Økning av avfallsgebyr

Avfallsgebyret økes med 9 % fra 2016 til 2017. Den nye satsen blir fra 1. januar 2017 på kr 3191,- inkl. mva. for husholdningsabonnement, og kr 1193,- inkl. mva. for fritidsabonnement. Økningen er inklusive forventet prisstigning på 2,6 % slik at realøkningen for abonnentene er på 6,4 %.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Økningen skyldes i hovedsak to ting:

 Oppdal kommune har i flere år brukt midler fra et avfallsfond for å dempe avfallsgebyr. Dette fondet vil ved utgangen av 2016 være bortimot oppbrukt, og det vil derfor ikke kunne benyttes like store summer til gebyrdemping i 2017 som tidligere år. Avfallsfondet består av overskudd fra sjølkostområdet avfallshåndtering.

 Tidligere har Oppdal kommune fått transportutjevning fra NIR. Dette stammer fra et prinsipp om at alle NIR-kommunene skal betale samme pris for transport av restavfall, papp/papir, og plastemballasje til mottak. Etter at restavfallsmottaket på Averøy gikk konkurs har transportkostnadene som er forbundet med levering til ny mottaker utenfor NIR-området blitt høyere. Oppdal kommune har tidligere nytt godt av transportutjevningen, men etter at vi leverer til mottak i Trondheim, har dette endret seg.

Det kan ellers nevnes at slamtømmegebyr, kun økes for å kompensere for forventet lønns og prisstigning. Vann og avløpsgebyr holdes uendret, noe som innebærer en realnedgang hvis man tar høyde for lønns og prisstigningen.


Publisert: 25.11.2016
Sist endret: 25.11.2016 09.12