Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Ber om mer detaljert skredfarevurdering

I et brev fra kommuneadvokaten til NVE om skredfarekartleggingen ved Skarvatnet, ber Oppdal kommune om en ytterligere nyansering av faresituasjonen. Blant annet pekes det på at det er behov for mer detaljerte kart.

Les mer

Sauekontrollkurs flytta til etter påske

Ny dato er onsdag 11. april kl 19 på Oppdal rådhus.

Les mer

Vil du oppleve La traviata?

Den Norske Opera og Ballett inviterer to Oppdalinger til gratis forestilling av La Traviata.

Les mer

Skredfarerapporten foreligger

Etter snøskredet i Grønlia ved Skarvatnet 15.01.18 besluttet Oppdal kommune å sørge for en kartlegging av skredfaren for hele området øst for Skarvatnet. Dette ble gjort for å avklare skredfaren i det aktuelle området. Kartleggingen ble utført av Skred AS på vegne av NVE etter bestilling fra Oppdal kommune. Det kartlagte området omfatter et 5,5 kilometer langt område på østsiden av Skarvatnet. Rapporten ble oversendt Oppdal kommune den 15.03.18.

Les mer