Akutt hjelp - vakttelefoner

På denne siden finner du alarmtelefoner og vakttelefoner til akutt hjelp. Legevakt, barneverntjenesten, jordmor, dinutvei.no, krisesenter, vold og overgrep m.m.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alarmtelefoner

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Legevakt

Nummeret til legevakten er 116 117 som er felles for hele Norge. Nå du ringer dette nummeret vi du komme til legevaktsentralen.

Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe nytt direktenummer: 72 47 99 50

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

  • Fastlegen din i åpningstiden.
  • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Tannlegevakt

Ring 800 41 101

Vakttelefon - barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu

Utenom kontortid: 970 79 845

Mellom 8.00 - 15.00 ring kommunens sentralbord 72 40 10 00

Vakttelefon - jordmor

482 12 680

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

din utveiVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Krisesenter for Orkdal og omegn

Oppdal kommune har avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn. Dette er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning. Tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Telefon: 72 48 24 10

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com Facebook: https://www.facebook.com/orkdalkrise

Oppdal dyreklinikk - veterinærvakt

Oppdal kommune har inngått avtale med Oppdal dyreklinikk om veterinærvakt.

Vakttelefon: 72 42 17 00

Viltpåkjørsler

Meld fra om viltpåkjørsel til politiet på tlf 02800. Ved personskade ringer du også 113.

Politiet tar kontakt med de lokalt viltansvarlige, som står for det praktiske ettersøksarbeidet.

Byggvakt kommunale bygg

Vakttelefon: 900 16 230

Mellom 8.00 - 15.00 på hverdager 72 40 10 00

Teknisk vakt

 Vakttelefon: 918 96 004

Mellom 8.00 - 15.00 på hverdager 72 40 10 00

 

 

 


Publisert: 02.02.2016
Sist endret: 02.02.2016 10.54