Om oss

Her vil du finne informasjon om Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Sentralbord: 72 40 10 00

Telefaks: 72 40 10 01

E-post til kommunen:
post@oppdal.kommune.no (dokumenter, brev, søknader, andre henvendelser sendes hit)

Ansatte i Oppdal kommune - søkbar oversikt

Besøksadresse

Rådhuset
Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Fakturaadresse

E-post:
fakturamottak@oppdal.kommune.no

Post:
Oppdal.kommune
Fakturamottak
Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Organisasjonsnummer

964 983 003

Kommunenummer

5021

Personvernombud

Randi A. Aasenhus, E-post: personvernombud@oppdal.kommune.no Tlf. 72 40 30 00

Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal

Besøksadresse:
Rådhuset, Romsdalsvn. 2,
Sunndalsøra

Telefonnummer: 71 69 90 00

E-postadresse: postmottak.skatt@sunndal.kommune.no

Postadresse:
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal
Postboks 94
6601 Sunndalsøra

Kontonummer

Bankgirokonto: 4202 44 62220

Konto for skatt: 6345 06 16348

Innkjøpsreglement - Oppdal kommunes retningslinjer for innkjøp

Oppdal kommune har vedtatt retningslinjer for innkjøp. Disse gjelder også for Oppdal Kulturhus KF.

Kommunens organisasjon

Kommunen er organisert i flat struktur, med kommunedirektør, sentraladministrasjon og 10 enheter med enhetsleder som øverste leder.

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen  e-post: olebjorn.moen@oppdal.kommune.no   913 20 288

 

Enhet Enhetsleder E-post Telefon
Plan og forvaltning Ane Hoel ane.hoel@oppdal.kommune.no 474 65 972
Tekniske tjenester Thorleif Jacobsen thorleif.jacobsen@oppdal.kommune.no 970 79 813
Helse og familie Hanna Westman hanna.westman@oppdal.kommune.no 957 76 774
Midtbygda oppvekstsenter Kjell Jørstad Braut kjell.braut@oppdal.kommune.no 415 60 522
Drivdalen oppvekstsenter Beate Lauritzen  beate.lauritzen@oppdal.kommune.no  917 32 765 
Hjemmetjenestene  Lill Wangberg  lill.wangberg@oppdal.kommune.no  412 67 349
Oppdal helsesenter  Turi Teksum turi.teksum@oppdal.kommune.no 951 12 681
Oppdal ungdomskole  Håvard Melhus  havard.melhus@oppdal.kommune.no  916 24 461 
Aune barneskole  Øyvind Melhus  oyvind.melhus@oppdal.kommune.no  481 13 066 
Kommunale barnehager  Ann Kristin Rosset  ann.rosset@oppdal.kommune.no  922 14 365 
       

Sentraladministrasjonen består av:

Økonomiavd. Økonomisjef  Elin Johanne Dolmseth, e-post: elin.dolmseth@oppdal.kommune.no    tlf 916 28 100
Post, arkiv og sekreteriat (Pas): Leder Gerd Måren, e-post: gerd.maren@oppdal.kommune.no, tlf 917 32 738
IKT-avdeling: Leder Jan Ove Henriksen, e-post: jan.henriksen@oppdal.kommune.no, tlf  908 35 232
Servicetorget: Leder Olfrid Mimmi Bjerkås, epost: olfrid.bjerkas@oppdal.kommune.no  tlf. 908 24 676

Personal: Personalsjef Dagfinn Skjølsvold, e-post: dagfinn.skjolsvold@oppdal.kommune.no, tlf  970 79 793
Lønn: Leder lønn Paal Hauge, e-post: paal.hauge@oppdal.kommune.no  tlf  411 88 000
Utvikling:Utviklingsleder Jan Kåre Husa, e-post jan.husa@oppdal.kommune.no, tlf  415 45 054
Rådgiver Helse: Frøydis Lindstrøm, e-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no, tlf  996 42 934
Rådgiver Oppvekst: Dordi Aalbu, e-post: dordi.aalbu@oppdal.kommune.no, tlf  917 23 874

 

Mål, visjoner og verdier

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal oppleve god livskvalitet i Oppdal. Kommuneplanens samfunnsdel.pdf setter derfor fokus på livskvalitet i Oppdal framover, og peker på tre faktorer for at vi skal kunne lykkes med å oppnå god livskvalitet. 

      • Folkehelse                               
      • omsorg
      • stedsutvikling.

 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer vedtatt 05032014.pdf

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstategi vedtatt 2012

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Miljøpolicy for Oppdal kommune, vedt. i kommunestyret 26.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

Reisepolicy for Oppdal kommunes ansatte, vedt. i kommunestyret 20.06.2019

IKT - strategi

IKT - strategi

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi


Publisert: 22.01.2016
Sist endret: 13.02.2020 14.49