Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Oppdal kommune i forbindelse med innsamling og behandling av personopplysninger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Behandle personopplysninger

betyr å samle inn, registrere eller sette sammen opplysninger om personer som vi trenger for å kunne gi forsvarlige tjenester eller god saksbehandling.

Som kommune er vi forpliktet til å lagre opplysningene på en lovlig og sikker måte. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler og sikrer de, og rettighetene til den som er registrert.

Vi behandler personopplysninger når vi skal saksbehandle eller gi kommunale tjenester. Når vi behandler personopplysninger, skjer det innenfor rammene av de lover og forskrifter som regulerer våre oppgaver og plikter. Sentrale lover er forvaltningsloven, plan- og bygningsloven, lov om helse- og omsorgstjenester og opplæringsloven, samt personopplysningsloven.

Vi innhenter først og fremst opplysninger fra deg direkte når du søker om tjenester eller melder deg på aktiviteter.

Når vi skal behandle din sak, trenger vi ofte flere opplysninger fra andre nasjonale register som folkeregister, skattemyndigheter eller NAV. Da kan du enten innhente disse opplysningene selv, eller du kan samtykke til at vi innhenter de for deg. Det siste gir ofte en raskere saksbehandling siden vi innhenter opplysningene elektronisk.

Når vi tilbyr lovpålagte tjenester til hele eller deler av befolkningen, innhenter vi også opplysninger fra folkeregisteret. Eksempel på dette er når vi skal tilby skole og helsestasjonstjenester til barn. I disse tilfellene har vi egen lovhjemmel for å innhente opplysninger uten samtykke.

Det er kun ansatte som jobber med din sak, eller som skal kunne bistå i din sak, som skal ha tilgang til dine opplysninger. De ansatte skal kun gjøre dette når det er nødvendig for arbeidsoppgavene deres.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Rådmannen er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til tjenesteleder for den aktuelle behandlingen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Dataansvarlig: Rådmann og systemleverandører.

Rådmannen er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.oppdal.kommune.no og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Oppdal kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Innsamling av webstatistikk

Oppdal kommune benytter analyseverktøyene Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på www.oppdal.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-anonymisering i Google Analytics (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen). Oppbevaringsperioden er satt til 26 måneder. 

Oppdal kommune bruker webanalyseverktøyet "Fant du det du lette etter?" for å forstå brukerens behov på nettstedet. Dette gjør oss i stand til å optimalisere din brukeropplevelse.

Vi ser blant annet på hvor mye tid brukerne er på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på og hvor langt brukerne skroller på nettsidene.

Dette brukes for å forstå brukerens behov på nettstedet, og gjør oss i stand til å optimalisere din brukeropplevelse. Vi ser blant annet på hvor mye tid brukerne er på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på og hvor langt brukerne skroller på nettsidene. IP-adressen din er skjult.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.oppdal.kommune.no. Oppdal kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk. Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Uten bruk av informasjonskapsler vil nettstedet tro at du er en ny bruker for hver side du navigerer til. Hvis du for eksempel logger inn på ”Min side” vil ikke nettstedet klare å holde deg innlogget hvis du navigerer til en ny side. Hvis du endrer skriftstørrelse eller kontrast, må du også gjøre dette for hver side du besøker.

Hva hvis du ikke vil tillate cookies? 

Dersom du ikke ønsker å akseptere Oppdal kommunes bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren din. Det er for eksempel mulig å be nettleseren gi beskjed hver gang cookies blir sendt fra nettstedet du besøker. Du kan også velge å stoppe alle cookies som sendes nettleseren din. Mer informasjon om fremgangsmåten kan du finne på nettvett.no.

Vi gjør oppmerksom på at endring av innstillingene for cookies kan medføre at www.oppdal.kommune.no ikke vil fungere optimalt.

Sikkert nettsted

Oppdal kommune benytter HTTPS og sertifikater for å kryptere nettlesertrafikken. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

E-skjemaløsningen driftes  av følgende underdatabehandler:

Intility er en ledende aktør på datadrift og skytjenester.

Intilitys datasentre er underlagt strenge sikkerhetskrav og er sertifisert i henhold til ISO 27001, ISO 14001 og ISO 9001.

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonummer) bli registrert av Oppdal kommune. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens arkiv.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må fysisk godkjenne at du har lest og samtykker til behandlinger av personopplysninger i skjemaløsningen ved å lese erklæringen og krysse av for godkjennelse.         

E-post til Oppdal kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av postmottaket som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overførs den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til saksbehandler eller servicetorg for behandling.

Vær oppmerksom på følgende:
Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kommune-Kari

Vi bruker en chatrobot «Kommune-Kari» fra Sem & Stenersen Prokom AS som digital kundeassistent på våre nettsider.

KommuneKari gir besøkende svar på spørsmål om kommunens tjenester og andre relevante tjenester. Hensikten er å gjøre innbyggere selvbetjente, forbedre responstid og servicenivå og bidra til mer kostnadseffektiv brukerhåndtering for kommunen.

Behandlingens art

Registrering av spørsmål fra brukere, behandling av spørsmål, presentasjon av svar, lagring av samtaleforløp (chatlog) og sammenstilling av data til statistikkformål.

Leverandøren benytter chatlog og samtalestatistikk til kvalitetssikring og videreutvikling av løsningen. Videre vil leverandøren bruke eksempler på samtaler i informasjons- eller markedsføringsøyemed, og forplikter seg da til å anonymisere data som brukes.

Personopplysninger som behandles

Løsningen lagrer alle spørsmål fra brukeren og Kommune-Karis svar i en samtalelogg (chatlog).

Kommune-Kari oppfordrer brukeren til å chatte anonymt og ikke oppgi personlige opplysninger.

Skulle likevel brukeren oppgi personopplysninger, vil disse der det er mulig anonymiseres maskinelt. Løsningen vil automatisk oppdage og anonymisere utvalgte data hver time. Anonymiseringen består i å maskere ved hjelp av koding slik at ikke opplysningene er synlige i chatloggen. Følgende data anonymiseres maskinelt:

 • Alle numre på mer enn 6 siffer
 • Helserelatert informasjon
 • Kjønn
 • Informasjon om seksuell legning
 • Informasjon om politiske preferanser
 • Geolokasjon

Brukerens IP-adresse blir automatisk maskert i løsningen, uavhengig av anonymiseringen som er beskrevet over, og lagres dermed aldri i klartekst.

Følgende metadata om samtalen lagres:

 • Tidspunkt (dato, klokkeslett)
 • Brukerens plattform (desktop, nettbrett eller mobiltelefon)
 • Brukerens nettleser (type og versjon)

Det er kun et begrenset antall personer hos databehandler som har tilgang til chatloggen.

Hvor lenge lagres opplysninger?

Chatloggen med innhold som ikke allerede er maskert, blir lagret i 21 dager før den automatisk slettes. Etter sletting er det ikke mulig å rekonstruere en samtale i chatloggen, da gjenstår kun informasjon om hvilken intensjon chatboten har gitt svar på. Dette danner grunnlag for statistikk og fakturering.

Brukers rettigheter

 • Innsynsrett: Brukeren kan laste ned en kopi med all samtaleinformasjon. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på ?-ikonet og når samtalen avsluttes.
 • Rett til retting og sletting (Glem meg): Brukeren kan selv når som helst slette hele samtalen. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på ?-ikonet og når samtalen avsluttes.
 • Rett til dataportabilitet: Brukeren kan laste ned en kopi med all samtaleinformasjon. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på ?-ikonet og når samtalen avsluttes.
 • Rett til begrenset behandling og rett til å protestere mot behandling: Brukeren kan selv når som helst slette hele samtalen. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på ?-ikonet og når samtalen avsluttes.
Opplysninger kommunen har samlet inn om deg

I henhold til personopplysningsloven § 18 kan du når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. 

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene rettet, jf personopplysningsloven § 27. 

Personopplysningsloven § 28 pålegger kommunen ikke å lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Arkivloven pålegger imidlertid kommunen å oppbevare opplysningene lengre i forbindelse med kommunens utføring av offentlig myndighet. Personopplysninger som ikke skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, vil bli slettet.

Personvernombud

Randi A. Aasenhus                                                                  

Epost: personvernombud@oppdal.kommune.no

Tlf: 72 40 30 00

Kontaktinformasjon 

E-post: post@oppdal.kommune.no

Telefon: 72 40 10 00

Personopplysningsloven (lovdata.no)

Personvernforordningen (regjeringen.no)


Publisert: 30.07.2018
Sist endret: 02.08.2018 10.59