Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Telerestriksjoner på kommunale veger

Fra og med onsdag den 29/3-2017 kl. 12:00 innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veger.

Les mer

Folkehelseplan til høring

Forslaget til folkehelseplan for Oppdal 2017 – 2021, legges nå ut på høring. Planen har status som en fagplan og skal vedtas i kommunestyret.

Les mer

Motorferdsel i utmark - transport i jord- og skogbruk

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev til alle kommunene i Sør-Trøndelag kommet med en presisering av regelverket innen motorferdsel i utmark.

Les mer

Arealbruksplan sentralskoleanlegget

Arealbruksplan for sentralskoleanlegget er lagt ut til offentlig høring.

Les mer