Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Varslingsplikt til Statens helsetilsyn

Informasjon om ny varslingsplikt for kommunene til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade på pasient/bruker etter hendelser i helse- og omsorgstjenestene.

Les mer

Høring av planprogram og varsel om oppstart

Formannskapet vedtok i sak 19/27 å varsle oppstart av kommunedelplan for kulturminner 2020 – 2030

Les mer

Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023

Plan for habilitering og rehabilitering (2019-2023) ble vedtatt av driftsutvalget 22. mai 2019.

Les mer

protokoll fra Kontrollutvalget

Her finner du sakene og protokoll fra møte 3.6.2019

Les mer