Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Forbud mot utsetting av ny saltstein fra i dag

I forbindelse med hjortedyr-sykdommen Chronic Waisting Disease (CWD) har Mattilsynet laget en hasteforskrift som gjelder ut året 2016

Les mer

Friluftsliv i Trollheimen

Hvilke ønsker har lokale friluftslivutøvere for Trollheimen og Innerdalen?

Les mer

Registrering av gamle bygninger

Det ble satt i gang registrering av gamle bygninger i Oppdal på 1980-tallet, en del ble også registrert sommeren 1998. Sommeren/høsten 2016 skal vi sluttføre dette registreringsarbeidet. Registreringen er en del av et landsomfattende tiltak og blir utført i samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og riksantikvaren.

Les mer

Hva skal vår nye kommune hete?

Du som er innbygger i Oppdal og Rennebu kan være med og foreslå navn!

Les mer