Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Retningslinjer for stisykling

Stisykling brer om seg, og nå har Oppdal kommune, Enern og OppdaL 365 utarbeidet retningslinjer for hvordan denne nye sykkelaktiviteten kan utøves. I Oppdal finnes et variert og helt unikt stinett, som syklistene er i ferd med å innta. I de enkle retningslinjene som er tatt inn i en infobrosjyre, minnes stisyklistene om at de deler stien med turgåere og at det er den med størst fart som har vikeplikt.

Les mer

Forbud mot utsetting av ny saltstein fra i dag

I forbindelse med hjortedyr-sykdommen Chronic Waisting Disease (CWD) har Mattilsynet laget en hasteforskrift som gjelder ut året 2016

Les mer

Friluftsliv i Trollheimen

Hvilke ønsker har lokale friluftslivutøvere for Trollheimen og Innerdalen?

Les mer

Registrering av gamle bygninger

Det ble satt i gang registrering av gamle bygninger i Oppdal på 1980-tallet, en del ble også registrert sommeren 1998. Sommeren/høsten 2016 skal vi sluttføre dette registreringsarbeidet. Registreringen er en del av et landsomfattende tiltak og blir utført i samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og riksantikvaren.

Les mer