Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Vær oppmerksom i trafikken!

Endelig kom snøen, og mange er glad for det - men økt snømengde øker risikoen for viltpåkjørsler på veiene våre. Senk farten og vær oppmerksom!

Les mer

Følg kommunestyret direkte på nett

2. februar skal kommunestyret blant annet vedta planprogram for kommuneplan og hovedplan veg.

Les mer

Besøksstrategi Oppdal - nå kan du bidra!

Fra 26. januar til 13. februar kan du bidra inn i arbeidet knyttet til Tema II. Etter en bred verdikartlegging er vi nå inne i fase to av arbeidet med besøksstrategi for Oppdal. Her skal vi se på hva det er som utfordrer de kartlagte kvalitetene og verdiene. På samme måte som i verdikartleggingen er det ønskelig med stort engasjement - både fra fastboende og besøkende.

Les mer

Seniorkafe

Oppdal kommune inviterer til Seniorkafé fredag 27. januar kl. 12:00 i Oppdal kulturhus.

Les mer