Trafikksikkerhet

Oppdal kommune ble i 2016 sertifisert som trafikksikker kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er godt forankret hos rådmann og ordfører i kommunen

.Kommunen har en egen administrativ trafikksikkerhetsgruppe. Medlemmene i trafikksikkerhetsgruppa er: utviklingssjef , fra rådmanns stab, enhetsleder for tekniske tjenester, avdelingsleder samferdsel, rådgiver oppvekst fra rådmanns stab, fagansvarlig plan og byggesak, representant fra trafikkopplæringa og fagansvarlig folkehelse/miljørettet helsevern som er leder for gruppa.

Mandatet til trafikksikkerhetsgruppa er å følge opp tiltakene og revidere trafikksikkerhetsplanen.

Kommunen har et politisk trafikksikkerhetsutvalg - driftsutvalget. Det er politikere fra kommunestyret som representerer driftsutvalget. Politikerne deltar på kurs/temadager som Vegvesenet gjennomfører, samt deltar på  befaringen som foregår i kommunen, for å følge opp TS tiltak og skoleveg.

Trafikksikkerhet er en naturlig del av kommunens folkehelsearbeid.  Trafikksikkerhetsplanen er et av flere planverk som knyttes tett til strategiplan for folkehelse.

Oppdal sertifisert som en trafikksikker kommune  2017 - 2019

Oppdal kommune ble i 2016 sertifisert som Trafikksikker kommune fra 2017 – 2019. Mål om å bli sertifisert som trafikksikker kommune har vært forankret i kommunens delplan for trafikksikkerhet i forrige planperiode og har vært et målbevisst arbeid fram mot sertifiseringen i 2016. Å få en slik sertifisering er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Sertifiseringen har bidratt til økt fokus på holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, økt samhandlingen om tiltak, samt fått til et systematisk arbeid ved å knytte det inn i enhetenes årshjul.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet for Oppdal 2019 - 2022

Kommunedelplan for trafikksikkerhet for Oppdal 2019 - 2022 ble vedtatt i Kommunestyret 07.02.19 og ligger her


Publisert: 15.02.2019
Sist endret: 15.02.2019 13.21