Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Skal du plante skog, utføre ungskogpeleie eller andre tiltak i skogen?

Det gis tilskudd til ulike tiltak innen skogkultur. Oppdal kommune har nå utarbeidet retningslinjer som viser hvilke tiltak du kan få tilskudd til, hvilke krav som stilles og hvor mye du kan få.

Les mer

Åpningstider Nav

Innskrenket åpningstid i publikumsmottaket i ukene 26 til og med uke 33

Les mer

Åpen budrunde

Salg av tømmerhus på gravfeltet Vang

Les mer

Nå slippes husdyra på beite

I disse dager slippes ca 46.000 sau og ca 4000 storfe på beite i Oppdal. I den forbindelse har Oppdal kommune laget en beiteplakat.

Les mer