Trafikksikkerhetsplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjeldende trafikksikkerthetsplan

Gjeldene trafikksikkerhetsplan finner du ved å trykke på linken under

Trafikksikkerhetsplanen for Oppdal 2014 - 2018. Revidert 2016

Driftsutvalget er kommunens trafikksikkerhetsutvalg, og har den politiske styringen med planarbeidet. Arbeidet er fulgt opp av rådmannens trafikksikkerhetsteam i tråd med vedtatt planprogram. Dette teamet har kontinuerlige møter hvor hovedfokuset er å jobbe for å bedre trafikksikkerheten i kommunen.

Trafikksikkerhetsplanen består av en beskrivende del, Kap. 1 - 4, og et tiltaksprogram, Kap. 5, med fysiske og holdningsskapende tiltak.

Trafikksikkerhetsplanen er en kommunedelplan i henhold til plan- og bygningsloven §11-2 hvor tiltaksprogrammet revideres årlig. Trafikksikkerhetsteamet vil ha ansvaret for den årdlige revideringen av planen og arbeidet vil følge et årshjul som er beskrevet i planen.

Trafikksikkerhetsteamet består av

  • Representant fra trafikkopplæringa i Oppdal
  • Utviklingsleder
  • Fagansvarlig oppvekst
  • Enhetsleder Tekniske tjenester
  • Fagansvarlig avd. samferdsel Tekniske tjenester
  • Fagansvarlig Plan og forvaltning
  • Folkehelse- koordinator (leder)

I tillegg, med det holdningsskapende arbeidet, deltar flere personer fra andre enheter i kommunen, samt bl.a. Nettbuss, trafikkopplæringa, Trygg trafikk, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Politiet.

Vedlegg til trafikksikkerthetsplanen

Kart for trafikksikkerhetstiltak  av skoleveger 

Kart over snarveger i sentrum


Publisert: 30.03.2016
Sist endret: 30.03.2016 12.08