Legetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Legesenter

1. januar 2024 tok Oppdal kommune over driften av Auna legesenter og Oppdal legesenter, med besøksadresse Russervegen 5A, 7340 Oppdal (Oppdal distriksmedisinske senter).

 

Telefon

72 40 01 00

Hverdager kl. 8:30-11:00 // 13:30-14:30

 

Åpningstider

Hverdager kl. 8-15:30 

 

Timebestilling

Vi ønsker at alle har en avtale før de kommer, det gjelder også for blodprøvetaking. Bestilling av timer kan gjøres på HelseNorge, per telefon eller personlig oppmøte. Ved behov for akutt øyblikkelig hjelp og time samme dag kontakt oss per telefon eller ved oppmøte.

Timebestilling, HelseNorge 

Du trenger BankID for å logge inn på HelseNorge.

Melding, HelseNorge

Et digitalt alternativ hvis din fastlege ikke er tilgjengelig for timebestilling i HelseNorge og eller du har praktisk eller administrative spørsmål til legesekretær.

 

Forny resept

Forny resept, HelseNorge

Du trenger BankID når du logger inn på HelseNorge. Du kan be om å få fornyet en eller flere resepter. Velg "Forny resept" når du har logget inn.

Hvis du ikke får til å fornye resept digitalt, ber vi om at du tar kontakt på telefon i våre åpningstider.

 

Betaling hos lege

Egenandel og frikort, HelseNorge

Du trenger BankID når du logger inn på HelseNorge.

 

Fastlege

Hvem har rett til fastlege?

Disse gruppene har rett til å stå på en fastlegeliste:

 • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med et norsk personnummer
 • Asylsøkere som har D-nummer
 • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie
Finne og bytte fastlege

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Du kan bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Fastleger i Oppdal

Oversikt over fastleger i Oppdal, HelseNorge

 

Legevakt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Russervegen 5A

Telefonnummer: 116 117

Vi ber deg om å ta kontakt på telefon før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

 

Om legevakta

Legevakta er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Oppdal ved nylig oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent.

I de aller fleste tilfellene er det fastlegen du bør oppsøke først. Fastlegen er den som kjenner deg best og derfor den som har de beste forutsetningene for å gi deg en helhetlig og god behandling.

Ring oss hvis du er usikker og ønsker råd om din tilstand.

 

Når skal du kontakte legevakta?

Ved akutt ikke-livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling. Når liv og helse står på spill ring medisinsk nødnummer 113.

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden må du henvende deg til sykepleier. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden bli lengre enn forventet.

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelp før deg.

Legevakta er der for deg hele døgnet når akutte behov oppstår, vi oppfordrer allikevel til at legevakta brukes riktig:

 • Legevakta er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
 • Legevakta er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
 • Overvei alltid om du kan vente til neste dag
 • Ring legevakta – problemet kan kanskje løses per telefon
 • Ta eventuelt kontakt med egen fastlege

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god
 • Hoste, vondt i halsen forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Eksempler på ting som ikke skal til legevakt

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege- og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)

 

Når skal du kontakte fastlegen?

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når du trenger:

 • Sykemelding (fås ikke ved Legevakta)
 • Fornying av resept (fås ikke ved Legevakta)
 • Kroniske tilstander uten forverring
 • Sykdom som kan vente til dagen etter

Kontakt legetjenesten

Leder legetjenesten:
Rune Træthaug

E-post: rune.trathaug@oppdal.kommune.no

 

Enhetsleder helse og familie:
Hanna L. Westman

E-post: hanna.westman@oppdal.kommune.no

Tlf: 95 77 67 74

Kommuneoverlege

Jon Matzow Tønsberg 

E-post: jon.tonsberg@oppdal.kommune.no

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten finner du på Oppdal distriksmedisinske senter, Russervegen 7B. 

For å få time hos spesialist må du henvises fra lege. 

Oversikt over spsialister    
Øre, nese, hals Mikael Gjellan mikal.gjellan@helse-mr.no  911 49 959  
Audiograf Hans Richard Sørensen post@bybroen.net

Publisert: 13.12.2023
Sist endret: 09.02.2024 14.23