Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

Oversikt over tilskuddsordninger

Nå kan du finne tilskuddsordningner samlet på ett sted.

Les mer

Vedtatt planprogram kommuneplanens arealdel

Kommunestyret sluttbehandlet i sak 18/65 den 21.06.2018, planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2018 - 2029.

Les mer

Klevgardan

"Klevgardan" - et helt nytt område for utvalgte kulturlandskap i 2018.

Les mer

Ta hensyn til små lam!

I disse dager slippes nesten 50.000 sau og lam på utmarksbeite i Oppdal. Lammene er ekstra sårbare for å bli skremt bort fra mora den første tiden.

Les mer