Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

BliMæ-dagen!

Tilbydere av fritidsaktiviteter i Oppdal inviteres til å vise fram det de driver med på Blimæ-dagen. I tillegg til presentasjon ligger det også en fin mulighet til å rekruttere nye medlemmer.

Les mer

Følg kommunestyret direkte på nett

Kommunestyremøtet torsdag 20. juni kl. 0930 avholdes på kommunestyresalen i rådhuset.

Les mer

Høring - Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027

Formannskapet vedtok 04.06.24 å legge forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027 datert 15.05.2024 ut til offentlig ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens §10-1.

Les mer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug

Luftfartstilsynet gjennomfører offentlig høring av søknad fra Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS (heretter MFL) om fornyelse av konsesjon for Oppdal flyplass, Fagerhaug.

Les mer