Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Innskriving av høstens 1.trinnselever

Foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2018 har fått tilsendt brev digitalt med vedtak om skoleplass.

Les mer

Info fra kriseledelsen

Her finner du mer informasjon om snøskredet og flomsituasjonen i Drivdalen:

Les mer

Kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen

I samråd med politiet har Oppdal kommune satt kriseberedskap etter snøskredet i Drivdalen. Skredet som gikk i Skarbekken, like sør for Klevan, har gått over elva Driva og laget en demning. Fagfolk fra NVE er på plass, og de har nå i samråd med politiet besluttet å avvente situasjonen til det blir dagslys i morgen tidlig.

Les mer

Nasjonal undersøkelse for pårørende

Pårørendealliansen (som er en paraplyorganisasjon for pårørende) vil også i år gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Les mer