaben i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider, lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skal du teste deg for koronavirus?

Bestill tidspunkt ved å trykke her.

Du kan også bestille tidspunkt for test ved å ringe kommunens koronatelefon:

90 08 25 19, mandag, onsdag og fredag 08.30 - 15.00 - tirsdag og torsdag 08.30 - 12.00

Se ellers informasjon om testing lenger ned på siden.

Har du koronaspørsmål?

Ring Helsedirektoratets koronatelefon: 815 55 015

Ved fare for liv og helse, ring 113.

Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder

 

Dette trenger du å vite

Smittevernråd for ferie og reise

Reise og innreisekarantene

Reiseinformasjon til ulike land

Generelt

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet gir råd

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet gir råd

Smittevern og smitteverntiltak

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvordan forebygger du smitte?

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd

Hva er smittesporing?

Det innebærer å kartlegge hvem smittede har vært i kontakt med, for å vite hvem som må i karantene/isolasjon og testes for koronavirus. Smitteoppsporing utføres i regi av kommuneoverlegen og er et viktig arbeid for å forebygge videre smitte av koronavirus i befolkningen.

Myndighetenes anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger om koronapandemien finner du her:

Testing

Ring koronatelefonen for testing

Det er nå åpent for at alle som har luftveissymptomer skal få teste seg uten å bli vurdert av fastlege. Dersom du har luftveissymptomer, vært i kontakt med noen som er bekreftet Covid - 19 eller har vært i utlandet,  kan du nå ringe Koronatelefonen og få time til testing. Testingen foregår ved Oppdalshallen, Aunevegen 20. Det er fint om du kan kjøre bil dit, da testingen foregår gjennom bilvinduet. Dersom du ikke har bil går det fint allikevel.

Ring  kommunens Koronatelefon på :  90 08 25 19.

Telefonen har følgende åpningstid :

Mandag, onsdag og fredag 08.30 - 15.00

Tirsdag og torsdag 08.30 - 12.00

Du kan også bestille testing via denne linken:

Bestill tidspunkt ved å trykke her.

Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen Orkdal 116 117.

Ved alvorlig sykdom 113.

Dersom du luftveissymptomer skal du være hjemme til du er symptomfri uavhengig om du har en negativ test.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på www.helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Det tar ca 1 døgn å få svar på testen.

For deg som har barn/unge

Når kan barn gå på skole/barnehage

Ved nyoppstått forkjølelse skal barn holdes hjemme i 2 dager- ved vedvarende plager over dette må barnet testes. Ved negativ test kan barnet tilbake på skole/barnehage når det har god allmenntilstand, selv om det skulle ha noen rest symptomer.

 Hvis forkjølelsestegnene er bra/nesten borte etter 2 dager- kan barnet på skole/barnehage hvis det har god allmenntilstand, uten test.

Barn med kun rennende nese kan på skole/barnehage.

Smitteverntiltak i barnehage, SFO og skole

Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå. Kommuneoverlegen i Oppdal har vurdert at vi følger sentrale retningslinjer om at vi nå er på gult nivå. For kommunale barnehager og SFO innebærer dette at åpningstiden kan utvides til kl.7.30-16.00  fra og med mandag 8.juni. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner videreføres ordningen med beredskapsbarnehage ved behov mellom kl.7.00-7.30 og kl.16.00-16.30.

Smittevernveileder for skoler

Veilederen finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Foreldre kan bruke omsorgsdager

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

 

Besøk på helsesenter/boliger

Oppdal helsesenter og Sanatelltunet
  • Alle besøk skal være avtalt på forhånd  Ring: TUNET: 72401410     HØA: 72401420     SANATELLTUNET: 72401385
  • Smittevernreglene ved besøk finner du oppslått i inngangen. For sikkerhets skyld repeteres de her: Maksimalt 4 på besøk samtidig, spriting av hender før og etter besøk, minst 1 meter avstand, besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer, besøkende vasker over alle berøringspunkter med wipes etter besøket.
  • Alle utenlandsreiser frarådes. Nytt: Alle besøkende som har vært i utlandet, uansett land, får ikke komme på besøk før det har gått 10 dager etter hjemkomst.
  • Nytt: Karanteneplikt gjeninnføres for alle som har hatt nærkontakt med en smittet person, i tillegg til husstandsmedlemmer.
  • Har du luftveissymptomer eller feber, - ikke kom på besøk!
  • For å lette arbeidet ved evt. smittesporing, må du skrive opp navnet ditt og telefonnummer på lapp i inngangen når du kommer på besøk.
  • Besøkstider på sykehjemmet: 13.00 – 15.00 og 16.30 – 18.00.
  • Besøkstider i Sanatelltunet: 11.00 – 13.00 og 17.00 – 18.30. Vi setter pris på om du viderebringer informasjonen til andre som besøker «din» pasient/beboer! Slik situasjonen er kan det bli endringer på råd og rutiner på kort varsel. Vi legger ut informasjon på vår Facebookside (Oppdal helsesenter), og på kommunens hjemmeside.

 Kontakt «din» avdeling ved spørsmål eller avtale besøk: 

TUNET: 72401410     HØA: 72401420     SANATELLTUNET: 72401385

Informasjonsbrev til pårørende

BOAS og Lusletta

Det er åpent for besøk på BOAS og Lusletta. Besøkene skal foregå på beboernes rom og ikke i fellesarealene. Besøk til beboerne  avtales på forhånd, ring:

BOAS:

72 40 13 50 mandag – fredag 07.30 – 15.00

72 40 13 60 Kveld/helg

Lusletta:

918 96 027  alle dager 08.00-20.00

Alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll i inngangspartiet.

Det er tillat med max 4 personer pr beboer pr. besøk. Dette for å opprettholde 1 meters kravet.

Besøkende kan ikke ha luftveissymptomer eller feber,  det skal fortsatt holdes 1 meter avstand og smittevernrutiner skal fortsatt følges.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Regler for for antall deltakere og avstand (Folkehelseinstituttet)

Bruk Oppdal kommunes korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

For næringslivet

Ekstraordinære midler til næringsfond

Oppdal kommune har fått tilført ekstraordinære midler til kommunale næringsfond.

Formål: Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke støtte? Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

1.Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

2.Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte? En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Oppdal/Rennebu kommune via www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra kommunalt næringsfond 2020. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Søknadsfrist 30.09.2020

Mer informasjon samt lenke til søknaden: https://www.nasjonalparkhagen.no/naeringsfond.html

Dersom du trenger du hjelp med å søke ta kontakt med næringshagen pr e-post

Korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

NAV

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

NAV Oppdal og Rennebu

In English

Who can get tested?

The National Institute of Public Health recommends that everyone who suspects that they are infected should be tested. The most usual symptoms are cough, fever, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throath and fatigue.

You can read more about the test criterias from the National Institute of Public Health here.

Where do I get tested?

Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: tel 90 08 25 19, Monday, wednesday, Friday 08.30 - 15.00,  Tuesday and Thursday 08.30-12.00.


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 25.09.2020 08.28