Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

NY HØRINGSFRIST, REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Høring og offentlig ettersyn av planforslag.

Les mer

Innskriving av høstens 1. trinnselever

Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2019 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass.

Les mer

Vannmåleravlesning på nett er stengt

Alle registreringer av vannmåleravlesinger for 2018 via sms er nå stengt.

Les mer

Vanngymnastikk

Det blir tre grupper med vanngymnastikk i svømmehallen utover vinteren.

Les mer