Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Eiendomsskattelista for 2017

Eiendomsskattelista for 2017 er klar og lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Les mer

Hovedopptak barnehageplasser

1.mars er fristen for å søke barnehageplass, og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.

Les mer

Nytt foreldrekurs i De Utrolige Årene!

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan forstå og møte ditt barn best mulig gjennom både trassalder, førskoletid og tidlig skolealder?

Les mer

Søker flyktningvenner

Innvandrertjenesten søker personer som kan tenke seg å bli flyktningvenner.

Les mer