KORONA INFORMASJONSSIDE

Her finner du informasjon om koronavirus og smittehåndtering fra sentrale myndigheter og koronagruppa i Oppdal. Husk at situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å følge med på kommunens hjemmeside og facebookside, Folkehelseinstituttets hjemmeside og andre offentlige hjemmesider, lokale og sentrale media.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Egenerklæringsskjema

Her finner du egenerklæringsskjema som skal fylles ut av alle som har fått innkalling til vaksinering mot Covid-19. 

Vaksinasjon mot Covid-19 i Oppdal kommune  

Det er etablert en vaksinasjonsgruppe som skal planlegge og gjennomføre vaksinering av befolkningen  i Oppdal. 

Denne gruppa består av :

 • Fagleder i folkehelse/miljørettet helsevern, Vigdis Lauritzen Thun som har koordineringsansvaret
 • Fagutviklingssykepleier, Jarbjørg Gunnes
 • Bioingeniør, Monica Mellemseter

Det er også opprettet ei vaksinasjonsgruppe som skal ha ansvar for prioritering av helsepersonell og skal vurdere vaksinestrategier og prioritering av vaksine.

Denne gruppa består av:  

Enhetsledere og mellomledere ved helsesenter og hjemmetjenesten, fagutviklingssykepleiere, kommuneoverlege, kommunlege ved helsesenteret, hovedtillitsvalgte fra fire forbund, fagleder folkehelse.

Mandatet til gruppa er å bistå i vurdering og prioritering av vaksinering av helsepersonell, informasjon til helsepersonell om vaksine og prioriteringe, planlegging ved vaksinering av pasienter i institusjon og  hjemmetjeneste samt helsepersonell.

Vaksinasjon er frivillig og gratis!

Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen.

 

Vaksinasjonstelefon: 47 68 10 02

Betjent mandag - fredag : kl 0900 – 1400.

Når får jeg inkalling , når får jeg dose 2 og hva skal jeg ha klart før jeg kommer til vaksinering?  Oppdatert 19.06.21
 • Når det er din tur til å få vaksine (ca 3- 4 dager før vaksinasjon) etter prioritert rekkefølge (se på vaksinasjonskalenderen på denne siden), vil du få en SMS fra helseNorge med time til vaksinasjon
 • Det er viktig at du bekrefter timen til vaksinering på din telefon slik at vi vet at du kommer til oppsatt time. Har du ikke mulighet for å bekrefte på telefon,  kan du ringe vaksinasjonstelefonen. Dersom vi ikke ser at du har bekreftet tidspunktet for vaksine vil du få ny time til vaksinering uken etterpå. .
 • Du vil få time til dose 2 når du får dose 1, Det er nå 12 uker mellom dosene. 
 • Fyll ut egenerklæringsskjema før du kommer til vaksinering! Skjemaet  ligger  her: Egenerklæringsskjema 
 • Skjemaet kan du også få ved å henvende deg til servicetorget på rådhuset. Dersom du ikke har mulighet for å skrive ute selv, eller har behov for bistand til utfylling, har vi skjema når du kommer til vaksinasjonsstedet. Hvis alle har med ferdig utfylte skjema vil det gå raskere i vaksineringa.

 • Husk å ta med legitimasjon som du viser til velkomstvaktene i inngangen på kulturhuset.(førerkort, pass eller annen legitimasjon)
 • Dersom du trenger bistand og ikke har noen som kan følge deg, tar du kontakt med oss på vaksinasjonstelefonen: 47681002, så skal vi hjelpe deg. Frivilligsentralen kan bistå med følge og skyss

 VELKOMMEN TIL VAKSINERING I OPPDAL KULTURHUS!

Nytt fra uke 23! Ta med ID (førerkort, pass eller annengodkjent legitimasjon) ved oppmøte vaksinering, Oppdatert 12.07.

Fra uke 23 ønsker vi at du tar med legitimasjon ved oppmøte til vaksinasjon. Bakgrunnen for dette er at vi nå får aldersgrupper som er i arbeid og kanskje ikke bosatt i Oppdal. For å kvalitetssikre vaksinering og riktig registrering er det viktig at vi vet at person og navn stemmer.

Fra 15.07. vaksinerer vi på ettermiddag/kveld. Inngang: gå rundt Kulturhuset og inngang mot ungdomsskolen. Det blir satt opp plakater og mannskap som viser vei. Parkering: vær obs på at parkeringsplass foran Kulturhuset kan være full pga kulturhusgjester, ferietrafikk osv, så det kan være lurt å se seg om etter parkering i omegn for de som ikke går/sykler. 

Parkering: vær obs på at parkeringsplass foran Kulturhuset kan være full pga kulturhusgjester, ferietrafikk osv, så det kan være lurt å se seg om etter parkering i omegn for de som ikke går/sykler. 

Nyheter om vaksine, Oppdal kommune prioriterer vaksiner til lærere og barnehageansatte, Oppdatert 26.06.

Bakgrunn for prioriteringen
Regjeringen besluttet tidligere i uka at kommunene kan prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO i vaksinekøen, slik at flest mulig er beskyttet med 1 dose ved skolestart.

Bakgrunnen for beslutningen er at forsinkelser i vaksineleveransene har medført at noen av disse ansatte ellers ikke vil rekke å bli vaksinert før barnehager, skoler og SFO åpner på grønt nivå med færre smitteverntiltak til høsten.

Vaksinering av disse gruppene starter i uke 26/27 og pågår gjennom sommeren.

Det er kun ansatte som har kontakt med barn/elever som får dette tilbudet.

Prioriteringene vil foregå slik:

1. Barnehageansatte tilbys vaksine først , da de starter opp igjen før skolene.

2.SFO ansatte  tilbys vaksine før skolene, da de også starter opp igjen før skolene

3.Ansatte ved skolene inkludert Oppdal videregående skole.

Koronavaksinasjon av hele 2003-kullet, oppdatert 26.06.

Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner mener FHI at hele 2003-årskullet skal tilbys koronavaksinen fra Pfizer.

Folkehelseinstituttet har delt inn vaksinasjon i alderskohortene per år. Det innebærer at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet har til nå vært de som er fylt 18 år. Unntaket er ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom.

Folkehelseinstituttet ser at det er krevende å sette grensen ved når en har fødselsdag istedenfor å forholde seg til et helt årskull. Derfor tilbys hele alderskullet 2003 vaksine.

FOR AT VI SKAL KUNNE KONTAKTE DEG MÅ DU HA RIKTIG KONTAKTINFO I ALTINN! DU KAN OPPDATERE DIN DIGITALE KONTAKTINFO PÅ norge.no Dersom du ikke har oppdatert telefonnummer her vil vi ikke kunne sende deg time til vaksinasjon.

Ny endring i tidsintervall mellom første og andre vaksinedose fra 9 til 12 uker igjen, oppdatert 17.06.21

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å endre tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer og Moderna) mot covid-19. Intervallet endres fra 12 til 9 uker .

Endring av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til 12 uker gjelder for alle meloom 18 - 64 år UTEN underliggende sykdommer. De som har underliggende sykdommer får 6 ukers intervall mellom dose 1 og 2.

Endringen trer i kraft fra uke 25 .

Torsdag 29.07. vaksineres 678 personer. Vaksinering på ettermiddag/kveld.  Oppdatert 23.07.21.

Uke 30 (torsdag 29.07.) skal 678 personer vaksineres. Vaksinering blir på ettermiddag/kveld fra kl. 15 og utover.

Denne uke får noen personer dose 2, aldersgruppe 40 - 44 år får tilbud om time, samt flere alderstrinn i aldersgruppe  24 - 18 år. 

Inngang: gå rundt Kulturhuset og inngang mot ungdomsskolen. Det blir satt opp plakater og mannskap som viser vei. Parkering: Vær obs på at parkeringsplass foran Kulturhuset kan være full på grunn av kulturhusgjester, ferietrafikk osv. så det kan være lurt å se seg om etter parkering i omegn for de som ikke går/sykler. 

Se vaksinasjonsplan lengre ned på siden.  

De som får tilbud om vaksine, får time på sin mobil fra helsenorge . Det er viktig at du  bekrefter om du tar timen på din mobil! Dersom du ikke bekrefter timen vil du ikke bli satt opp til vaksinering og det kan da skje at vi ikke har vaksine til deg på selve vaksinedagen.

De som ikke kan bekrefte om de tar timen på mobil kan ringe vaksinasjonstelefonen. De som ikke har bekreftet timen sin vil vi ringe eller sende brev til.

Vaksinasjonstelefon: 47681002.

HUSK å ta på en overdel som gjør vaksineringen enkel . 

Obs! Vær vennlig og ikke bruk parfyme denne dagen, da en del er allergiske for parfyme eller er under ulike behandlinger som gjør at sterke lukter gir plager.

Fyll ut egenerklæringsskjemaet på forhånd og ta med vaksinedagen så går det raskere i vaksinasjonkøa.

Dersom du er i aktiv kreftbehandling må du ta kontakt med fastlegen din eller spesialisten for å få vurdert om du kan ta vaksinen under behandlingen.

Vi vaksinerer kun med Pfizer (Comirnaty) vaksine. 

Møt opp med munnbind!

Fyll ut egenerklæringsskjema før du kommer! Skjema finner du øverst på siden her.

Det er lurt å spise og drikke litt før en kommer.

Velkommen til vaksinering!

For at du skal få time til vaksinering på SMS, må du ha riktig telefonnummer i Altinn.

Du kan oppdatere din digitale kontaktinfo på Norge.no.

Dersom du ikke har oppdatert telefonnummer her vil vi ikke kunne sende deg time til vaksinasjon.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å svare på SMS?

De som IKKE har bekreftet at de tar timen  på telefon blir oppringt av vaksinasjonstelefonen. Dersom vi ikke får kontakt via telefon vil vi sende brev med beskjed om å ta kontakt med vaksinasjonstelefonen dersom man ønsker vaksine.

Vaksinasjonskalender. Når kan jeg forvente å få vaksine? Oppdatert 23.07.21.

Vaksinasjonskalender for uke 30 - 33. Oppdatert 23.07.21  

 Kan du ikke ta den oppsatte timen til vaksinering i sommer? Oppdatert 09.07.21.

Dersom du ikke kan ta timen du har fått til vaksinering, trykker du "utsett" timen på meldingen på telefonen. Du får da ny time senere.

Ny prioriteringsrekkefølge ved vaksinering, oppdatert 23.06.21.

FHI har endret sin prioritering av aldersgrupper og aldersgruppa 18 - 24 år er løftet frem i vaksinasjonskøen og vaksineres nå samtidig med 40 - 44 år. Hele årskullet 2003 vaksineres.

Prioritert vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine 

Det vil en stund være begrenset tilgang på vaksine. Det betyr at det i den perioden ikke vil være vaksine tilgjengelig for alle grupper som er inkludert i koronavaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet vurderer fortløpende om ny kunnskap nødvendiggjør en endring eller utvidelse av prioriteringsrekkefølgen. 

Prioriteringsrekkefølge koronavaksine:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og  
  samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under).
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand (se listen under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner mener FHI at hele 2003-årskullet skal tilbys koronavaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Comirnaty er foreløpig den eneste vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet som er godkjent før fylte 18 år. For om ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom, se egen omtale¤. 

Inntil 10 % av vaksinedosene går til helsepersonell som prioriteres etter en egen prioriteringsliste. Helsepersonellgruppa er ferdig vaksinert, nyansatte får fortløpende.

Inntil 10 % av vaksinedosene går til ansatte i barnehage/SFO/skole som prioriteres etter en egen prioriteringsliste.

Studenter som skal studere i utland fullvaksineres en uke før avreise. Bekreftelse på oppstart v/studiested må fremlegges vaksinekontoret.

Aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Er du i tvil om du er i risikogruppe 4 med særlig høy risiko for sykdom? oppdatert 08.04.21.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som høyrisikogruppe og er prioritert for vaksine av sin fastlege:

Organtransplantasjon*

Immunsvikt*

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Fastlegene har ansvar for å velge ut pasienter med disse diagnosene som skal prioriteres på grunn av særlig høy risiko. 

Oppdal Kommune har nå fått lister over personene fra fatslegene og alle i risikogruppe 4 med særlig høy risiko fra 18 - 64 år får time til vaksinering i uke 15, torsdag 15.04.

Er du i risikogruppe med underliggende sykdommer og ikke fått time enda må du  ta kontakt med fastlegekontoret. oppdatert  20.06.21.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som underliggende sykdommer / tilstander og er prioritert for vaksine av sin fastlege:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
Hvem står på reservelistene  i Oppdal ? Oppdatert 08.04.21

Oppdal kommune følger prioriteringene for vaksinering gitt av Folkehelseinstituttet. Det er et mål at alle vaksinedosene skal benyttes og at ingen skal destrueres.

Ved massevaksinering kan det være at enkelte personer  ikke møter til avsatt time for vaksinering. Vi har da noen doser til overs. De må settes 6 timer etter blanding og opptrekk. Vi lager reserve lister til hver vaksinasjonsdag. De består av personer som opprinnelig blir kalt inn på time påfølgende torsdag. Vi følger altså prioriteringslista og det er neste person som står i kø innen for riktig aldersgruppe eller risikogruppe som får tilbud. Det er derfor ingen tilfeldige personer som blir ringt til. Dersom de vi ringer ikke tar telefonen ringer vi til neste på lista.  

Vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19, oppdatert 07.04.21

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Viktig informasjon til deg som skal ut å reise:

Vaksinerte er først unntatt innreiserestriksjoner med virkning fra EN uke etter fullvaksinering. 

Koronasertifikat klart i EU/EØS-versjon, oppdatert 26.06.

Torsdag 24. juni blir det norske koronasertifikatet oppdatert slik at det kan kontrolleres i andre EU- og EØS-land. Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser. Fortsatt fraråder regjeringen unødvendige utenlandsreiser

Her er mer informasjon om koronasertifikat

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag 24. juni, oppdatert 26.06.

Her ligger informasjon om fremgangsmåte for å få vaksinasjonssertifikat for personer som ikke har mulighet for digital løsning:

 

Slik blir koronasertifikatet kontrollert ved innreise

Hvilken vaksine får du i Oppdal? Oppdatert 20.03.21

I Oppdal  benytter vi nå kun Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Pfizer/BioNTech

Pfizer vaksine gies med 2 doser. Det skal gå 12 uker mellom dose 1 og 2 for personer i aldersgruppene. For personer med høy risiko for alvorlig sykdom skal det gå 3 - 4 uker mellom 1 og 2 dose. For de med moderat risiko skal det gå 6 uker mellom dose 1 og dose 2. Når du får første dose får du tidspunkt for time til dose 2.

De fleste får milde eller moderate bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon, som normalt går over i løpet av et par dager.

Vanlige bivirkninger er:
• Vondt på stikkstedet
• Trøtthet
• Hodepine
• Vondt i kroppen
• Frysninger og feber

Disse bivirkningene er vanlige ved alle typer vaksine og er ikke farlige.

Les om vaksinen Pfizer og bivirkninger (pdf’er på flere språk)

Melding om bivirkninger

Her kan du selv melde fra om bivirkninger.

Ved alvorlige bivirkninger må du ta kontak med din fastlege/legevakt.

Corona information in other language

Here is information about corinavacine in other languages

Beboere i Oppdal med fastlege i annen kommune

Alle med bostedsadresse i Oppdal kommune står i prioritert rekkefølge i Oppdal og vil få sms med tilbud om time når det er sin tur. Personer med fastlege i annen kommune men bosted i Oppdal vil få tilbud om time her. 

Les mer om koronavaksineprogrammet

Trykk her for mer informasjon

 Janssen - Vaksinen, Oppdatert 20.06.21

Janssen-vaksinen er ikke en del av det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet og kommunen vil derfor ikke tilby denne vaksinen. Personer som ønsker denne vaksinen, må derfor selv ta kontakt med sin fastlege eller private aktører.

FHI, legeforeningen og allmennlegeforeningen har tidligere frarådet at Janssen-vaksinen skal inngå i det nasjonale vaksineprogrammet. 

Regjeringen har likevel vedtatt at vaksinen skal tilbys utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen.

Det kommunale vaksinasjonssenteret i Oppdal følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Janssen-vaksinen vil ikke bli tilbudt her.

Personer som ønsker Janssen-vaksinen anbefales å først gå inn på helsenorge.no og lese om vaksinen og hvem den kan tilbys, før de eventuelt kontakter lege. 

Den enkelte innbygger må selv finne frem til lege som vil sette vaksinen.

 

Koronagruppa

Det er etablert en koronagruppe i Oppdal kommune som organiserer arbeidet rundt Covid 19.

Denne gruppen består av :

 • Jon Tønsberg (kommuneoverlege)
 • Hanna Lauvås Westman (enhetsleder helse og familie)
 • Ane Hoel (enhetsleder plan og forvaltning)
 • Turi Teksum (enhetsleder oppdal helsesenter)
 • Lill Wangberg (enhetsleder hjemmetjenesten)
 • Dordi Aalbu (rådgiver oppvekst)
 • Frøydis Lindstrøm (rådgiver helse og omsorg)
 • Vigdis Lauritzen Thun (fagleder i folkehelse/miljørettet helsevern)


Telefon til Koronagruppa: 481 11 380. Telefonen er åpen alle dager kl. 10.00-16.00

Har du spørsmål som omhandler korona kan du også sende mail til : korona@oppdal.kommune.no. Mailen blir besvart så raskt som mulig.

Har du spørsmål om nasjonale regler/retningslinjer som gjelder reise, se regjeringens nettsider (lenke) og FHI sine sider (lenke). Du kan også ringe nasjonal informasjonstelefon: fra Norge: 815 55 015, fra utlandet: +47 21 89 80 42. 

Bestille koronatest:

Ring teststasjontelefonen for testing eller bestill test via linken du finner lenger ned

Det er lav terskel for å bli testet . Dersom du har luftveissymptomer, vært i kontakt med noen som er bekreftet Covid 19 eller har vært i utlandet,  kan du nå enten bestille deg time via linken under eller ringe og få time til testing.

Testingen foregår i grå brakke ved Oppdalshallen, Aunevegen 20

Telefonen ved teststasjonen  har følgende åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag: kl. 08.30 - 10.30  

Testing foregår mandag, onsdag og fredag kl. 13.00 - 13.30.

Teststasjontelefon: 90 08 25 19

Alle som ønsker test må bestille time til test på forhånd enten på nett eller ved å ringe.

Man kan ikke møte opp uten time! Testing er kun etter avtale og det er begrenset åpningstid. Ved smitteutbrudd utvides åpningstid både på telefon og teststasjon.

Skal du ut å reise utføres test kun i åpningstid og må bestilles på forhånd. Test kan utføres på flyplass.

Det vil bli mange som står i kø ved teststasjonen, så det oppfordres sterkt til å bruke munnbind og holde minst 1 meter avstand i køen. 

Det oppfordres til å ikke benytte bil dersom man ikke må. Vi oppfordrer deg til å gå til teststasjonen, da det fort blir kaotisk og kø av biler og det er lite parkeringsmuligheter der.

Testing foregår fra brakka.

Du kan hente testresultatet ditt fra Helsenorge.no

Du kan også bestille testing via denne linken:

Bestill tidspunkt ved å trykke her.

Dersom du er syk eller har spørsmål som omhandler din helse, ring legekontoret ditt.

Oppdal legesenter tlf. 72 40 01 00, kl.08-15.30 man-fre.

Auna legesenter tlf. 72 40 09 00, kl. 08-15.30 man-fre.

Utenom åpningstid ring legevaktsentralen Orkdal 116 117.

Ved alvorlig sykdom 113.

Dersom du har luftveissymptomer skal du være hjemme til du er symptomfri uavhengig om du har en negativ test.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på www.helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Det tar ca 1 døgn å få svar på testen.

Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder

Koronainformation in other language

Here is information in other languages

Information regarding quarantine hotels in other languages

 Here is information regarding quarantine hotels

Siste nyheter

24. juli - Pressemelding: En ny covid-positiv

Det er i kveld 24. juli påvist en ny Covid-positiv i Oppdal. Vedkommende har kjent smittevei fra annen kommune.

Vedkommende er isolert på hytte, og en nærkontakt er satt i karantene

16. juli - Pressemelding: En positiv test

En person har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Vedkommende ble testet med hurtigtest etter å ha vært i nærkontakt med en person som testet positivt i en annen kommune tidligere i uken.

Det er grunn til å tro at vedkommende er smittet av delta-viruset. Nærkontakter er kartlagt og satt i smittekarantene. Den smittede er i isolasjon. Den smittede kom til Oppdal sammen med 3 andre sent i går kveld, og ingen av dem har vært i kontakt med noen i Oppdal. 

Koronagruppen oppfordrer alle bosatte og besøkende i Oppdal til å overholde smittevernreglene. Det er stor ferietrafikk og økt fare for smitte. 

11. juni - Pressemelding kl. 10.30

Etter nye vurderinger i går kveld ble det besluttet at fotballaget G16 som i går ble satt i smittekarantene etter en kamp mandag kveld, likevel ikke skal i smittekarantene. Spillerne testes i dag, og er bedt om å holde seg hjemme inntil testresultat foreligger. Ingen husstandsmedlemmer skal i ventekarantene.

Det er nå et stort smitteutbrudd i Rennebu kommune. Det er ingen i Oppdal som har testet positivt på covid 19, men koronagruppen har tett dialog med Rennebu kommune og følger med på utviklingen. Det er foreløpig ingen grunn til å innføre strengere tiltak i Oppdal kommune, men koronagruppen oppfordrer alle til å overholde smittevernregler.

Det oppfordres til å begrense sosial omgang med personer bosatt i Rennebu, og at alle nå bruker munnbind på offentlige steder hvor det er vanskelig å overholde avstand til andre.

03. juni - Alle som ble satt i karantene tirsdag har testet negativt på første test

Alle som tirsdag 1. juni ble satt i karantene etter nærkontakt med koronasmittet konfirmasjonsgjest den 29. mai, har testet negativt på første test tatt i går 2. juni. De som deltok i selskapet sammen med den smittede sitter fortsatt i smittekarantene.

De som var i kirken samtidig med den smittede ble tidligere denne uken bedt om å teste seg og holde seg i ro inntil de fikk svar på test. Også alle disse har nå testet negativt, og kan leve som normalt.

01. juni - Gjest i konfirmasjon lørdag testet i dag positivt

En person som lørdag var gjest i en konfirmasjon i Oppdal, testet i dag positivt på covid 19. Vedkommende er bosatt i Trondheim, men var lørdag i Oppdal kirke og deretter på selskap sammen med ca. 20 andre personer.

Alle som var i samme selskap som den smittede er satt i smittekarantene og vil teste seg i morgen. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil nærkontakter har fått negativt testsvar.

Alle som var i kirken samtidig som den smittede er bedt om å teste seg og holde seg i ro til de får svar på test.

Det er nå et stort smitteutbrudd i Trondheim, og koronagruppen vil anbefale innbyggerne i Oppdal til å unngå unødige reiser til Trondheim. Samtidig anmodes det om bruk av munnbind på offentlige steder.

Koronagruppen vil også anmode om at personer som er bosatt i andre kommuner forholder seg til regler/retningslinjer som gjelder i sin hjemkommune.

22. mai - Ingen nye positive tester så langt i dag

Det er så langt i dag ingen nye positive tilfeller av covid 19 i Oppdal. De 19 personene som ble satt i smittekarantene knyttet til 3 positive tilfeller i går 21. mai, har i dag avlagt negativ test og sitter fortsatt i smittekarantene. Deres husstandsmedlemmer sitter dermed ikke lenger i ventekarantene.

Koronagruppen vil oppfordre alle i Oppdal til å overholde de nasjonale smittevernreglene, og være observant på symptomer. De som har symptomer må holde seg hjemme og bestille seg en test.

Teststasjonen vil være åpen for testing søndag 23. mai fra klokken 14 til 16, men åpningstid vil utvides ved behov. Telefonen er åpen fra klokka 13 til 14.

Mandag er teststasjonen stengt.

21. mai - 3 nye positive tester

Tre nye personer har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle disse ble testet onsdag 19. mai etter å ha vært i nærkontakt med personen som testet positivt tirsdag 18. mai. De tre hadde symptomer på onsdag, og har vært i isolasjon siden da. Smittesporingsgruppa har kartlagt nærkontakter, og til sammen er 19 personer satt i karantene. 5 av disse satt i karantene fra før. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil nærkontaktene har avlagt negativ test.

Personer som er vaksinert med to doser, er unntatt fra smittekarantene. Personer som er vaksinert med en dose, er unntatt fra smittekarantene dersom de avlegger negativ test på dag 3 eller senere etter smitteeksponering. Alle som er vaksinert med en dose er unntatt fra ventekarantene dersom det er gått mer enn 3 uker siden de fikk vaksine.

Mikrobiologen har i dag bekreftet at vedkommende som testet positivt tirsdag 18.mai er smittet av den britiske virusvarianten.

Det er i dag testet 59 stykker, og testsvar forventes å foreligge i løpet av helgen.

Koronagruppen vil oppfordre alle beboere og besøkende i Oppdal til å overholde de nasjonale smittevernreglene, og være observant på symptomer. De som har symptomer må holde seg hjemme og bestille seg en test. Teststasjonen vil være åpen for testing søndag 23. mai fra klokken 14 til 16, men åpningstid vil utvides ved behov. Telefonen er åpen fra klokka 13 til 14. Mandag er teststasjonen stengt.

Regjeringen varslet i dag at den 27. mai lettes de nasjonale tiltakene ved at man nå går til trinn to i gjenåpningsplanen. Oppdal kommune vil i dagene frem mot den 27. mai vurdere smittesituasjonen i Oppdal før det tas stilling til om det er behov for å innføre strengere tiltak lokalt.

Denne uken ble det vaksinert 276 personer. Neste uke vil 318 personer bli vaksinert, mesteparten av dette går til personer som skal ha dose to. I uke 22 får vi 468 vaksiner, og da starter vaksineringen av personer med underliggende sykdommer. En vil da starte med de eldste først.

18. mai - Ny positiv test

En person ble i dag påvist smittet av covid 19 i Oppdal. Vedkommende hadde svake symptomer og ble testet med hurtigtest etter å ha vært i nærkontakt med påvist smittet i Oslo. Det ble også tatt ordinær PCR-test som det vil foreligge svar på senest i løpet av morgendagen.

14 nærkontakter, hovedsakelig i aldersgruppen 17 til 20 år, er satt i smittekarantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer til disse er satt i ventekarantene inntil de som er i karantene har avlagt negativ test. Koronagruppen vil presisere at personer som er satt i ventekarantene ikke skal teste seg med mindre de har symptomer. Dette fordi det er viktig at testkapasiteten blir brukt på de som har vært direkte utsatt for smitte.

Koronagruppen har i dag mottatt flere telefoner fra andre kommuner, med informasjon om at personer i Oppdal er satt i smittekarantene etter å ha vært i nærkontakt med personer som har testet positivt.

Koronagruppen ønsker å oppfordre befolkningen i Oppdal til fortsatt å følge nasjonale regler og anbefalinger. Det er smitte flere steder i regionen rundt Oppdal, og det er viktig at man nå overholder smittevernregler og anbefalinger om antall som kan samles ved private sammenkomster.

25. April - En ny person har testet positivt for covid-19

Vedkommende er husstandsmedlem til personen som testet positivt torsdag og har vært i innreisekarantene siden 15.april. Det er ingen nye nærkontakter i forbindelse med tilfellet. Status i Oppdal per i dag er 2 i isolasjon og ingen i smittekarantene.

24. april - Ordførere oppfordrer fortsatt til å begrense reiser mellom kommunene

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte, og forlenget fredag 23. april den lokale koronaforskriften.

Fredag 16. april oppfordret ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal alle om å begrense reiser mellom kommunene for å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

I fellesskap oppfordrer vi fortsatt innbyggerne våre til å reise minst mulig mellom kommune, slik at vi sammen kan bidra til å komme ut av dette smitteutbruddet.

Vi oppfordrer til følgende:

 • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
 • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.
 • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
 • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
 • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil).

Midtre Gauldals lokale forskrift:

https://www.mgk.no/aktuelt/ny-lokal-forskrift-strenge-smitteverntiltak-i-midtre-gauldal-forlenges-til-og-med-30-april

Disse har gått sammen om oppfordringen:

Melhus kommune, ordfører Jorid Oliv Jagtøyen

Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen

Holtålen kommune, ordfører Arve Hitterdal

Rennebu kommune, ordfører Ola Øie

Oppdal kommune, ordfører Geir Arild Espnes

22. april - En person bekreftet smittet.

En person testet i dag positivt på covid-19 i Oppdal. Vedkommende har vært i innreisekarantene siden 15. april. Koronagruppen har kartlagt nærkontakter, og en person i samme husstand som den smittede er satt i smittekarantene.

Koronagruppen vil anmode om at alle fortsatt bruker munnbind når de er på offentlige steder, og at man har lav terskel for å teste seg ved symptomer. Det oppfordres også til å unngå unødvendige reiser.

Denne uken vaksinerer vi personer i aldersgruppen 70 og 71, og noen 69 åringer, tilsammen 216 personer.

16. april - Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten.

Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts- og kultur- og fritidsaktiviteter.
Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og en generelt uoversiktlig smittesituasjon oppfordrer vi nå innbyggerne om å begrense reiser mellom kommunene.
Hensikten med denne oppfordringen er å redusere faren for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Vi oppfordrer til følgende:

 • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen, bør hjemmekontor benyttes.
 • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel og sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er nødvendig.
 • At organiserte idrettsaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
 • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene, anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
 • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettsider om du er i tvil).

Når det gjelder reiser til hytter og fritidseiendommer forholder vi oss til regjeringens reiseråd
Midtre Gauldal har nå en egen lokal forskrift.

Disse har gått sammen om oppfordringen:

Melhus kommune, ordfører Jorid Oliv Jagtøyen
Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen
Holtålen kommune, ordfører Arve Hitterdal
Rennebu kommune, ordfører Ola Øie
Oppdal kommune, ordfører Geir Arild Espnes

14. april - Ingen nye smittede/anbefalinger gjeldende fra 16. april

Det er ikke registrert nye smittede av covid 19 den siste tiden. Ingen i Oppdal sitter nå i isolasjon eller smittekarantene. Krisestaben i Oppdal ble i dag avviklet.
Ifølge NRK er det nå påvist en ny mutasjon i forbindelse med et utbrudd på Steinkjer. Dette er en californisk mutasjon, og blir ansett som en mer smittsom variant enn det opprinnelige viruset

Siden det ikke er noen smitte i Oppdal nå, er det ingen grunn til å ha noen lokale regler eller anbefalinger. Selv om det ikke er påvist smitte i Oppdal i dag, vet vi at smitten raskt kan spre seg med nye og mer smittsomme mutasjoner. Koronagruppen anmoder derfor befolkningen om å følge nasjonale anbefalinger nøye og begrense sosial kontakt. Regjeringen la i går frem nye tiltak som lemper litt på de tiltak som har vært gjeldende de siste ukene.

Fra den 16. april gjelder følgende anbefalinger:
  • Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
  • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
  • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
  • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
  • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
  • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.
  • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
  • Handelsnæringen kan være åpen med smitteverntiltak, jfr. egen bransjestandard og krav i forskrift.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Følgende regler gjelder:
  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner anbefales utsatt eller avlyst.

  • Reglene for arrangement er som følger:
    - Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

    - Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
    - Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
    - Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
    - Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
    - Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.
  • For serveringssteder, uteliv og arrangementer med skjenkebevilling er det kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp er klokka 22.00. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Det nærmer seg russefeiring, og statsforvalter har gått ut med følgende gode råd til russen:

• Heng med de samme over tid og i mindre grupper.
• Ikke la noen stå igjen alene
• Vær ute med gjengen, ikke inne.
• Hold avstand til andre.
• Hold deg hjemme hvis du er syk.
• Er du i tvil – test deg.
• Synker smitten kan vi slippe mer opp, følg derfor med på smittevernrådene.

Når det gjelder 17. mai er det ikke kommet noen sentrale anbefalinger om denne dagen. Regjeringen sa i går at de vil vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjennomåpningsplan i løpet av mai måned.

9. april - Ingen nye smittede registrert

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden 27. mars. Vedkommende som da testet positivt etter hurtigtest på Gardermoen er ute av isolasjon, og ingen i Oppdal sitter i smittekarantene.

Koronagruppen har de siste dagene fått flere henvendelser med spørsmål om det er munnbindpåbud i Oppdal. Den lokale forskriften om munnbindpåbud utløp natt til den 6. april. Etter det er det ingen lokale regler, men kun de nasjonale regler/anbefalinger som gjelder.

Det betyr at når det gjelder munnbind så er dette nå en anbefaling, og koronagruppen vil fortsatt oppfordre alle til å bruke munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å overholde avstand på 2 meter til andre.

31. mars kl. 11.10 - Ingen nye smittede de siste dagene

Det er ingen nye som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal de siste dagene.

Personen som testet positivt med hurtigtest på Gardermoen lørdag, testet også positivt på ordinær test på mandag. Smittesporing ble foretatt lørdag, og alle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene.

Stjørdal kommune har i dag gått ut med en pressmelding hvor de ber om at alle som har vært innom Cirkle K på Lundamo lørdag 27. mars mellom klokka 12.00 og 18.00 om å teste seg. Dette fordi man da kan ha blitt utsatt for smitte. Koronagruppen vil derfor oppfordre til at de som har vært på Cirkle K på nevnte tidspunkt om å teste seg og være obs på symptomer.

27. mars kl. 20.30 - Positiv test ved innreise på Gardermoen

En person bosatt i Oppdal har i dag testet positivt for covid-19 på hurtigtest ved innreise på Gardermoen. Vedkommende har vært på arbeid i Sverige.

Personen er satt i isolasjon og skal ta PCR-test mandag. Det er ingen nærkontakter i Oppdal, derfor er ingen i Oppdal satt i karantene.

Øvrige nærkontakter fra andre kommuner er kontaktet og satt i karantene. Husstandsmedlemmer til nærkontaktene er satt i ventekarantene.

24. mars kl. 16.15 - Påsken i Oppdal - Regler og anbefalinger

Det er ikke registrert noen smittede av covid-19 i Oppdal nå, og det er heller ingen som sitter i karantene. 28 personer ble testet på mandag, og det er forventet at omtrent samme antall vil teste seg i dag. 

Tiltakene som ble innført ved lokal forskrift den 17. mars. oppheves fra klokken 23.00 i kveld, 24. mars. 

Samtidig trer nye nasjonale tiltak i kraft fra klokken 00.00 den 25. mars. Frem til 12. april gjelder følgende råd: 

 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. 
 • Maks to gjester på besøk. Ha kontakt med de samme over tid.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.
 • Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Det er munnbindpåbud i Oppdal.
 • Alle reiser som ikke er nødvendige utsettes, med disse unntakene:
 1. Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
 2. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
 3. Reiser til hytte sammen med egen husstand eller hotell innenlands. Unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Gjør innkjøp på kjøpesentre og butikker i egen hjemkommune.
 • Handle på tidspunkt da ikke alle andre handler.
 • Kun en i familien handler.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i. Pr. i dag er det ingen lokale tiltak i Oppdal med unntak av munnbindpåbud.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.


Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:
 1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
 1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Det anbefales at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
 1. Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 2. Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 3. Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 4. Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å overholde de nasjonale rådene og reglene. Det anmodes også om at bedrifter/butikker foretar en ny beregning av hvor mange som kan oppholde seg i lokalet for å kunne overholde avstandskravet på 2 meter. Det oppfordres videre til at butikker og andre steder hvor det er mye folk ansetter vakter som passer på at antallsbegrensning og avstandskrav overholdes. 

 

Teststasjonen vil ha følgende åpningstider i påsken: 

 • Mandag 29. mars kl. 8.30 -15.00
 • Tirsdag 30. mars kl. 8.30 – 15.00
 • Onsdag 31. mars kl. 8.30 – 12.00 
 • Torsdag 1. april (skjærtorsdag) kl. 16.00 - 18.00
 • Fredag 2. april (langfredag) kl. 16.00 - 18.00
 • Lørdag 3. april (påskeaften) kl. 16.00 - 18.00 
 • Søndag 4. april (1. påskedag) kl. 16.00 - 18.00 
 • Mandag 5. april (2. påskedag) kl. 16.00 - 18.00 

Telefonnummer til teststasjonen er 90082519/90084727.

Dersom det er spørsmål knyttet til råd/regler kan disse sendes til korona@oppdal.kommune.no. Det er også opprettet en vakttelefon til smittesporingsgruppa med telefonnummer 48111380. Åpen alle dager i tidsrommet 10.00 – 16.00.

Vaksinering i påskeuka vil foregå på onsdag. Det ligger oppdatert vaksinasjonskalender på kommunens hjemmeside.​

22. mars kl. 16.15 - Ingen nye smittede, og gradvis gjenåpning

Det er ingen som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal siden 17. mars. Flere av de som ble registrert smittet sist uke er nå ute av isolasjon, og i dag er det 2 personer som fortsatt sitter i isolasjon etter smitte. Etter at flere av de som satt i karantene har testet negativt på dag 7, er også disse ute av karantene. Det betyr at det i dag er kun 1 person som fortsatt sitter i karantene i Oppdal etter smitteutbruddet sist uke.

Koronagruppen har på ny foretatt en vurdering av om forskrift om midlertidige tiltak skal endres før den i sin helhet utløper 24. mars klokka 23.00. Som påpekt i pressemelding i går er det viktig med en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet etter en nedstengning. Barn og unge skal i minst mulig grad rammes av tiltaket, samtidig som smittevernhensyn må prioriteres høyt. Det er i dag mellom 20 og 30 personer som tester seg i Oppdal. Dette er omtrent like mange som det har vært daglig i de periodene hvor det ikke har vært smitte i Oppdal. Dette tilsier at det er få personer som har luftveissykdommer i bygda, noe som er med i vurderingen i forhold til hva som kan gjenåpnes.

Etter en total vurdering av smittesituasjon er koronagruppen i dag kommet til at fra i morgen kan følgende virksomheter og steder åpne:

 • Serveringssteder
 • Svømmehall, spaanlegg og lignende.
 • Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssenter.
 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museet
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Det forventes at smitteverntiltak for å begrense smitte overholdes av de som nå kan åpne.
Det vil si at det fra i morgen kun er treningssentrene som fortsatt må holde stengt til forskriften utløper. Dette begrunnes ut fra smittevernhensyn. Risikoen for smitte er større på steder hvor det utøves høyintensiv aktivitet. Det avventes derfor noen dager til før disse kan åpne.

Forbud mot arrangement, skjenkestopp, stans av idretts- og fritidsaktivitet for personer over 20 år, påbud om hjemmekontor og plikt til å bruke munnbind gjelder fortsatt.


Midlertidig forskrift om smitteverntiltak – i Oppdal kommune
Fastsatt av Kommuneoverlegen i Oppdal kommune den 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen.

§ 2. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  a) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent:
      rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

§ 3. Forbud mot arrangement
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13 i covid-19-forskriften, med unntak av begravelser, bisettelser.

§ 4. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater.

§ 6. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring.
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forskriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.
Endret ved vedtak datert 21.03.21. Endringen trer i kraft 22.03.21 klokka 00.00
Endret ved vedtak datert 22.03.21. Endringen trer i kraft 23.03.21 klokka 00.00

21. mars - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Oppdal kommune (Endret)

Fastsatt av Kommuneoverlegen i Oppdal kommune den 16. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven § 4-1.

§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen.
§ 2. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
  b) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent:
      1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  c) Svømmehall, spaanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
      1. skolesvømming.
      2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  d) Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssenter.
  e) Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  f) Museet.
  g) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.
§ 3. Forbud mot arrangement
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13 i covid-19-forskriften, med unntak av begravelser, bisettelser.

§ 4. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater.
§ 6. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring.
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forksriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.
Endret ved vedtak datert 21.03.21. Endringen trer i kraft 22.03.21 klokka 00.00

21. mars kl. 15.30 - Ingen nye smittede siden onsdag 17. mars.

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid-19 i Oppdal siden onsdag 17. mars. De aller fleste som før helgen satt i karantene ble testet torsdag og fredag, og har nå avsluttet sin karantene. 

Kommuneoverlegen innførte med hjemmel i smittevernloven forskrift om lokale tiltak som trådte i kraft onsdag 17. mars. Forskriften gjelder i utgangspunktet til 24. mars, men koronagruppen har i dag foretatt en gjennomgang for å se på om enkelte virksomheter kan åpne tidligere.

Tiltak som iverksettes i en kommune skal alltid være nødvendig av hensyn til smittevernet, og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Samtidig er det poengtert fra sentrale myndigheter at man i størst mulig grad skal unngå å ramme barn og unge med de tiltak som gjennomføres. Etter en nedstengning er det viktig med en gradvis og kontrollert gjenåpning. 

Med bakgrunn i en ny vurdering har koronagruppen i dag kommet til at det ikke lenger er behov for å holde skiheisen stengt. Oppdal skiheis har lite besøk av tilreisende i midtuke, slik at den av hensyn til smittevernet kan være åpen. Det er da lagt vekt på at dette er en aktivitet som foregår utendørs og det er viktig for barn og unge at de kan få benytte seg av tilbudet i Oppdal skiheis gjennom uka. 

Smittevernet er allikevel det viktigste å ivareta, og kommuneoverlegen har i dag vært i dialog med daglig leder i Oppdal skiheis, både for å se på smitteverntiltak nå til uka, men også for å starte en vurdering av hvordan man kan ivareta smittevernet og samtidig holde åpent i påsken. Dette vil det ses nærmere på i løpet av uka. 

Øvrige tiltak som er fastsatt i forskriften skal fortsatt gjelde, men med en kontinuerlig vurdering av om enkelte virksomheter kan åpne tidligere. 

Det er stor smitte i enkelte deler av landet, og det er den britiske mutasjonen av viruset som nå er dominerende. Koronagruppen vil anmode om at man nå tilstreber å ha 2 meter avstand til andre. Dette fordi den britiske virusmutanten smitter lettere enn den opprinnelige.  

De neste to ukene står vi i vår kommune ovenfor en risikosituasjon, med tanke på tilstrømmingen av folk som forventes. Det er derfor viktig at man nå foretar en kontrollert gjenåpning, for å redusere smitterisiko fremover. Koronagruppen vil samtidig presisere at dersom det kommer flere smittetilfeller med ukjent smittekilde, så er det lav terskel for å gjeninnføre strenge lokale tiltak.  

Det er viktig at alle i Oppdal nå overholder avstand, ivaretar god håndhygiene og bruker munnbind. Det er viktig å huske på at selv om man bruker munnbind, så kan man ikke redusere avstanden til andre. Dersom man skal handle, oppfordres det til at dette gjøres av kun en fra hver husstand. 

 

19. mars kl. 14.45 - Ingen nye positive tester de siste to dagene

Det er ingen nye som har testet positivt på covid 19 de siste to dagene. En av de som ble smittet forrige uke er ute av isolasjon, en smittet har reist til sin hjemkommune, og en ligger på St. Olav grunnet andre årsaker enn covid 19. Flere nærkontakter er ferdig med karantenetiden. Til sammen er det nå 6 stykker som er registrert som smittet i Oppdal, og det er 99 stykker som er i karantene. Mange av de som sitter i karantene tok ny test i går, og er ferdig med karantene dersom de får negativt testsvar. Det er hittil denne uken testet 601 personer, i tillegg er det tatt ca. 100 hurtigtester.

Koronagruppen har nå bedre oversikt over situasjonen, og det vurderes fortløpende om de tiltak som ble iverksatt på onsdag skal fortsette å gjelde. Tiltakene ble iverksatt for å få oversikt over smittesituasjonen i Oppdal og forhindre videre spredning av mutert virus. Samtidig ble det lagt vekt på at man ikke skulle ramme barn og unge. Den lokale forskriften sier kun at det er de over 20 år som ikke kan drive organisert fritidsaktivitet. Barn og unge under 20 år kan fortsette med fritidsaktiviteter som før.

Det var mange som testet seg i går, og også i dag er det mange som skal testes. Når testsvar foreligger på disse, vil det ikke være grunn til å ha like stramme tiltak dersom ingen flere med ukjent smittekilde tester positivt.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å holde seg i ro gjennom helgen. Hold god avstand til hverandre og unngå å ha for mange nærkontakter.

Enkelte i koronagruppen får mange henvendelser gjennom hele døgnet, og det er nå ordnet en egen vakttelefon til koronagruppa. Det ønskes at henvendelser fortrinnsvis sendes på epost til korona@oppdal.kommune.no Dersom det er noe som haster, så ta kontakt på smittesporingsgruppen telefon: 48 11 13 80

I etterfølgelsen av hendelsen hvor det ble forbyttet to tester, har Oppdal kommune nå startet en systematisk gjennomgang og granskning av alle årsaksforhold rundt hendelsen. Dette for å kartlegge årsaken og sørge for at det ikke skjer igjen. Det vil gjøres i henhold til internkontrollforskriften og andre relevante anbefalinger. Det er viktig for Oppdal kommune at befolkningen har tillit til at de får riktige svar på sine tester.

Dersom det ikke kommer mer smitte med ukjent smittekilde, eller andre grunner til å opprettholde de strenge tiltakene, vil Oppdal kommune følge de nasjonale anbefalingene for påsken. I tillegg har kommunelegene i Trøndelag sammen drøftet hva som ønskes presisert, og kommunelegen har sammen kommet frem til følgende:

Et samlet råd fra kommuneoverlegene i Trøndelag omkring risiko for smittespredning påsken 2021.
Det er viktig at alle som har grunn til å foreta en reise i forbindelse med påska følger de nasjonale rådene. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/

Regjeringen anbefaler at man unngår unødvendige reiser innenlands i påska. Helseministeren har i tillegg sagt at om du er fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet. Noen har gode grunner for å reise og da oppfordrer vi til ekstra forsiktighet.

Trønderske kommuner oppfordrer til at man helst handler til påsken der man bor og ikke i hyttekommunen, og at man holder seg hjemme hvis man har symptomer eller venter på prøvesvar.

Vi ønsker videre å understreke følgende:

 • Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de regler som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de regler som gjelder i kommunen du besøker. Du skal alltid følge de reglene som er strengest.
 • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre.
 • Vi anbefaler at du har minst mulig kontakt med andre de siste dagene før reisen.
 • Ha lav terskel for å teste deg dersom du har den minste mistanke om at du kan være smittet – pga. lette symptomer eller risikosituasjon.
 • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de første 5-7 dagene etter du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.
17. mars kl. 17.10 - En ny positiv covid 19-test

En ny person er i dag bekreftet smittet av covid 19. Denne personen tilhører den gruppen som var til Kvitfjell med Oppdal videregående skole, og har vært i karantene siden fredag 12. mars. Vedkommende er smittesporet, og 1 person er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlem er satt i ventekarantene i påvente av negativt testresultat. 

Det viser seg at en av de som testet positivt i går var på Toyota Slettum Bil mandag 8. mars i tidsrommet 09.00 til 10.30. De ansatte på Toyota Slettum Bil som var i nærkontakt med vedkommende er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil negativt testresultat på nærkontakt. Vedkommende som er smittet satt i sofagruppen på Toyota Slettum Bil mandag 8. mars i perioden 09.00 – 10.30. I følge den smittede satt det en ung jente ved siden av henne i ca. 5 minutter. Koronagruppen har i samarbeid med Toyota Slettum Bil prøvd å kartlegge denne personen uten å lykkes. En ber om at vedkommende selv tar kontakt med koronagruppen og bestiller seg en test.

En av de som ble bekreftet smittet i går hadde også tatt en test på fredag, og denne testen hadde ikke vedkommende fått svar på. Koronagruppen tok på ny kontakt med den personen som ble bekreftet smittet sent lørdag kveld, og personen opplyser om at da han stod i testkø kom det en person fra motsatt retning som uriktig gikk foran vedkommende. Koronagruppen bestemte at vedkommende som fikk påvist positiv test på lørdag måtte testes på nytt, og ny test viser negativt resultat. Det betyr at det kan ha skjedd en forbytting mellom prøvene, og at vedkommende som testet positivt i helgen fikk feil testresultat, og at dette var testen til vedkommende som testet positivt i går.

Personen som fikk påvist feil testresultat er den personen som har barn i Midtbygda barnehage, og som har en ektefelle som jobber på Oppdal Ungdomsskole og som også hadde undervist en gruppe på Aune barneskole. Ektefellen ble betraktet som smittet fordi vedkommende hadde forkjølelsessymptomer, og en rekke elever og lærere ble satt i karantene. Disse gikk ut av karantene på mandag, da læreren testet negativt. Nå viser det seg at også ektefellen er negativ for covid 19, og det har derfor ikke vært noen kjente smittede innom Midtbygda barnehage. Også flere andre ble feilaktig satt i karantene etter nærkontakt med denne personen. Alle disse er nå varslet og er ute av karantene.

Oppdal kommune ser alvorlig på hendelsen. Det er startet en grundig og systematisk gjennomgang av uønsket hendelse og prosedyrene for testing og innsending av prøver for å forebygge at dette kan skje igjen. Det er nå sørget for at det alltid vil være en vakt som holder orden på køen på teststasjonen. Kommunen vil presisere at ingen på teststasjonen kan klandres for hendelsen. Det var mange som skulle testes på fredag, og det ble lagt et stort press på teststasjonen for å gjennomføre tester.

Hendelsen fikk store konsekvenser for store deler av Oppdals befolkning og Oppdal kommune vil beklage til alle som ble berørt av dette.
Personen er nå ute av isolasjon. Dette har imidlertid ingen betydning for hastevedtaket som ble vedtatt i går ettermiddag. Oppdal har fortsatt flere som er smittet av covid 19, og situasjonen er fremdeles noe uoversiktlig.

Det er kommet flere henvendelser til koronagruppen med spørsmål om hvorfor skoler og barnehager nå ikke er på rødt nivå. Dette begrunnes med at terskelen for å innføre rødt nivå på skoler og barnehager ifølge sentrale myndigheter skal være svært høy. Så lenge det ikke er påvist smitte blant barn, elever eller ansatte på barnehage eller skole er det ikke grunnlag for å innføre rødt nivå.

Det er viktig å innføre målrettede tiltak som i minst mulig grad berører barn og unge, samtidig som vi opprettholder gode smitteverntiltak også for disse gruppene. Hvis det oppstår smitte blant barn, elever eller ansatte på barnehage eller skole, vil kommunelegen i samråd med sentrale myndigheter vurdere om det skal innføres rødt nivå eller om en skal fortsette på gult nivå. Rødt nivå betyr ikke at barnehagen eller skolen blir stengt, men at det gjennomføres begrensninger blant annet i gruppestørrelse og økt bruk av hjemmeundervisning.

16. mars kl. 22.20 - Smittesporing

Koronagruppen har i kveld foretatt smittesporing på de to som i ettermiddag testet positivt på covid 19.

Til sammen er 5 stykker satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene til nærkontakt har fått negativt testresultat.

Alle som er registrert inn på Krux klatring mandag 8 mars etter klokka 16 er satt i karantene og bedt om å teste seg. Også til disse er husstandsmedlemmer satt i karantene i påvente av negativt testresultat. Til sammen er 68 personer satt i karantene etter besøk på Krux klatring den 8. mars.

I pressemelding tidligere i dag ble det skrevet at de som hadde vært på Krux den 8. mars etter klokka 16 skulle teste seg og gå i karantene til de hadde fått negativt testresultat. Koronagruppen vil presisere at det er de som har vært på Krux klatring som skal gå i karantene.

De som kun har vært på treningssenteret trenger ikke karantene. Det oppfordres imidlertid om at de som har vært på Krux treningssenter mandag 8. mars etter klokka 16 tar en test.

Teststasjonen har i dag vært åpen fra klokka 09 til 21, og det er i dag 103 personer som har testet seg. I morgen har også teststasjonen åpen fra 09 -21. Koronagruppen ber alle som har symptomer på koronasykdom, forkjølelse, hoste, feber, tett nese mv. om å teste seg.

16. mars kl. 18.40 - Lokale tiltak iverksettes i Oppdal kommune

Smittesporing viser at det i Oppdal nå er smittetilfeller hvor smittekilde betraktes som ukjent. To nye personer ble i dag registrert smittet av covid 19 på Oppdal. En av de smittede er ektefelle til den som testet positivt på søndag etter å ha vært på bakeriet Sprø onsdag 10. mars. Vedkommende har sittet i karantene siden søndag. Den andre smittede er smittet etter å ha vært i Oslo. Det jobbes videre med smittesporing av disse to utover kvelden.

Mikrobiologisk avdeling på St. Olav har i dag bekreftet at alle de 7 som testet positivt forrige uke er smittet av den britiske virusmutasjonen. Koronagruppen har jobbet videre med smittesporing av de som testet positivt etter tur til Kvitfjell. Det viser seg at det var flere som senere testet positivt på covid 19 som var på klatring på Krux mandag 8 mars.

Tidligere er koronagruppen kjent med at det bare var en smittet på Krux, og at vedkommende kun oppholdt seg i det ene rommet. De som var i samme rom er tidligere kartlagt som nærkontakter og satt i karantene. Den andre personen som det nå viser seg at var der, oppholdt seg i alle rommene på klatresenteret.

Koronagruppen har derfor i dag kartlagt de som var på klatring på Krux mandag 8. mars. Alle disse er satt i karantene og bedt om å teste seg. Husstandsmedlemmer til disse er satt i ventekarantene til testsvar på nærkontakter foreligger. Dersom noen har vært på Krux mandag 8. mars etter klokka 16 og ikke blitt kontaktet av Koronagruppen, bes disse om å teste seg og gå i karantene til testresultat foreligger.

Etter å ha vært i dialog med Statsforvalter, fylkeslege og folkehelseinstitutt, har kommunelegen kommet fram til at det må iverksettes lokale tiltak i Oppdal inntil smittesituasjonen er avklart. Muterte virusvarianter viser seg å ha rask spredning, og det er også opplysninger om at dette lettere smitter ved kontaktsmitte. Dersom man får et større utbrudd kan det bli svært krevende å stanse dette, noe som tilsier at tiltakene bør iverksettes før det store utbruddet er et faktum. Koronagruppen vil oppfordre alle til å holde god avstand til hverandre, og ha svært lav terskel for å teste seg.

Kommunelegen har i ettermiddag i medhold av smittevernloven brukt hastekompetansen og innført lokale tiltak i forskrift. Følgende tiltak iverksettes:

§ 2. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

  a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

  b) Skisenter.
  c) Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holdes åpent:
      1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  d) Svømmehall, spaanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
      1. skolesvømming.
      2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  e) Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssenter.
  f) Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  g) Museet.
  h) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år.

§ 3. Forbud mot arrangement
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser, bisettelser.

§ 4. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening, kor, korps og teater.

§ 6. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Ikrafttredelse, varighet og endring.
Forskriften trer i kraft onsdag 17. mars klokka 00.00 og varer til og med 24. mars klokka 23.00. Ved hastevedtak kan kommuneoverlegen endre forskriften. Eventuell forlengelse skal behandles av Formannskapet.

15. mars kl. 13.50 - Lærer ikke smittet av covid 19

Personen som i går ble betraktet som smittet har i dag testet negativt på covid 19. Vedkommende ble betraktet som smittet fordi personen er syk, og ektefelle testet positivt på covid 19.

Flere ansatte og elever på Oppdal ungdomsskole, en gruppe med elever på Aune barneskole og ansatte på Midtbygda barnehage ble i går satt i karantene da de ble kartlagt som nærkontakter. Husstandsmedlemmer til disse ble satt i ventekarantene. Når det nå viser seg at vedkommende testet negativt, kan alle disse avslutte sin karantene.

Ansatte på Midtbygda barnehage har også hatt nærkontakt med den smittede ektefellen, og siste dag i karantene må for disse avklares med koronagruppen.
Oppdal ungdomsskole, Aune barneskole og Midtbygda barnehage er informert og sender ut melding til alle berørte.

 14. mars kl. 22.40 - 8 positive og i overkant av 300 i karantene.

En ny person ble i dag bekreftet smittet av covid 19. Vedkommende testet seg etter å ha lest informasjon om at de som hadde vært på bakeriet Sprø onsdag mellom klokken 12 og 13 skulle teste seg. Det er mulig smitten kan ha skjedd på Sprø, men dette kan ikke fastslås sikkert. Vedkommende har vært på legekontoret på Oppdal legesenter onsdag den 10. mars. En lege og 1 ansatt på legekontoret er satt i karantene og bedt om å teste seg.  

Koronagruppen har i hele dag jobbet med smittesporing og kartlegging av nærkontakter til vedkommende som i går kveld ble bekreftet smittet og vedkommende sin ektefelle. For den som har testet positivt er det kartlagt 20 nærkontakter som er satt i karantene og bedt om å teste seg. Ektefelle har ikke testet positivt, men er syk og blir derfor betraktet som smittet inntil det foreligger negativt testresultat. Denne personen er ansatt på Oppdal ungdomsskole og en rekke elever og ansatte er satt i karantene og bedt om å teste seg.

En gruppe på Aune barneskole er også satt i karantene og bedt om å teste seg etter å ha hatt undervisning av den smittede. I tillegg er de ansatte på Midtbygda barnehage som har vært i nærkontakt med de smittede i forbindelse med henting og levering av barn, satt i karantene og bedt om å teste seg. Dette utgjør til sammen 122 personer. Husstandsmedlemmer til de som er satt i karantene er satt i ventekarantene, men koronagruppen vil presisere at de i ventekarantene ikke skal teste seg med mindre de begynner å kjenne seg syke.

Vedkommende som er ansatt på Ungdomskolen har testet seg i dag, og testresultat forventes å foreligge i løpet av natten. Testresultat vil da avklare om de som er satt i karantene som nærkontakt til denne personen fortsatt må sitte i karantene eller om de kan gå ut av karantene. 

Teststasjonen har vært åpen i kveld, og det er gjennomført tester på 50 personer. Kommende uke vil teststasjonen være åpen for testing alle dager fra klokka 09.00 til 21.00 og koronatelefonen er åpen fra 08.30 – 15.00 og fra 16.30 – 19.30., og flere vil bli hurtigtestet i tillegg til vanlig test for å kunne komme tidlig i gang med smittesporing. Testpersonale fra Rennebu kommune bistår med testing.

Alle som skal teste seg må bestille test, enten via kommunens hjemmeside eller ved å ringe koronatelefon på 90084727/90082519. Det bes også om at de som ikke er avhengig av bil for å komme seg til teststasjonen ikke kjører bil, evt at man parkerer i sentrum. Mange biler skaper utfordringer med å gjennomføre testene til de tidspunkt som er oppsatt. Koronagruppen ber folk være påpasselige med å holde minimum 1 meter avstand til hverandre i testkø, være tålmodige og ha forståelse for utfordringer med å besvare henvendelser og gjennomføre mange tester i løpet av en dag. 

I Oppdal kommune har vi nå de siste dagene registrert 8 positive med covid 19. I tillegg er over 300 stykker satt i karantene og enda flere satt i ventekarantene. Smittekilden er uklar på to av de smittede, og vi har grunn til å tro at det er et mutant virus. Koronagruppen oppfordrer nå befolkningen i Oppdal til å holde avstand til hverandre, redusere antall kontakter, forholde seg mest mulig i ro, være nøye med håndhygiene og bruk munnbind. Alle som kjenner på symptomer oppfordres til å teste seg, da dette øker sjansen for å slå ned dette utbruddet. Det er viktig å understreke at skal vi klare å slå ned viruset er vi avhengig av et fortsatt godt samarbeid med befolkningen i Oppdal.

 

14. mars kl. 16.00 - Smittesporing etter siste positive covid 19-test.

Koronagruppen har i dag jobbet videre med smittesporing av de to som i dag er smittet/betraktet som smittet av covid 19.

En av de smittede er ansatt ved Oppdal ungdomsskole. Alle de ansatte som har hatt nærkontakt med den smittede og alle klassetrinn hvor vedkommende har hatt undervisning settes i karantene.

Alle vil i løpet av dagen bli kontaktet av koronagruppa med nærmere informasjon. Dette gjelder ca 100 stykker. Husstandsmedlemmer settes i ventekarantene.

Koronagruppen jobber videre med smittesporing, og vil komme tilbake med nærmere informasjon.

Teststasjonen vil i kveld være åpen mellom klokka 17 og klokka 19. Det blir også utvidet åpningstid i morgen og hele neste uke.

14. mars kl. 11.00 - Ny positiv covid 19-test

En ny person fikk sent i går kveld bekreftet positiv test på covid 19. Vedkommende sin ektefelle er også syk, og betraktes som smittet.

En av disse er ansatt ved Oppdal ungdomsskole og de har barn i Midtbygda barnehage. Det er nå gått ut melding til alle ansatte og foreldre på Ungdomsskolen og Midtbygda barnehage med navn på smittede, slik at de som har hatt nærkontakt med vedkommende den siste uken forholder seg i ro inntil det kommer nærmere beskjed fra koronagruppen.

Disse tilfellene kan ikke knyttes til utbruddet ved Oppdal videregående skole, og smittekilde er foreløpig ukjent.

Koronagruppen jobber nå med å skaffe seg oversikt og smittesporing, og mer informasjon vil komme så snart vi vet mer.

13. mars kl. 19.15 - Ingen nye smittede registrert i dag.

Det er ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal siden i går. De 3 som testet positivt med hurtigtest, ble bekreftet positiv med ordinær test.

Koronagruppen har i dag drevet ytterligere smittesporing, og det er fremkommet opplysninger om at en av de smittede var på Krux klatresenter mandag 8. mars i tidsrommet 19 – 21.30.
Vedkommende har kun klatret i klatrerommet i andre etg. I samråd med Krux klatresenter har koronagruppen kartlagt hvem som har vært i samme rom som den smittede, og etter dette satt 7 stykker i karantene. 4 av disse satt i karantene fra før.

Koronagruppen oppfordrer personer som har vært på Krux klatring mandag kveld om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

I tillegg er en annen person satt i karantene etter smittesporing i dag.
Det er i dag testet 64 personer, og teststasjonen er åpen igjen på mandag.

Koronagruppen vil berømme ledelsen, elever og ansatte ved Oppdal videregående skole for håndtering av situasjonen og god hjelp til smittesporing.

Oppdal Videregående skole har nå 4 elever som er smittet og flere elever som er satt i karantene. Skolen har en plan for oppfølging av disse elevene.

En gruppe med hybelboere har behov for bistand og elevtjenesten på skolen vil bistå disse med praktiske gjøremål og oppfølging.
Faglig vil det bli en digital / hybrid undervisning via læringsplattformer med oppfølging fra kontaktlærere.

12. mars kl. 21.30 - Smittesporing

Koronagruppen har foretatt smittesporing på alle de 5 som er smittet av covid 19 det siste døgnet. Dette er elever på 1., 2. og 3. året på idrettsfag ved Oppdal videregående skole, i tillegg til en lærer. Alle medelevene i disse klassene er satt i karantene. I tillegg er lærere og elever i andre klasser som har hatt undervisning sammen med de aktuelle elevene satt i karantene. 


Til sammen er ca 100 personer satt i karantene. 
 
Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter er satt i ventekarantene i påvente av at den som er i karantene har fått bekreftet negativ test. 
 
Teststasjonen har i dag gjennomført testing frem til klokka 19, og det er testet 234 personer. Det har i dag vært vanskelig å komme i kontakt med teststasjonen, dette skyldes stor trafikk.
Teststasjonen vil være åpen i morgen, og det vil være mulig å bestille time via telefon på telefonnummer 90084727/90082519 fra klokka 08.30 til klokka 11.30. 

Test kan også bestilles via Oppdal kommunes hjemmeside. 
 
En av de smittede har vært på bakeriet Sprø onsdag 10. mars i tiden mellom ca klokka 12 og 13
Koronagruppen ber alle som har vært på Sprø i det aktuelle tidsrommet om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 
 
Koronagruppen vil be om at befolkningen i Oppdal holder seg mest mulig i ro gjennom helgen. Vær nøye på å holde avstand til hverandre, og ta test dersom du har koronasymptomer. Det oppfordres til å redusere antall nærkontakter mest mulig.
 
Alle som er satt i karantene må følge karantenereglene, unngå å gå på butikk, jobb, skole eller andre steder hvor andre oppholder seg. 
 
Koronagruppen gjentar oppfordringen om å bruke munnbind. 

12. mars kl. 13.50 - 5 positive tester siste døgn

Det er i dag gjennomført hurtigtester på de 40 personene som i går ble satt i karantene. Av disse er så langt 3 stykker bekreftet positiv med covid 19. I tillegg har en person fra samme gruppe avlagt positiv test på St. Olav i dag. Det betyr at det nå til sammen er 5 stykker som det siste døgnet har testet positivt på covid 19. Alle disse tilhører samme gruppe fra Oppdal videregående skole, og som sist helg var på reise til Kvitfjell.
Det er bekreftet at flere som bodde på samme hotell på Kvitfjell er smittet. Dette er personer fra Bærum, og koronagruppen har fått bekreftet at det er grunn til mistanke om sør-afrikansk virusmutasjon.

Koronagruppen har oversikt og jobber med smittesporing, og vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvem som skal i ventekarantene og antall personer i karantene utover dagen.
Koronagruppen og koronatelefon/teststasjonen mottar mange henvendelser på telefon. Det anmodes om at henvendelser som ikke gjelder bestilling av tester sendes på e-post til korona@oppdal.kommune.no . E-posten besvares fortløpende.

12. mars: Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs

Koronagruppen har arbeidet videre med kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal videregående skole, som meldt fra i går kveld, hvor en ansatt i går testet positivt for covid 19. Ca. 40 nærkontakter til den smittede er satt i karantene.
Sent i går kveld gikk det ut melding om at alle de som hadde vært i kontakt med en av de 40, altså nærkontakt til nærkontakt, skulle være i karantene inntil videre og ta en test, såkalt ventekarantene. Dette innebar at alle ansatte og elever på Oppdal Videregående skole ble satt i ventekarantene.

Folkehelseinstituttet har nå oppdatert sine retningslinjer, og koronagruppen vil derfor endre sine råd slik at følgende skal gjelde:
Alle som har vært i nærkontakt med den smittede, altså de 40, skal i karantene og teste seg i dag.
Husstandsmedlemmer og de som har vært tilsvarende nære en av de 40 nærkontaktene skal i ventekarantene til nærkontakt har fått bekreftet negativ test.

Det nye er at de øvrige nærkontakter til nærkontaktene, inkludert de øvrige ansatte og elever ved Oppdal videregående skole, ikke skal være i karantene og ikke teste seg. Koronagruppen vil imidlertid presisere at de som har vært nærkontakter til den smittede skal testes i dag. Dersom en av disse tester positivt, er det grunn til å tro at flere ansatte og elever blir å regne som nærkontakter. Det oppfordres derfor til at alle ansatte og elever på OVS holder seg i karantene inntil testsvar på de 40 foreligger. Testsvar forventes å foreligge innen lørdag kveld.


Eksempel for å forklare:
Ole er smittet av covid 19. I dagene før han ble smittet var han sammen med Kari. Kari er gift med Hans og de har 2 barn. Hun jobber som lærer på skolen, og har vært der etter hun var sammen med Ole.
Ole skal i isolasjon.
Kari skal i karantene og teste seg.
Hans og de 2 barna skal i ventekarantene til Kari har fått første negative test.
Ingen på skolen der Kari jobber skal i karantene eller teste seg, men være oppmerksom på symptomer. Hvis de får symptomer skal de teste seg.

11. mars: En ny positiv covid 19 test.

En person har i dag testet positivt på covid 19 i Oppdal. Vedkommende er ansatt på Oppdal videregående skole og er smittet etter et opphold sammen med 34 andre elever/lærere på Kvitfjell sist helg. Alle de 34 er varslet og satt i karantene. Også nærekontaker til disse settes midlertidig i karantene. Koronagruppen har i samråd med ledelsen ved skolen besluttet at Oppdal videregående skole holdes stengt inntil situasjonen er avklart.


Koronagruppen jobber videre med smittesporing, og vil komme med nærmere informasjon i løpet av fredag.

11.mars: Folkehelseinstituttet  setter i dag AstraZeneca - vaksineringen på pause  inntil videre.

Oppdal kommune stanset klokken 11 i dag vaksineringen med AstraZeneca i påvente en avklaring fra FHI. Før den tid ble det satt 22 doser med AstraZeneca. Senere i dag har FHI og Legemiddelverket besluttet å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge inntil man har undersøkt om det er sammenheng mellom blodpropp og denne vaksinen. Dette er ut i fra et føre-var-prinsipp for å få tid til å risikovurdere om det er sammenheng mellom sykdom og vaksinen.

Så langt er det 171 personer som er vaksinert med AstraZeneca i Oppdal. Alle disse har fått 1 dose.

FHI skriver følgende på sine nettsider: «Vi ber de som allerede er vaksinert om ikke å bekymre seg unødig. Om det skulle vise seg å være en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, vil dette være en svært sjelden bivirkning.»

8. mars: Ingen nye smittede siste uke

Det er ingen som er registrert smittet av covid 19 i Oppdal den siste uken. Påbudet om bruk av munnbind gikk ut i går, søndag 7. mars. Koronagruppen har vurdert at smittesituasjonen i Oppdal tilsier at påbudet ikke skal forlenges, men vil oppfordre samtlige til å fortsette å bruke munnbind innendørs på offentlige steder.

3. mars: Ny informasjon om Frøya-smitte

Koronagruppen har vært i ny dialog med Frøya kommune, etter at det i dag (se nederst i artikkelen) gikk ut en pressemelding om at alle som har vært på Aunasenteret i fredag 26. februar i tidsrommet 11-13 ble bedt om å teste seg. Den første informasjonen ble uklar, og ytterligere smittesporing har kartlagt følgende: Vedkommende som testet positivt på Frøya i går, har vært i butikker på Oppdal fredag 26. februar i tidsrommet 11 til 13.

Dette gjelder følgende butikker:
- Intersport
- Kid
- Nille
- KappAhl
- Sport 1
- Europris.

Frøya kommune vil i løpet av dagen gå ut med en ny pressemelding, og de vil da trekke tilbake oppfordringen om at de som har vært på disse stedene bør teste seg.
Koronagruppen vil oppfordre personer som har vært på en eller flere av disse stedene i aktuelle tidsrom om å være observant på symptomer og ha lav terskel for å teste seg dersom de får symptomer.

Dette er pressemeldingen som ble sendt ut tidligere i dag, og som er korrigert/presisert ovenfor:

Det er ikke registrert noen smittede av covid-19 i Oppdal de siste dagene. De som ble satt i karantene i tilknytning til Gjevilvasshytta har alle testet negativt på dag 7 etter siste nærkontakt. De sitter ikke lenger i karatene. De som ble satt i karantene på Bjerkeløkkja skal testes igjen i dag, og sitter fortsatt i karantene.
Koronagruppen mottok i dag en melding fra Frøya kommune om at en som har testet positivt i Frøya kommune har vært på Aunasenteret fredag 26. februar i tidsrommet 11-13. Frøya kommune har i tilknytning til dette gått ut med følgende anmodning:

«Dersom du har vært på disse stedene som er listet opp nedenfor, kan du ha vært i kontakt med en som er påvist smittet eller som vi har mistanke om at kan være smittet. Du er ikke pålagt karantene, men vi ber deg være svært forsiktig i din omgang og kontakt med andre, og vi anmoder sterkt om at du tar en koronatest så snart som mulig, uavhengig om du har symptomer.
- Oppdal Aunasenteret 26.02 kl. 11 – 13»

Koronagruppen anbefaler de som har vært på Aunasenteret i aktuelle periode å følge anmodningen fra Frøya kommune.

 

26. februar: Mutert korona-virus i Oppdal - Gjevilvasshytta stengt

Oppdal kommune mottok sent på kvelden 25.2. informasjon om at vedkommende som hadde vært på Gjevilvasshytta 20.-22. og Bjerkeløkkja 22.-23. har en mutert virusvariant av korona. Det er ennå ikke avklart hvilken type mutasjon. Den smittede oppholder seg ikke i Oppdal lenger.

Betjeningen ved Gjevilvasshytta og de som har vært i kontakt med den smittede ved Bjerkeløkkja, og deres nærkontakter er satt i karantene og testes i dag. De som bodde på Gjevilvasshytta samtidig med den smittede personen fra søndag til mandag er satt i karantene og testes. Gjestene som var på Bjerkeløkkja samtidig med den smittede er kontaktet av koronagruppa. Disse er ikke vurdert som nærkontakter, men er bedt om å være observante på symptomer.

DNT har valgt å stenge Gjevilvasshytta da de ansatte er i karantene. Gjestene er reist heim til sine hjemkommuner. De blir bedt om være oppmerksomme på symptomer og skal ha lav terskel for testing. Totalt er ni personer satt i karantene. Smittesporingsgruppa arbeider videre med saken.

25. februar: Ny positiv covid-19-test

Oppdal kommune har i dag mottatt melding om at en person som i perioden lørdag 20. februar til tirsdag 23. februar har vært i Oppdal, har testet positivt på covid-19.

Vedkommende har vært på Gjevilvasshytta fra lørdag til mandag, og på Bjerkeløkkja fra mandag til tirsdag. Vedkommende er uten symptomer og har selv vært i nærkontakt med påvist positiv fredag 19. februar.

Tre ansatte ved Gjevilvasshytta og to ansatte på Bjerkeløkkja er i dag satt i karantene i 10 dager. De som har vært gjester på Gjevilvasshytta fra søndag til mandag, og de som var gjester på Bjerkeløkkja fra mandag til tirsdag er orientert og bedt om å være observant på symptomer.

Vedkommende har ikke vært inne på Gjevilvasshytta mens det har vært dagservering, altså i perioden mellom klokka 12 og klokka 16.

18.februar.: Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9

Det er ingen nye smittede av covid 19 i Oppdal , og ingen personer sitter i smittekarantene. Denne uken er det så langt testet 47 personer.

 

Kommunestyret i Oppdal har i dag vedtatt forskrift om påbud om bruk av munnbind, presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder. Forksriften trer i kraft i morgen, fredag, klokka 14.00 og varer til og med 7. mars. Dette innebærer at alle i denne perioden skal bruke munnbind i følgende situasjoner:

 • I butikker/kjøpesentre. 
 • På serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.  
 • På kollektivreiser og offentlig transport f.eks. skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet. 
 • I drosje. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bilen. 
 • På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.  
 • Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen. 
 • I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøverne under selve kultur- eller idrettsaktiviteten. 
 • Hos kjøreskole og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever. 

I tillegg er følgende presisert i lokal forskrift: Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre skal begrenses slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand. 

En meters regel gjelder på treningssenter, foruten timer hvor det svettes mye, da gjelder tometersregelen.

En meters regel gjelder i skiheisen.  

Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

 

Det er ventet mange tilreisende til Oppdal i løpet av vinterferien, både hytteinnbyggere og andre besøkende. I den forbindelse har koronagruppen følgende råd som gjelder både lokalbefolkning og fritidsinnbyggere/tilreisende:

 

-          Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk. 

-          Test deg så snart som mulig hvis du tror du kan være smittet.

-          Vær nøye på håndvask og hold god avstand til andre. 

-          Begrens antall nærkontakter. Man bør fortrinnsvis samles utendørs.

-          Ikke ha besøk av mer enn 5 gjester i tillegg til de som kommer fra din husstand. Kommer gjestene fra samme husstand kan det være flere. Også her er det krav om at man skal kunne overholde kravet om en meters avstand.

-          Bruk munnbind i tråd med forskrift som i dag ble vedtatt av kommunestyret. Dette er nå påbudt, og munnbind skal brukes på nærmere angitte steder hvor det er vanskelig å overholde avstand på 1 meter til andre.

-          Handle det du trenger i hjemkommunen din før avreise. 

-          Unngå å gå i butikker på tider hvor det er mange andre som er der.

-          Unngå å gå mer enn 1 fra hver husstand i butikken. 

-          Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

 

Det er i dag vaksinert 114 stykker. Dette er personer i aldersgruppen 74 – 85 år og helsepersonell, og det er også denne gruppen det er planlagt vaksinasjon på neste uke. De aller fleste beboere på sykehjemmet og bolig med heldøgns omsorg er nå ferdig vaksinert. Det er til sammen så langt satt 486 vaksinedoser. 

 

 

11. februar: Ingen flere smittede - 43 testet denne uka

Det er så langt denne uken ikke registrert noen nye smittede av covid 19 i Oppdal. Ingen personer sitter i isolasjon eller smittekarantene. Så langt denne uken er det testet 43 personer.

I Trondheim kommune er det nå blitt påvist smitte av det muterte viruset både fra Storbritannia og Sør-Afrika. Dette har medført at Trondheim og omkringliggende kommuner har innført strengere tiltak. Smittesituasjonen i Oppdal er lav, men koronagruppen vil oppfordre innbyggerne i Oppdal til å unngå reiser til – eller besøk fra –områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter. Trondheim er nå en av de kommunene som blir ansett som et slikt område.

Nasjonale myndigheter anbefaler at de som er bosatt i områder med utbrudd av mutert virus, bare bør reise til fritidsbolig sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Det anbefales at alle innkjøp gjøres i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur.

Koronagruppen ønsker at de som kommer fra områder med ukontrollert utbrudd av mutert virus og som skal på hytta i Oppdal om å overholde de nasjonale anbefalinger. Samtidig oppfordres næringslivet på Oppdal å sørge for at smitteverntiltak overholdes.

Koronagruppen oppfordrer alle til å bruke munnbind når de besøker steder hvor det er flere personer samlet, sånn som f.eks på butikkene i helg. Kommunedirektøren vurderer å legge frem en sak til kommunestyret neste uke hvor det foreslås å innføre påbud om bruk av munnbind i Oppdal i vinterferieukene, uke 8 og 9.

Vaksineringen er nå godt i gang, og i dag er det satt 145 vaksiner. Dette er personer over 85 år og helsepersonell.

5. februar: Ingen nye smittede 

Det er ikke registret noen som er smittet av covid 19 i Oppdal den siste tiden. Det er i dag ingen som sitter i isolasjon eller smittekarantene.

Denne uken er det 77 personer som har testet seg, dette er det laveste tallet på antall testede på en uke siden desember.

Vaksineringen er i gang, og denne uken ble det startet med vaksinering av hjemmeboende over 85 år, samt andre dose på flere av de som tidligere er vaksinert. Denne uke ble det satt 144 doser. Neste uke er det meldt at kommunen vil motta 132 doser. De som skal vaksineres vil bli kontaktet av kommunens vaksinasjonsgruppe.

Den 25. januar ble det foretatt en endring av covid 19- forskriften. Endringen medfører at det nå er stilt krav i forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift også på kjøpesentre og butikker. Reglene innebærer at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer maksimalt som kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Oppdal kommune har mottatt brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet hvor det fremgår at kommunene oppfordres til å føre tilsyn med disse virksomhetenes etterlevelse av krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

29. januar: Ingen nye positive tester - 199 testet denne uka

Det er denne uken ingen som har testet positivt for covid 19 i Oppdal. Denne uken er det 199 personer som har testet seg. En av de som tidligere har testet positivt sitter fortsatt i isolasjon, ingen sitter i karantene.

Denne uken er det flere som er testet fordi de har vært på Østlandet, i tråd med Koronagruppas anbefaling den 24. januar.

Nasjonale myndigheter anbefaler ikke testing med mindre man har klinisk mistanke. Koronagruppen endrer derfor sin anbefaling, gjeldende fra og med lørdag 30. januar:

De som i løpet av de siste 10 dagene har kommet fra kommuner som er berørt av det muterte viruset på Østlandet anbefales å ha lav terskel for å teste seg, dersom de har fått nylige luftveissymptomer. Dette gjelder også de som i løpet av de siste dagene har hatt besøk fra det samme området.

Koronagruppen fraråder innbyggerne i Oppdal å reise til de aktuelle områdene med mindre det er strengt nødvendig.
Koronagruppen opprettholder anbefalingen om at alle bruker munnbind når de besøker offentlige steder hvor det er mange mennesker samlet.

Oppdal kommune mottok i dag informasjon fra sentrale myndigheter om at det er besluttet å redusere beredskapslageret av koronavaksinen Comirnaty allerede i uke 5. Oppdal kommune vil derfor motta flere vaksiner neste uke enn tidligere antatt.

Jon Tønsberg har nå tatt over funksjonen som kommuneoverlege i vikariat for Kirsten Vikan Opdahl.

25. januar: Ingen nye positive prøver i dag

Det er ingen nye som har testet positivt på covid 19 i Oppdal de siste dagene. Etter at kommunen i går gikk ut med en anmodning om at alle som har vært i en av de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset eller hatt besøk derfra om å teste seg, vil det i dag bli testet 112 personer.

Selv om det nå ser ut til at vi har få smittede i Oppdal, er det grunn til å minne om at situasjonen er svært skjør. Koronagruppen vil fortsatt anmode om at de som har kommet til Oppdal fra aktuelle kommuner på det sentrale Østlandet, eller hatt besøk av personer fra de samme stedene om å teste seg. Det anmodes om at det tas en test så raskt som mulig, og at de som har ankommet etter eller hatt besøk fra og med den 18. januar også tar en ny test sju dager etter ankomst/besøk. Dette for å forhindre mulig spredning av det muterte viruset, og evt. raskt kunne slå ned en slik smitte.

Anmodningen om å teste seg gjelder kun de som har relasjon til en av de 10 kommunene:

• Nordre Follo
• Oslo
• Enebakk
• Ås
• Vestby
• Nesodden
• Indre Østfold
• Moss
• Frogn
• Våler

De samme personene anmodes om å begrense sosial kontakt utover jobb og skole til et minimum. Personer fra disse områdene bør ha hjemmekontor der dette er mulig inntil svar på test på dag sju.

Det planlegges nå vaksinering av de over 85 år. Dette vil starte i uke 6. Onsdag denne uka vil det gå ut en sms til alle i denne aldersgruppen, og Oppdal kommune anmoder om at pårørende bistår sine nærmeste til å besvare denne meldingen. Time til vaksinering i uke 6 og 7 vil bli gitt på sms. De vi ikke hører noe fra vil bli oppringt.

Koronagruppen har mottatt flere innspill fra befolkningen om at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Oppdal er nå på risikonivå 1 med lav smitte men vi ser det er usikkerhet i landet med tanke på spredning av det nye muterte viruset. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene. Denne anbefalingen kan gå over til påbud dersom smittesituasjonen endrer seg.

Koronagruppen vil videre oppfordre alle i Oppdal til å laste ned appen Smittestopp som skal forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet.

24. januar: Ber tilreisende fra østlandskommuner teste seg

Oppdal kommune anmoder tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.

Dette gjelder personer som har ankommet Oppdal de ti siste dagene. Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Disse bes bestille time til testing elektronisk via kommunens hjemmeside.
Anmodningen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.
Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

• Nordre Follo
• Oslo
• Enebakk
• Ås
• Vestby
• Nesodden
• Indre Østfold
• Moss
• Frogn
• Våler

Disse anbefalingene kan bli endret etter regjeringens pressekonferanse i kveld.(søndag 24.01.)
Koronagruppen har mottatt flere innspill fra befolkningen om at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Oppdal er nå på risikonivå 1 med lav smitte men vi ser det er usikkerhet i landet med tanke på spredning av det nye muterte viruset. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene. Denne anbefalingen kan gå over til påbud dersom smittesituasjonen endrer seg.

20. januar: Ingen ny smitte - Oppdal følger nasjonale regler

Det er denne uken ikke registrert nye smittede av covid 19 i Oppdal. Totalt er det i dag 5 personer som er registrert smittet og 16  som sitter i smittekarantene. 5 av de som sitter i smittekarantene er ute av karantene fra i morgen.

Koronagruppen har etter at de nye tiltak ble lagt frem på mandag mottatt flere henvendelser knyttet til hva som er tillatt og ikke når det gjelder samling av grupper med personer over 20 år. De nasjonale anbefalinger sier at det ikke anbefales å drive organisert aktivitet innendørs for voksne.

Koronagruppen kan gi veiledning på hva som er å anse som organisert aktivitet, men det er opp til den enkelte arrangør å avgjøre om man skal følge anbefalingen eller ikke. Etter dialog med Helsedirektoratet er koronagruppen kjent med at dette også er tema i direktorat og departement, og det er ventet å komme en klargjøring av dette de nærmeste dagene, da en ser at det praktiseres ulikt i de ulike kommuner.

Flertallet i stortinget vedtok i møte den 19. januar å gjenåpne servering av alkohol ved serveringssteder. Helse og omsorgsdepartementet vil etter dette sørge for at forksriften endres, og det vil fra midnatt natt til fredag 22. januar være tillatt å skjenke alkohol i forbindelse med matservering frem til midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.

Kommuner som ønsker strengere regler enn de nasjonale reglene, må selv fatte vedtak om dette. Smittesituasjonen i Oppdal gir ingen grunn til at det skal være strengere regler. Det betyr at alle serveringssteder i kommunen kan forholde seg til de nye nasjonale reglene, og servere alkohol i forbindelse med matservering.

18. januar: Ingen nye smittede - nye tiltak fra regjeringen

Det er i dag ingen nye som er bekreftet smittet av covid 19 i Oppdal. Det er i dag 6 personer i Oppdal som er registrert smittet og 17 personer sitter i smittekarantene. Det er i dag testet 67 personer.

Det er i dag lagt frem nye tiltak og anbefalinger fra regjeringen. Flere tiltak videreføres, men det lempes også på noen tiltak. Ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Det er også åpnet for mer sosial kontakt, noe som medfører at det nå er mulighet for at flere enn 1 til 2 faste personer kan besøke beboeren på Sykehjemmet, Sanatelltunet, BOAS og omsorgsboligene. Det oppfordres imidlertid til at man også her begrenser antall nærkontakter over tid.

Koronagruppen støtter de anbefalingene som ble lagt frem av regjeringen, som også gjelder for Oppdal kommune. Følgende anbefalinger er lagt frem:

• Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

• Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

• Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

• Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

• Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

• Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

I tillegg er det lagt frem følgende regler:
• De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

- Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

- Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

- Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

- Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.

• Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

 

17. januar: Barnehagebarna testet negativt

Barna ved Gnist barnehager Brennan og Aune barneskole som ble testet i går har testet negativt for covid-19. De sitter fortsatt i 10 dagers karantene.

Dette betyr at det ikke er behov for tiltak for øvrige barn og ansatte ved barnehagen og skolen. Foreldre blir varslet om dette direkte fra skolen og barnehagen.

Alle ansatte ved Oppdal Sten er kontaktet av koronagruppa og en ansatt til er satt i karantene. I alt er nå 6 ansatte ved Oppdal Sten i karantene.

16. januar: To nye positive covid-19 -tester

Det er i dag to nye som har testet positivt på covid-19 i Oppdal, begge de smittede er uten symptomer. En av disse ble i går satt i karantene i påvente av testresultat, etter mulig nærkontakt med personen som testet positivt på torsdag.

Resultatet av testen var positivt og vedkommende er nå satt i isolasjon. Ektefelle og 3 barn er satt i karantene. To av barna går på Aune barneskole og ett barn går i Gnist barnehage.

Det ble lørdag kveld gjennomført hurtigstest av ektefelle og ett barn. Testene var negative. Det ble også tatt ordinær test av ektefelle og alle 3 barna i kveld. Disse testene er transportert til Trondheim og det er forespeilet at svar skal foreligge i løpet av søndag.

Testresultatene vil avgjøre om det er grunn til å iverksette tiltak på skole og barnehage. Foreldre på skole og barnehage har mottatt en tekstmelding med informasjon, og det vil også sendes ny melding når testresultat foreligger.

Den smittede er ansatt på Oppdalsten og de fleste ansatte som har vært på jobb de siste to dager før vedkommende testet positivt er kontaktet av koronagruppen. De øvrige vil bli kontaktet søndag formiddag. Så langt er 5 nærkontakter ved Oppdalsten satt i karantene. Koronagruppen har hatt tett dialog med ledelsen i Oppdalsten, og fått god bistand i smittesporingen. Arbeidet har vist at bedriften har gode rutiner for smittevern.

Den andre personen som avla positiv test er satt i isolasjon, og koronagruppen har kartlagt at det ikke er noen nærkontakter. Smittekilde når det gjelder vedkommende er foreløpig ukjent. Koronagruppen arbeider videre for å kartlegge smittekilde på søndag.

15. januar: Nytt smittetilfelle

Det var sent i går kveld en ny person som testet positivt for covid 19 i Oppdal. Vedkommende ble kontaktet av koronagruppen og satt i isolasjon. Denne personen satt i innreisekarantene etter ankomst til Norge. To personer er satt i karantene inntil de har avlagt negativt testresultat. 

Koronagruppen har denne uke jobbet mye med kartlegging av hvor mange personer som sitter i innreisekarantene i Oppdal, hvilke bedrifter de tilhører og hvordan de bor. Det ble i dag gjennomført et dialogmøte med flere bedrifter som har personer i innreisekarantene. Det ble tatt en gjennomgang på hvordan bestemmelsene om innreisekarantene skal forstås, hvilke krav som stilles til bo- og arbeidsforhold og kravene til testing. Koronagruppen synes dette ble et positivt møte, og Oppdal kommune er av den oppfatning av at samtlige bedrifter i Oppdal er opptatt av å overholde regler og gjøre sitt for å unngå spredning av viruset i Oppdal. 

Regjeringen har varslet at de vil legge frem nye nasjonale tiltak på mandag.

13. januar: Tre positive covid-19-tester

Tre personer testet tirsdag positivt for covid-19 i Oppdal. En av disse er samme person som fikk usikkert testresultat fredag.

De tre smittede sitter i innreisekarantene etter ankomst til Norge. De er alle symptomfrie.
Koronagruppen har varslet de smittede og satt dem i isolasjon.

7 nærkontakter er satt i karantene.

12. januar: Ingen nye smittede etter helga

Det er ikke registrert nye smittende av covid 19 i Oppdal denne uken. Det ble mandag testet 55 personer. Av disse var ca. halvparten lokalbefolkning og halvparten arbeidsinnvandrere. Etter at en person ble testet positivt og en test var usikker etter innreise fra rødt land i helgen, sitter to personer i karantene. Den usikre og den smittede sitter i isolasjon. Vi forventer svar på kontrolltest på den usikre i kveld eller i morgen. Sentrale myndigheter har opprettet et innreiseregistreringssystem hvor det ligger en oversikt over hvor mange som kommer til Norge. Her kan man også se hvor mange som kommer til Oppdal, og siden 1. januar er det registrert i overkant av 100 personer som har meldt at de har oppholdsadresse i Oppdal. Dette er i all hovedsak personer som kommer til Oppdal for å arbeide.

Økt innreise til Oppdal betyr at det også er en økt fare for smitte. Det er derfor viktig at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for at karantenereglene overholdes.
Etter å ha konferert med Helsedirektoratet og statsforvalteren i Trøndelag ønsker koronagruppen å presisere innholdet i bestemmelsen om innreisekarantene som fremgår av covid 19-forskriften § 5. Her er hovedregelen at alle som kommer til Norge skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som kommer til Norge for å arbeide og som ved innreise dokumenterer at arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Personer som kommer til Oppdal og skal i slik innreisekarantene kan ikke dele oppholdssted med andre som er i karantene, de kan heller ikke ha felles oppholdsrom hvor de oppholder seg.

Det er kun personer som kommer til Norge og er fra samme husstand som kan dele oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan heller ikke arbeide på en arbeidsplass der andre oppholder seg de 10 dagene de er i karantene. Det er den enkelte arbeids- eller oppdragsgiver som er ansvarlig for å legge til rette slik at de som kommer til Oppdal for å arbeide har tilfredsstillende oppholdssted for å gjennomføre karantene.

Det presiseres også at alle som kommer til Norge og er i innreisekarantene skal ta en test snarest mulig og senest innen 24 timer etter ankomst til Norge.

I forbindelse med jul- og nyttår var det mange tilreisende til Oppdal. Så langt ser det ut til at dette ikke har ført til økt smitte i Oppdal, noe som tyder på at alle, både tilreisende og innbyggerne våre er flinke til å overholde smitteverntiltak. Det er fortsatt mye smitte i kommunene rundt oss, og det er derfor viktig at vi fortsetter å overholde disse tiltakene.

I helgene fremover må vi regne med at flere vil komme til Oppdal, både våre fritidsinnbyggere og andre tilreisende. Koronagruppen har mottatt flere innspill på at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Slik smittesituasjonen er nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene.

9. januar: To nye covid-19-smittede

En person med usikkert testresultat ble i går satt i isolasjon og vil bli retestet. En nærkontakt sitter i karantene. Det er i dag påvist et nytt smittetilfelle i forbindelse med innreise fra utland. Vedkommende er satt i isolasjon og en nærkontakt er i karantene.

 Ingen av de to som er smittet har vært i kontakt med andre i Oppdal og det er ikke behov for ytterligere tiltak. Begge de to tilfellene har testet positivt ved innreise på Gardermoen.

Alle som kommer til Norge fra utlandet skal være i karantene i 10 dager. Det er et krav at disse skal oppholde seg på karantenehotell eller på et egnet oppholdssted. Arbeidsgivere har krav om å ordne med egnet oppholdssted i karantenetiden for arbeidsinnvandrere.

I følge de nye retningslinjene gjeldende fra 2.januar blir alle som ankommer med fly til Norge testet ved innreise. Koronagruppa i Oppdal erfarer at ordningen fungerer etter intensjonen.

3. januar: Regjeringen skjerper tiltak og anbefalinger

Koronagruppen har i dag hatt møte etter Regjeringens pressekonferanse klokka 18. I Oppdal er det ikke registrert noen nye smittede de siste dagene, men alle tiltak som er anbefalt eller pålagt fra Regjeringen gjelder også for Oppdal.

Fra Koronagruppen i Oppdal kommune presiseres følgende:

• Ungdomsskolene og Oppdal videregående skole går over i rødt nivå. Disse kommer selv ut med informasjon til foreldre og elever, men på Oppdal ungdomsskole har de planleggingsdag i morgen for å kunne rigge seg til en god start på rødt nivå på tirsdag.
• Barneskolene og barnehagene skal ha åpent på lik linje som de har hatt før jul.
• På Sykehjemmet, Sanatelltunet, BOAS og omsorgsboligene bes det om at besøk begrenses de neste 14 dagene og at beboerne kan få besøk av en til to faste personer.

Nasjonale anbefalinger:

• Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
• Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
• Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
• All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
• Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
• Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.
• Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
• Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antall begrensninger og adgangskontroll.
• Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
• Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Nasjonale regler:

• Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
• Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
• De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
• Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
• De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

Nyheter fra 2020

31. desember: Ny positiv test i dag

Det er i dag en ny person som har testet positivt på covid 19. Vedkommende oppholder seg i sin fritidsbolig i Oppdal, og har ikke hatt nærkontakt med andre enn de som bor i samme husstand. Den smittede er isolert og en nærkontakt i Oppdal er satt i karantene. De øvrige nærkontakter oppholder seg ikke lenger i Oppdal.

Det er høyt smittetrykk i Trøndelag, og særlig i Trondheim. Flere fritidsinnbyggere er nå på besøk i Oppdal, og med økt antall personer øker også muligheten for smitte. Koronagruppen ber om at alle prøver å begrense besøk på butikker, og at man er flinke til å overholde smitteverntiltak. Dersom man ser at det er mange personer inne i butikken, bes det om at man venter utenfor til noen har gått ut. Det anbefales at man bruker munnbind når man er inne på butikker.

Personer som kjenner på symptomer bes om å holde seg hjemme og bestille en test. På Oppdal er teststasjonen åpen igjen lørdag 2. januar.

28. desember: Hyttegjest testet positivt

Det er i dag en ny person som er bekreftet smittet av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er varslet og satt i isolasjon.

Den smittede oppholder seg på en hytte sammen med sin familie, og resten av familien er satt i karantene. Vedkommende som er smittet har ikke hatt nærkontakt med noen andre enn sin familie de siste 48 timene før symptomstart.

Det er god kapasitet på teststasjonen, og koronagruppen oppfordrer de med symptomer om å teste seg. Teststasjonen har følgende åpningstider i jula:

Tirsdag 29.12.Telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Testing gjennomføres
Onsdag 30.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Torsdag 31.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Lørdag 02.01. Telefontid : 09.00 – 12.00. Testing gjennomføres.

22. desember: Korona-oppdatering før jul

Det er i Oppdal ingen nye personer som er smittet av covid-19 den siste uka. En person som tidligere ble testet er fortsatt i isolasjon, og de som bor i samme husstand er i karantene. Det ble i går testet 38 personer.

Rundt om ellers i landet vokser smittetallene, og koronagruppa er spent på hvordan utviklingen i Oppdal blir i forbindelse med jula når det kommer mange tilreisende fra hele landet. Det oppfordres til å overholde de nasjonale smitteverntiltak, og prøve å besøke butikker på et tidspunkt hvor det er mindre folk.

Flere kommuner har pålagt bruk av munnbind. Oppdal kommune vil ikke nedlegge et påbud om dette, men vil anbefale folk å bruke munnbind i de tilfeller hvor en tenker det er vanskelig å overholde avstandskrav eller at en kommer fra "røde" områder. Dersom noen kjenner på symptomer er det viktig å unngå nærkontakt med andre og ta en test. Det presiseres at det er viktig å unngå juleselskaper inntil testsvar foreligger dersom en kjenner på symptomer.

Teststasjonen vil ha følgende åpningstider i jula:

Onsdag 23.12. telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00 . Testing gjennomføres.
Torsdag 24.12 telefontid: 09.00 – 12.00.
Lørdag 26.12. Telefontid: 09.00 – 12.00.
Mandag 28.12 Telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Testing gjennomføres.
Tirsdag 29.12.Telefontid: 08.30 - 11.00 og fra 13.30 – 15.00. Testing gjennomføres
Onsdag 30.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Torsdag 31.12 Telefontid: 09.00 – 12.00
Lørdag 02.01. Telefontid : 09.00 – 12.00. Testing gjennomføres.

De som har spørsmål som ønskes besvart av kommunelege eller koronagruppa, bes sende en epost til korona@oppdal.kommune.no. Denne eposten vil bli besvart gjennom hele jula. Koronagruppen oppfordrer imidlertid den enkelte til å ta eget ansvar og lese på fhi.no for å forsøke å finne svar på spørsmål de lurer på.

Vaksine mot covid 19 vil starte den første eller andre uka i januar. Oppdal kommune vil følge nasjonale retningslinjer for prioritering. Alle over 65 år vil bli kontaktet over nyttår når vi vet mer om når vaksinen kommer.

16. desember: Barn smittet med covid-19

Det er i dag en ny person som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. Vedkommende er et barn som er husstandsmedlem med en person som tidligere har testet positivt. Barnet har vært i karantene den siste uka, og har ikke utsatt andre enn de som bor i samme husstand for smitte.

Barnet går i Gnist barnehage, men det er ikke nødvendig å sette inn tiltak i barnehagen siden karanteneregler er overholdt. De andre som er husstandsmedlemmer med de to siste som er påvist positiv ble testet på mandag, og disse har avlagt negativ test. De er fortsatt i karantene. 

Vaksine mot covid 19 antas å komme til Oppdal over nyttår. Kommunen forbereder nå hvordan vaksineringen skal gjennomføres. Dette vil det komme nærmere informasjon om når det er avklart.

Koronagruppen har vurdert hvordan helsesenter og omsorgsboliger skal håndtere besøk i jula. Det henstilles blant annet om å begrense antall personer som kommer på besøk gjennom jula. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette til pårørende og gjennom Oppdal kommunes hjemmeside.

Kommunelegen er for tiden sykemeldt fra sin stilling som kommunelege. Oppdal kommune har inngått avtale med Marit Dørum Jære som har kommunelegens ansvar i forhold til oppgaver knyttet til covid 19.

Alle henvendelser bes rettet til koronagruppen på epost: korona@oppdal.kommune.no

13. desember: Nytt smittetilfelle

Det er i dag en ny person bosatt i Oppdal som har testet positivt på covid 19.

Vedkommende arbeider i Rennebu, og har selv barn på Tågvollan barnehage. Koronagruppen har vært i dialog med Tågvollan barnehage, og det er sendt ut melding til alle foreldre der. Koronagruppen har vurdert at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak i barnehagen.

Koronagruppen har gjennomført smittesporing, og den smittede har ikke hatt kontakt med noen andre på Oppdal enn de han bor sammen med de siste 48 timene før han ble testet.

Husstandsmedlemmer er satt i karantene og vil bli testet i morgen. Vedkommende som er smittet er helt uten symptomer.

11. desember: Ingen nye positive tester

Det er i dag ingen nye som har testet positivt for covid 19. Denne uka har det blitt testet 92 stykker. Husstandsmedlemmer til personen som i Oppdal testet positivt onsdag 9. desember er testet, og testresultat er negativt.

Personene det gjelder sitter fortsatt i karantene, og det vil ikke bli iverksatt tiltak på skoler eller barnehager.

10. desember kveld: Covid-19-smittet var i svømmehallen

Det er i dag kommet opplysninger om at en person som har testet positivt for Covid-19 har vært i svømmehallen på Oppdal lørdag den 5. desember mellom klokka 11 og 14.

 Koronagruppen har vært i kontakt med de vi har oversikt over som har vært i bassenget på samme tidspunkt, og de er bedt om å være oppmerksom på symptomer og teste seg dersom de får symptomer.

I tillegg har det vært en gruppe fra Rennebu som er varslet via Rennebu kommune. Dette er knyttet til smitteutbruddet i Rennebu.

10. desember: Ny positiv covid-19-test

Vi fikk i går kveld bekreftet ett nytt tilfelle av Covid 19 i Oppdal. 

Vedkommende har ikke oppholdt seg i Oppdal siden mandag. 4 husstandsmedlemmer er satt i karantene.
Det antas at smittekilden er fra Trondheim.

4. desember: Ingen nye covidtester

Det er ingen nye positive for covid-19 den siste uken. Av de to som testet positivt i slutten av november er en person friskmeldt, mens en person fortsatt sitter i isolasjon med lette symptomer. Trøndelag er fortsatt den delen av landet med minst smitte, og koronagruppen berømmer alle i Oppdal for dette. Den siste uken er det testet nærmere 60 personer i Oppdal. Vi har god testkapasitet, og det oppfordres fortsatt om at alle med luftveissymptomer tester seg.

Det nærmer seg juleferie, og mange studenter kommer hjem til jul. Koronagruppen oppfordrer disse til å overholde de sentrale smittevernråd. Studenter og andre besøkende som kommer fra områder med høy smitte oppfordres til å holde minimum 2 meters avstand, særlig til personer i risikogruppen, og være forsiktig de 10 første dagene. Det er også mulighet for å bli testet for de som ønsker det. En test medfører ikke at man kan være mindre forsiktig de 10 første dagene etter ankomst, da man kan teste negativt til tross for at man er smittet dersom det er kort tid siden man ble utsatt for smitte.

Personer som ønsker å tilbringe julen på sin fritidsbolig i Oppdal er velkommen til det. Også fritidsinnbyggerne oppfordres til å overholde de sentrale smittevernråd og vurdere å reise hjem dersom de har mistanke om at de er smittet. 

Alle som er på Oppdal i jula oppfordres til å begrense antall personer fra samme husstand som drar på butikken, og å prøve å handle på tider hvor det er mindre folk.

De sentrale rådene for sosial kontakt i julen gjelder også for Oppdal. Det betyr at hovedregelen er at man skal begrense antall personer en er sammen med, og holde minst en menter avstand til de du ikke bor med. Hovedregelen er også fortsatt at en kan ha inntil 5 gjester, men det åpnes for at man på to av dagene i julen kan invitere inntil 10 gjester hvis dere kan holde minst en meters avstand. Barn og unge som har skilte foreldre eller delt bosted, bør ha normalt samvær etter avtale mellom foresatte.

Influensavaksine kommer til Oppdal 9. desember. Denne kan da fås ved henvendelse til fastlegekontoret.

25. november: To nye smittetilfeller

Det er to nye positive tilfeller med Covid-19 i Oppdal.

En av de smittede har vært i Molde på kurs/utdanning, og sannsynlig blitt smittet i forbindelse med dette.
Vedkommende er asymptomatisk. En person er i karantene etter kontakt med overnevnte, testes i dag.

Den andre som har testet positivt er smittet etter reise i utlandet og har vært i karantene siden ankomst Oppdal. Vedkommende har lette symptomer.

Dette er to isolerte tilfeller, med svært sikker kilde til smitte og det vil ikke få konsekvenser for Oppdal slik det er nå.
Situasjonen følges videre.

Alle som har symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres til å bestille test. Se øverst på siden. 

 

20. november: Ingen smittet av covid-19 i Oppdal

Det er i dag ingen som er smittet av covid 19 i Oppdal. Denne uken er det testet 61 stykker. En person sitter i karantene etter nærkontakt med en fra en annen kommune som var innom Oppdal i en kort periode. Koronagruppa i kommunen mener innbyggerne i Oppdal er flinke til å overholde smitteverntiltak, og at vi er i en svært heldig situasjon. Også i Trøndelag er det en reduksjon i antall påvist smittende. Trøndelag fylke har i dag lavest antall smittende pr 100 000 innbyggere av alle landets fylker.

Det har vært to dager med influensavaksinasjon. Det er bestilt flere vaksiner, men Folkehelseinstituttet melder at de bestilte ekstra dosene er forsinket og det er forventet at de kommer til Oppdal i uke 49/50. Vi vil gi nærmere informasjon om eksakt dato. Influensavaksine kan da fås ved å henvende seg til fastlegekontoret. Det er også mulighet for vaksinering på apotekene i Oppdal.

Mange utflytta Oppdalinger bosatt i utlandet ønsker å kommer hjem til jul. Det er nå innført karantenehotell for alle som kommer fra utlandet. Det er Fylkesmannen som har ansvar for å inngå avtaler med et tilstrekkelig antall kommuner for opprettelse av karantenehotell. For Trøndelag er det foreløpig Stjørdal kommune som har karantenehotell.

Også Oppdalinger bosatt i resten av landet ønsker å komme til Oppdal på juleferie. For de som er bosatt i områder med høy smitte vil koronagruppa oppfordre disse til å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak. Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning - uavhengig av om man krysser en landegrense. I slike tilfeller må du huske på at du de første 10 dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte: 

Redusere antall kontakter.

Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen. 

Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene. 

Vær særlig oppmerksom på symptomer.

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

11. november: Ingen nye smittetilfeller

Det er ingen nye smittetilfeller av Covid-19 i Oppdal.I perioden fra mars til fredag 6.november er det totalt tatt 2058 tester.

Ett positiv tilfelle av covid-19 er fortsatt i isolasjon, og en person er i karantene. Smittesporing er avklart.

Krisestaben er avviklet da smittesituasjonen er stabil og under kontroll. Situasjonen følges nøye videre ved koronagruppa og kommuneoverlege.

Skoler og barnehager fortsetter som tidligere på gult nivå.

Vi ser at begrensninger i fysisk kontakt kan føre til ensomhet og utestengelse for enkelte, og oppfordrer alle til å ta ansvar og finne alternative måter å ha kontakt på.

For oppdatering og informasjon; se Oppdal kommunes hjemmeside, www.fhi.no , www.regjeringen.no  og www.helsedirektoratet.no

Det kommer påfyll med influensavaksine i uke 48 eller 49, nærmere informasjon om dette følger.

6. november: Ingen nye smittetilfeller

Det er de siste dagene ikke bekreftet noen nye smittetilfeller. Det er i dag 4 personer som sitter i isolasjon etter at de er påvist smittet av covid 19. En person sitter fortsatt i karantene, da vedkommende er husstandsmedlem med en som tidligere er positiv.

Koronagruppen har i dagens møte vurdert lokale tiltak utover de nasjonale tiltak som kom i går. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå, ser ikke koronagruppen grunn til å ha noen tiltak som strammer inn ytterligere. Dette vil vurderes fortløpende dersom smittesituasjonen endrer seg. Når det gjelder hjemmekontor er dette noe som må vurderes av hver enkelt arbeidsgiver. De arbeidsplasser som kan overholde smitteverntiltak kan nå vurdere å ha arbeidstakere på jobb igjen. Koronagruppen oppfordrer både ledelse og arbeidstakere til å ta ansvar for å holde avstand, og begrense de personer en har nærkontakt med. Større grupper i spisepause bør unngås.

Koronagruppen har vurdert besøksforbudet på Oppdal helsesenter på nytt. Slik situasjonen er nå er det ikke lenger et besøksforbud, men Helsesenteret går tilbake til tidligere ordning hvor besøkende må avtale tid på forhånd og registrere seg ved ankomst.

Koronagruppen har mottatt spørsmål fra enkelte bedrifter når det gjelder julebord. Koronagruppen minner om de nasjonale reglene som sier at kun 20 stykker kan samles ved private arrangement i leide eller offentlige lokaler. Samtidig er det råd som oppfordrer nordmenn til å unngå sosial kontakt og holde seg hjemme. Koronagruppen ber hver enkelt arbeidsgiver vurdere nøye om smitteverntiltak kan overholdes ved julebord, og foreta en selvstendig vurdering av nødvendigheten opp imot de nasjonale regler og råd som foreligger.

Koronagruppen oppfordrer alle i Oppdal til å overholde de nasjonale anbefalinger. Disse er følgende:

- alle anbefales i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

- I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

-  Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

- Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Skoler/barnehager:

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Slik smittesituasjonen er nå, er Oppdal videregående skole og de øvrige skoler/barnehager i Oppdal på gult nivå.

I tillegg er det gitt følgende regler som gjelder for hele landet:

Sammenkomster og arrangementer:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 •   På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 Uteliv:

 Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

 Karantene og reiser:

 Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

 Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

 Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

 Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

 Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

 Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

 Når det gjelder vaksineringen for influensa. Se på hjemmesida til Oppdal kommune.

 Og til slutt, tenk etter om du kjenner noen som sitter alene. Ta en telefon og en prat. Det er helt smittefritt.

 

4. november: Nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal

Det ble i går bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er husstandsmedlem til en som tidligere har testet positivt, men som nå er friskmeldt.

Vedkommende er asymptomatisk, og  følges opp av kommuneoverlege og koronagruppa.

Av de som tidligere er smittet er  9 stykker friskmeldt og  4 stykker regnes fortsatt som syke og er fortsatt i isolasjon.  1 person sitter nå i karantene.

Koronagruppa har kontakt opp mot næringslivet for å bidra til minst mulig negative konsekvenser og samtidig kunne ha så trygge virksomheter som mulig.

Koronagruppen minner om endringer angående karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere som kom 26.10.20. her heter det at:

«Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.
Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Liste over områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå finner dere her:

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i Covid-19 forskriften § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.»

2. november: Situasjonen har roet seg

Det har i løpet av helgen eller hittil i dag ikke kommet noen nye tilfeller av bekreftet smittet av covid19. Koronagruppen er av den oppfatning av at situasjonen har roet seg, og det oppleves at vi har kontroll. Testresultat de kommende dagene vil forhåpentligvis bekrefte dette.

Mange personer som er satt i karantene er nå ute igjen. Noen sitter til og med i morgen den 2. november, og etter det er det hovedsakelig husstandsmedlemmer til bekreftet positive som sitter i karantene.

Koronagruppen vil i møte fredag denne uka ta stilling til om lokale anbefalinger skal videreføres eller ikke.

Koronagruppen vil berømme lokalbefolkningen som den siste uka har fulgt de råd som er gitt, og testa seg ved symptomer. Vi oppfordrer folk til å fortsette med å holde seg hjemme og teste seg dersom en har symptomer. Dette vil bidra til at vi kan være i forkant ved eventuelle nye utbrudd. Denne uka er teststasjon åpen mandag, onsdag og fredag.

Influensavaksinering vil foregå i kulturhuset torsdag 12. november og tirsdag 17. november. Timer kan fra i dag bestilles i servicetorget.

30. oktober: Ingen nye tilfeller i dag

Det er ingen nye smittede av covid19 så langt i dag. Det er flere personer som nå sitter i karantene, og noen av disse har vanskeligheter med å få handlet. Det er også flere som i disse dager kjenner på ensomhet, og det er viktig at vi nå tar vare på og hjelper hverandre.

Koronagruppen er gjort kjent med at enkelte har mottatt meldinger fra ukjente om at de skal i karantene og at det er andre forbud/påbud til innbyggerne. Ordfører presiserer at det kun er koronagruppen som kan bestemme når noen skal i karantene, og det er kun koronagruppen og sentrale myndigheter som kan gi føringer på hvordan vi skal opptre. 

Influensavaksine er bestemt utsatt til uke 46 og 47. Dette vil foregå i Kulturhuset. Det vil komme nærmere informasjon om dato og hvordan timebestilling skal foregå i løpet av neste uke.

29. oktober: Ingen nye covidtilfeller - brudd på smittevernreglene

Det er så langt i dag ikke bekreftet nye tilfeller av covid 19 i Oppdal. En gjennomgang i dag viser at det er 97 personer som sitter i karantene etter de smittetilfellene som har vært. Den siste tiden er det avdekt brudd på smittevernreglene i covid19-forskriften ved to utesteder i Oppdal. Disse to er i dag varslet ved eget brev. Krisestaben besluttet i går å leie inn sjenkekontrollen for å føre tilsyn og veilede på smittevern. Dette settes i verk fra i dag av, og det vil i tiden fremover bli gjennomført tilsyn hos flere serveringssteder.

Torsdag ble det innført nye nasjonale innstramminger. Noen av disse er strengere enn det som ble gitt som råd fra koronagruppen i Oppdal på søndag. I presseskriv søndag 25. ble det anmodet om at man ikke burde samles mer enn 10 stykker privat, hvis det først var nødvendig å møtes. Regjeringen anbefaler nå at man begrenser seg til 5 stykker. Vi anmoder fortsatt om å vurdere nødvendigheten av å ha private sammenkomster, men dersom det er behov for å møtes, bør det ikke samles mer enn 5 gjester privat i tillegg til husstandsmedlemmer. Begrensingen på 5 gjelder ikke for barnehage – eller barneskolekohorter.

Det nærmer seg Halloween, og koronagruppen er opptatt av at barn og unge så langt som mulig skal få fortsette sine aktiviteter og ikke rammes for hardt. De bør derfor gis anledning til å feire Halloween, men vi anbefaler at det legges opp til en alternativ feiring. Oppdal kommune har derfor følgende råd når det gjelder Halloween:

- Barna kan samles i private hjem, men unngå å blande kohorter. Feir med barnehage - klassekamerater i samme kohort. For barn i ungdomsskole og oppover bør det ikke samles mer enn 5 stykker. Voksne oppfordres til å ta ansvar slik at alle barn har noen å være sammen med.
- Sørg for at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene.
- Unngå å gå fra dør til dør, men legg opp til andre aktiviteter.
- Ikke del godteri.

Når det gjelder offentlige arrangement har Oppdal kommune gått lenger enn hva sentrale myndigheter har gjort. Vi anmoder fortsatt om at offentlige arrangement der voksne samles bør utsettes, med mindre det er arrangement med fast seteplassering.

I tillegg anmoder vi butikkene om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

Reglene om unntak for karantenereglene for arbeidsinnvandring ble også skjerpet fra torsdag, noe som betyr at det vil ta lengre tid fra man ankommer Norge til man kan begynne å jobbe. Utfyllende redegjørelse for dette finnes på regjeringen.no og fhi.no.

28. oktober: Satte krisestab etter ny positiv covid-19-tilfelle

28. oktober: Kommunedirektør og ordfører valgte å sette krisestab i dag kl. 15.00. Grunnen til dette er ikke en drastisk utvikling i situasjonen i Oppdal, men en uavklart smittesituasjon der det per nå er kontroll, men med muligheter for utvikling.

Avgjørelsen er blitt tatt i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag sin helsestab/fylkeslegen. Det er opprettet en direkte forbindelse til Fylkesmannen med jevnlige møter. 

Det er mottatt et nytt svar på påvist positiv covid 19. Dette gjelder en person som er bosatt i Oppdal og som bor i samme husstand som en som tidligere har testet positivt i forbindelse med smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende ble satt i karantene i midten av oktober, og har vært i isolasjon siden symptomutvikling. Dette smittetilfellet har derfor ikke medført noen ytterligere tiltak. 

Situasjonen blant arbeiderne på Domus er i dag blitt mer oversiktlig etter et veldig godt samarbeid mellom koronagruppa og arbeidsgivere. Enkelte er satt i karantene, men det er også bestemt at alle arbeiderne som har arbeidet de dagene de kan ha vært utsatt for smitte skal testes. Dette blir gjort for å forebygge smittespredning og å kartlegge situasjonen.​

27. oktober kl 22.00: To nye har testet positivt på covid-19 

Koronagruppen mottok i dag melding om to nye personer med relasjon til Oppdal som har testet positivt på covid 19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende, som er ansatt på Vekst, er varslet og satt i isolasjon. Kartlegging av nærkontakter har medført at 26 av de ansatte på Vekst i dag er satt i karantene.

Det andre tilfellet gjelder en person som er for tiden har opphold i Kristiansund. Vedkommende har i tiden før symptomutvikling arbeidet som tømrer på Domus Oppdal. Vedkommende er varslet og koronagruppa har kartlagt nærkontakter. De det gjelder vil bli varslet av sin arbeidsgiver så snart som mulig. Flere vil også bli bedt om ta en test i den hensikt å forebygge smittespredning.

De som er smittet har lite symptomer, og det kan virke som om viruset er mer smittsomt enn man tidligere har erfart. Fire av personene som har testet positivt den siste uken er bosatt i samme leilighetsbygg i Oppdal sentrum. De øvrige beboerne i bygget er nå satt i karantene i påvente av negativt testresultat. Begrunnelsen for dette er å forebygge videre smittespredning.

De som er satt i karantene må være ekstra oppmerksomme på om de utvikler symptomer- hvis så gå over i isolasjon og bestille test via Oppdal kommunes hjemmeside. De i samme husstand må over i karantene.

Koronagruppen har i dag styrket bemanningen. Hanne Langset og Siri Mette Furnes har i dag blitt innleid, og skal bistå med å ringe til personer som skal settes i karantene. Tirsdag er det testet ca. 70 personer i Oppdal.

Oppdal kommune har denne uken innført hjemmekontor for flere av sine ansatte, og i servicetorget er det ansatt en servicevert som tar imot våre kunder. Denne skal sørge for at smitteverntiltak blir ivaretatt blant våre gjester på servicetorget. Det er også satt opp en fysisk sperre for å sikre at alle henvendelser til de ansatte på rådhuset går gjennom servicetorget.

27. oktober kl. 17.00: To nye positive prøver

De to nærkontaktene som utviklet symptomer på søndag, og som medførte at deltakere på 4H fest på Driva og ansatte/barn og foreldre på Torshaug barnehage ble satt i karantene, har mottatt negativt testresultat på covid-19. De som ble satt i karantene er varslet, og karantene er opphevet.

To nye personer har testet positivt på covid19. En av disse er bosatt i Oppdal, og kan trolig relateres til det første smittetilfellet på bowlingen. Vedkommende er varslet og de fleste som har vært i nærkontakt med vedkommende er varslet og satt i karantene.

Det andre tilfellet gjelder en person som er for tiden har opphold i Kristiansund. Han har i tiden før symptomutvikling hatt arbeidsoppdrag i Oppdal. Han er varslet og koronagruppa arbeider med å kartlegge og varsle nærkontakter.

Nærmere informasjon kommer i løpet av kvelden.

26. oktober: 14 positive covid-19-tilfeller i Oppdal

Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, i tillegg er det i dag 128 personer i karantene. Det blir i dag testet ca 150 personer.

Teststasjonen er åpen 3 dager pr. uke, mandag, onsdag og fredag. Koronatelefon er åpen hver dag. Personer som ønsker test kan enten bestille test på kommunens hjemmeside eller ringe Koronatelefon. Teststasjonen er denne uka bemannet med ekstra personell og det blir også testet alle dager.

Kommunen har en Korona ressursgruppe som utgjør kommunens smittesporingsteam. Gruppa består av 4 enhetsledere, 2 rådgivere fra kommunedirektørens stab, samt kommuneoverlege og sykepleier smittevern. Denne gruppa blir i dag styrket med 5 medarbeidere som kan registrere personer i fiks smittesporingsverktøy og ringe personer.

25. oktober: Oppdatert pressemelding

De siste døgn er over 100 personer satt i karantene. Flere av disse etter nærkontakt med covid-19 positiv.

To personer som lørdag ble satt i karantene etter nærkontakt med covid-19 positiv har i dag utviklet symptomer. Dette har ført til at alle deltagerne på en tilstelning på Driva lørdag 24. oktober er satt i karantene frem til testresultatet for den som har utviklet symptomer foreligger.

Flertallet av barna i Torshaug barnehage, 4 foreldre og 4 ansatte er også satt i karantene frem til testresultatet for en ansatt foreligger. Den ansatte har utviklet symptomer etter å ha vært i nærkontakt med påvist covid 19.

Alle forhåndsregler er fulgt ved tilstelningen i Drivdalen og på Torshaug barnehage. Karantene for de berørte er iverksatt etter samråd med Folkehelseinstituttets smittesporingsteam og smittevernlege. Formålet er å begrense mulig smitte.

En av covid-19 positive fra siste døgn var innom Oppdal legesenter 22. oktober. Vedkommende hadde ikke symptomer på covid-19, alle rutiner og forhåndsregler ble fulgt. En av legene ved Oppdal legesenter, og en medarbeider er satt i karantene etter dette, i tillegg til en håndfull pasienter. Pasientene som er berørt er varslet.

Situasjonen er avklart og under kontroll.

25. oktober: Nye tiltak og anbefalinger

25. oktober: Oppdal har nå 14 positive covid-19 tilfeller, og ett 60 talls personer i karantene. De fleste smittetilfeller kan spores tilbake til ett tilfelle, men med det antallet personer som nå er i karantene har kommunen i samråd med folkehelseinstituttet vurdert behovet for tiltak i Oppdal.

- Skoler og barnehager drives fortsatt på gult nivå og holdes åpent som vanlig.
- Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennomføres, men med stor oppmerksomhet på smittevernregler og spesielt på avstand mellom voksne.

Vi har følgende tiltak og anbefalinger for de kommende to ukene: På Oppdal Helsesenter forlenges besøksforbudet til 6. november. Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 avlyses.
Ny dato og sted for vaksinering vil bli annonsert. Personer som har bestilt time må bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart. Vi anbefaler alle bedrifter om å innføre hjemmekontor hvis mulig og å unngå fysiske møter.

- Alle arrangement der voksne samles anbefales utsatt. Dette gjelder ikke arrangement hvor det er fast seteplassering og hvor det er minimum 1 meter avstand mellom gjestene. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

- Anmoder befolkningen om å vurdere nødvendigheten av private sammenkomster. Dersom man må samles, bør det ikke være mer enn 10 personer tilstede. Minner om 1-metersregelen og håndhygiene.

- På serveringssteder minner vi om at det i følge covid19-forskriften kun kan holdes åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette innebærer at bedriften skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meter avstand til personer i annen husstand, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og renhold og at disse overholdes. Serveringssteder som har sjenkebevilling skal ta opp bestilling av alkohol og servere ved bordbestilling og det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er også krav om at det registreres kontaktopplysninger til de som samtykker til det. Dette anmoder vi også om at serveringssteder uten sjenkebevilling gjør. Innehaver bør anmode alle besøkende om å skrive seg på liste med kontaktinfo og ankomsttid.
Alle besøkende bes sørge for å holde avstand i kø.

- På butikker anmoder vi om å begrense antall kunder/besøkende slik at avstand på 1 meter kan overholdes, ha god informasjon og sørge for at desinfeksjon er godt synlig.

 
Vi oppfordrer alle til å vise ekstra forståelse og omsorg for hverandre, ikke fordele skyld eller rette korrigerende finger men bidra til at vi nå får snudd denne trenden med økende smitte.

25. oktober: Influensavaksinering er utsatt

Influensavaksineringen i regi av Oppdal kommune uke 44 og uke 45 er utsatt på grunn av smittesituasjonen

Ny dato og sted for vaksinering vil bli kunngjort senere. Personer som har bestilt time må da bestille på nytt via servicetorget når tidspunkt er avklart.

Dette trenger du å vite

Smittevernråd for ferie og reise

Reise og innreisekarantene

Reiseinformasjon til ulike land

Generelt

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du i risikogruppa?

Folkehelseinstituttet gir råd

Avstand, karantene og isolering

Folkehelseinstituttet gir råd

Smittevern og smitteverntiltak

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvordan forebygger du smitte?

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd

Hva er smittesporing?

Det innebærer å kartlegge hvem smittede har vært i kontakt med, for å vite hvem som må i karantene/isolasjon og testes for koronavirus. Smitteoppsporing utføres i regi av kommuneoverlegen og er et viktig arbeid for å forebygge videre smitte av koronavirus i befolkningen.

Myndighetenes anbefalinger

Myndighetenes anbefalinger om koronapandemien finner du her:

For deg som har barn/unge

Når kan barn gå på skole/barnehage

Ved nyoppstått forkjølelse skal barn holdes hjemme i 2 dager- ved vedvarende plager over dette må barnet testes. Ved negativ test kan barnet tilbake på skole/barnehage når det har god allmenntilstand, selv om det skulle ha noen rest symptomer.

 Hvis forkjølelsestegnene er bra/nesten borte etter 2 dager- kan barnet på skole/barnehage hvis det har god allmenntilstand, uten test.

Barn med kun rennende nese kan på skole/barnehage.

Smitteverntiltak i barnehage, SFO og skole

Sentrale myndigheter innfører en nivåinndeling av smitteverntiltak i form av en trafikklysmodell, grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen legger opp til tilnærmet vanlig organisering av dagene i barnehage, SFO og skole på grønt nivå , til mer omfattende tiltak med faste grupper av barn og ansatte på gult og rødt nivå. Kommuneoverlegen i Oppdal har vurdert at vi følger sentrale retningslinjer om at vi nå er på gult nivå. For kommunale barnehager og SFO innebærer dette at åpningstiden kan utvides til kl.7.30-16.00  fra og med mandag 8.juni. For foreldre med samfunnskritiske funksjoner videreføres ordningen med beredskapsbarnehage ved behov mellom kl.7.00-7.30 og kl.16.00-16.30.

Smittevernveileder for skoler

Veilederen finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/

Foreldre kan bruke omsorgsdager

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Besøk på helsesenter/boliger

Oppdal helsesenter og Sanatelltunet

GENERELT OM COVID-19 OG MUTERT VIRUS:

Det er for tiden lite smitte i Oppdal. Den ustabile situasjonen med mutasjoner i flere regioner i landet krever årvåkenhet for å unngå at smitte finner veien hit. Det anmodes sterkt om at lokale og nasjonale tiltak og anbefalinger følges.
Dersom besøkende kommer fra en region med strengere tiltak enn tiltakene som gjelder i Oppdal, skal de strengeste tiltakene følges.
Oppdal kommune har ikke munnbindpåbud, men det anbefales brukt av besøkende i fellesarealer.

OM VAKSINE:

Det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men smitterisiko kan ikke utelukkes helt. Våre beboere er stort sett fullvaksinert, men det er fortsatt ansatte som ikke er vaksinert.
Dersom både beboeren og den besøkende er vaksinert, kan de ha fysisk kontakt når vaksinen gir full beskyttelse. Vaksinerte beboere med full beskyttelse kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid.

BESØKSRUTINER:

 • Besøk avtales i forkant.
 • Det anbefales at det ikke kommer besøkende fra utsatte områder. Dersom det allikevel er nødvendig med besøk fra områder med høyt smittetrykk må dette avklares i forkant, og det er ønskelig at PCR-test (ikke hurtigtest) blir tatt før de kommer.
 • Våre vanlige besøksrutiner gjelder: håndhygiene før og etter, god hostehygiene, du må være symptomfri, besøkende tørker over berøringsflater på rommet med wipes før de går.
 • Munnbind anbefales i fellesarealer.
 • To-meteren har nå blitt til en-meteren igjen.
 • For å holde en-meteren tillates maks fire gjester på besøk samtidig.
 • Besøk kan foregå i fellesarealer. MEN; våre stuer og kjøkken er for små til at en meter avstand kan opprettholdes, derfor må besøk finne sted i kantinen på sykehjemmet, i vinterhagen på Santelltunet, på beboerens rom eller ute. Dette innebærer at besøk under måltid bør unngås, eller at beboer spiser på rommet dersom besøkende er tilstede. Tidspunkter for måltid: Frokost 9-10, Lunsj 12.30 – 13, Middag 15.30-16.15, Kveldsmat 18.30-19.30.
 • Besøkende registrerer seg ved ankomst, dette oppbevares i 10 dager.
 • Beboere kan bli med hjem, forutsatt at det ikke er flere enn fem gjester i hjemmet og at smittevernregler følges.
 • Dersom besøkende utvikler Covid-19-symptomer etter at de har vært på besøk, må de varsle avdelingen og teste seg.

Telefonnummer Tunet 468 24 906, Høa 918 96 048, Sanatelltunet 905 81 495.

BOAS og Omsorgsboliger

GENERELT OM COVID-19 

 • Det er for tiden lite smitte i Oppdal, men det er fortsatt en ustabil situasjon med mutasjoner i flere regioner i landet. Det anmodes sterkt om at nasjonale tiltak og anbefalinger følges. Våre beboere er stort sett fullvaksinert, men det er fortsatt noen ansatte som ikke er vaksinert.

OM BESØK:

 • Håndhygiene før og etter besøk
 • Du må være frisk
 • Ikke kom om du har vært i områder med høyt smittetrykk
 • Besøkende tørker over berøringsflater på rommet med wipes før de går
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig. Anbefaler bruk av munnbind i fellesareal.
 • Det anbefales maks fire gjester på besøk samtidig, dette for å kunne holde avstand på 1 meter.
 • Besøk foregår på beboerens rom eller ute i friluft, ikke i fellesareal.
 • Beboere kan bli med hjem, forutsatt at nasjonale smittevernregler følges.

Besøkende må skrive seg inn med navn og telefonnummer i besøksprotokoll.

 

Ved spørsmål kontakt avdelingen du har tenkt å besøke.

BOAS:

918 96 000 mandag – fredag 07.30 – 15.00

918 96 020 Kveld/helg

Lusletta:

918 96 027  alle dager 08.00-20.00

Alle besøkende skriver seg inn i besøksprotokoll i inngangspartiet.

Det er tillat med max 4 personer pr beboer pr. besøk. Dette for å opprettholde 1 meters kravet.

Besøkende kan ikke ha luftveissymptomer eller feber,  det skal fortsatt holdes 1 meter avstand og smittevernrutiner skal fortsatt følges.

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Informasjon og krav til arrangører

Alle som har et arrangement er ansvarlige for smitteverntiltak og forhold rundt arrangementet.
Det anbefales å ha en skriftlig plan for gjennomføringen samt skriftlig oppsett for smitteverntiltak.
Arrangøren bør sørge for en arrangementsansvarlig som ser til at smitteverntiltak følges under arrangementet.
Hvor mange gjester/deltakere man kan ha avhenger av størrelsen på lokalet- man skal kunne holde 1 meter avstand hele tiden.


Det er 3 «Hovedregler» :
1) Ingen med symptomer skal møte
2) Det må opprettholdes 1 meter avstand
3) God håndhygiene- håndsprit eller håndvask
I tillegg; hyppig vask av kontaktflater- lag en plan for dette, samt en skriftlig oversikt over alle deltagere med navn og mobilnummer.

Det bør sendes ut skriftlig informasjon til deltakerne om smitteverntiltakene i forkant av arrangementet.
Det bør være plakater/oppslag som opplyser om smitteverntiltak på arrangementet.
Det bør lages lister med navn og telefonnummer over deltakere. Disse oppbevares i 14 dager.
Utover overnevnte vises det til informasjon på kommunens hjemmeside.

Det presiseres at arrangør er ansvarlig for arrangementet og smitteverntiltakene rundt dette.

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer

Risikovurdering av arrangementer

Se også FHI.no

Regler for for antall deltakere og avstand (Folkehelseinstituttet)

Helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

Regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

Bruk Oppdal kommunes korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

For næringslivet

Regjeringen innførte 26.10.20  innstramninger i regelverket om karanteneplikt for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.  Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Liste over områder som defineres for å ha særlig høyt smittenivå finner dere her: https://www.fhi.no/nyheter/2020/endringer-i-karanteneplikt-for-arbeidstakere/

 

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i Covid-19 forskriften § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Ekstraordinære midler til næringsfond

Oppdal kommune har fått tilført ekstraordinære midler til kommunale næringsfond.

Formål: Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvem kan søke støtte? Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

1.Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

2.Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte? En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Oppdal/Rennebu kommune via www.regionalforvaltning.no. Det er kun her en kan søke om midler fra kommunalt næringsfond 2020. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Søknadsfrist 30.09.2020

Mer informasjon samt lenke til søknaden: https://www.nasjonalparkhagen.no/naeringsfond.html

Dersom du trenger du hjelp med å søke ta kontakt med næringshagen pr e-post

Korona-epost

Det er opprettet en egen koronaepost: korona@oppdal.kommune.no . Dersom du har spørsmål som gjelder arrangementer, arbeidsgiveransvar, reiser, rutiner og annet som omhandler korona, kan du ta kontakt via koronaeposten. Kommunen har en ressursgruppe som besvarer disse henvendelsene.

NAV

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?

NAV Oppdal og Rennebu

Reise kollektivt

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke.

Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester.

Planlegg reisen

AtB har ansvar for reiser med buss, trikk, bestillingstransport, hurtigbåt og ferje i hele fylket.

Bruk reiseplanlegger, eller se rutetabeller og kart på AtBs nettsider.

Billetter og priser

Du kan kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter ut fra hva som passer deg best.

Bruk AtBs priskalkulator. Velg antall soner du skal reise i for å se hva billetten koster med buss eller trikk. Se også pristabeller for hurtigbåt og ferje.

Du kan kjøpe billett på flere måter. Forhåndskjøpt billett lønner seg. Se hvordan du kjøper billett på AtBs nettsider.

Skoleskyss

Elever som går i offentlig eller privat skole i Trøndelag fylke kan ha rett til fri skoleskyss. Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss.

Se informasjon fra Trøndelag fylkeskommune. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. Deretter organiserer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene. Se informasjon fra AtB om skoleksyss.

Alle kan reise med skolelinjene

Skoleskyssen som kjøres i Trøndelag kan benyttes som lokaltransport av alle. Sørg for å ha gyldig billett når du reiser.

Kundeservice

Har du spørsmål eller innspill til kollektivtrafikken?

Ta kontakt med AtB.

In English

Who can get tested?

The National Institute of Public Health recommends that everyone who suspects that they are infected should be tested. The most usual symptoms are cough, fever, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throath and fatigue.

You can read more about the test criterias from the National Institute of Public Health here.

Where do I get tested?

Visitors in Oppdal municipality with symptoms of Covid-19: tel 90 08 25 19, Monday, wednesday, Friday 08.30 - 15.00,  Tuesday and Thursday 08.30-12.00.


Publisert: 23.03.2020
Sist endret: 07.05.2021 12.58