Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Konntrollutvalget - møte 30. januar

Oppdal kontrollutvalg har møte 30. januar.

Les mer

Innskriving og innmelding av høstens 1.trinnselever

Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2017 har fått tilsendt brev om skoleinnmelding. Ta kontakt med nærmeste skole hvis du ikke har fått brev.

Les mer

Vannmåleravlesning etter fristen

Du kan ikke lenger legge inn vannmåleravlesning for 2016 på hjemmesiden.

Les mer

Digital post fra Oppdal kommune

Fra januar 2017 vil næringsliv og innbyggere motta posten digitalt fra Oppdal kommune.

Les mer