Bygdeboka for Oppdal

Bygdeboka for Oppdal redegjør for gards- og slektshistoriene i bygda, oppdelt etter grend.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bygdeboka for Oppdal

Historien rundt bygdeboka for Oppdal kan spores helt tilbake til 1930 da det første initiativet til en bygdebok ble tatt med Inge Mull som forfatter. Av ulike årsaker ble dette aldri fullført, og det skulle gå helt til 2002 før Inge Mulls arbeid ble innbundet og lagt ut til salg med tittelen "En uferdig bygdehistorie for Oppdal". 

Rundt 1990 ble arbeidet med en bokserie for alvor startet opp, og Oppdal kommune, i samarbeid med Oppdal historielag, utarbeidet et forprosjekt i 1992.

Grete Høgset ble i 1996 ansatt og det første bindet forelå i 2001. Siden har Ola Bjerkås og Per Odd Volden skrevet bind 2-7. Arvid Skogseth har skrevet bind 8 og 9. 

Bindene inneholder slekts- og gardshistorie for de ulike områdene, samt historie rundt folk og bebyggelse i sentrumsområdet. Siden har bøkene kommet på løpende bånd, hvor hvert bind tar for seg ulike deler av bygda:

  •  Bind 1: Lønset og Storlidalen, skrevet av Grete Høgset (2001).
  •  Bind 2: Drivdalen, skrevet av Ola Bjerkås (2006).
  •  Bind 3: Båggåstronda og Spælen, skrevet av Ola Bjerkås (2009).
  •  Bind 4: Kåsan og Brennan, skrevet av Per Odd Volden (2010).
  •  Bind 5: Auna, skrevet av Per Odd Volden (2013).
  •  Bind 6: Furunes til Vognillan, skrevet av Ola Bjerkås (2012).
  •  Bind 7: Vognillan til Auna, skrevet av Ola Bjerkås og Arvid Skogseth (2017).
  •  Bind 8: Bjørndal til Veslstavåa, skrevet av Arvid Skogseth (2019).
  •  Bind 9: Fagerhaug og Skardalen, inkl. register, skrevet av Arvid Skogseth (2020). 

Bøkene kan kjøpes på Norli (Domus Oppdal) og i servicetorget ved Oppdal Rådhus. Se også Oppdal historielag sine nettsider for mer info om bygdeboka: www.oppdalshistorie.no.


Publisert: 06.11.2017
Sist endret: 29.01.2018 15.50