Skiløyper

Så snart snøforholdene ligger til rette, blir det kjørt opp skiløyper rundt om i Oppdal. Noen løyper er brede og har plass både for skøyting og klassisk stil, mens andre er smalere skispor. Til sammen kan Oppdal tilby innbyggere, fritidsinnbyggere og alle som gjester oss om lag 230 km skiløyper.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skivettregler

Grunneierne i Oppdal tilbyr gir oss om lag 230 km med preparerte løyper. For å ta vare på naturen, løypenettet, og å vise hensyn til andre, oppfordrer vi til å ta visse forhåndsregler når du er på skitur:

Vis hensyn til andre skiløpere

Hold til høyre og vis hensyn når du møter motgående ferdsel. Unngå unødvendig høy fart i ouversiktlige utforkjøringer.

Hold hunden i bånd

Oppdal kommune har båndtvang i og ved alle preparerte skiløyper. Vis hensyn til dyreliv og andre skiløpere og hold hunden i bånd. Oppdal kommune har vedtatt lokal forskrift som kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2005-11-09-1281 

Hold naturen fri for søppel og hundeposer

Søppel som etterlates i naturen kan ligge i mange år før det brytes ned, og være til fare for natur og dyreliv. Ta med all søppel hjem. Nedbrytbare hundeposer skal også tas med hjem og ikke etterlates i terrenget. Nedbryting skjer først ved høye temperaturer og posene blir derfor liggende gjennom vinteren. 

Vis respekt for tråkkemaskina

Tre ut av sporet i god tid når du møter en tråkkemaskin. Hold god avstand og ha et spesielt øye for barn og hunder.

Vurder skredfaren

Skredfaren er til stede hele vinteren i deler av løypenettet. Vær oppmerksom spesielt ved ferdsel utenfor skiløypene. På www.varsom.no finner du informasjon om skredfaren i Oppdal.

Rast på et egnet sted

Rasting skal ikke foregå i innmark uten eierens samtykke. Rast derfor helst enten ved tilrettelagte rasteplasser eller i terrenget. Etterlat rasteplassen fri for søppel. 

God tur!

Områdeinformasjon

Skiløyper i Festa - Skaret - Sentrum - Vora

Så snart snøforholdene er til stede, kjøres det opp skiløyper. Der løypene kjøres opp etter vegtraseer vil det kunne kjøre opp på mindre snøforhold enn der løypene ligger ute i terrenget. Totalt om lag 110 km skiløyper. 

Under finner du kart over de ulike områdene. Vær oppmerksom på at alle traséer som er inntegnet ikke nødvendigvis prepares. Bruk www.skisporet.no for å se hvilke løyper som prepareres til enhver tid. Her finner du også status for Drivdalen, Storlidalen og Kåsen.

Løypekart over Stølen - Vora Løypekart over Festa - Raudhovden - Skaret 

 

Alle er velkommen i skiløypa, men vi oppfordrer alle til å ta hensyn til klassisk spor og unngår skøyting og andre aktiviteter som kan skade sporene der det er smalt. Dette er særlig viktig de to første timene etter preparering til sporene har satt seg.

Har du spørsmål vedrørende stamløypenettet, skal disse rettes til Oppdal kommune.

e-post: post@oppdal.kommune.no   
Tlf: 72401000. 

 

Skiløyper i Lønset og Storlidalen

Det kjøres opp et stort nettverk av skiløyper i Storlidalen, fra Lønset til Storli, og videre innover i Trollheimen både vestover og nordover. Storlidalene er kjent for lange sesonger, med gode snøforhold tidlig og sent på sesongen. Totalt om lag 90 km løypenett. 

 

Løypekart over Lønset - Storlidalen

 

Skiløyper i Drivdalen og Vinstradalen

Drivdalen idrettslag kjører opp skiløyper i sitt nærmiljø og innover Vinstradalen. Drivdalen IL har også en nylig rehabilitert lysløype. Totalt 9 km løypenett. 

 

Løyper i Drivdalen og Visntradalen

 

Kåsen skianlegg

Her prepareres det skiløyper for trening og konkurranse innen langrenn og skiskyting i regi av Oppdal IL. Areanen er lyssatt og har trasé for rulleski i barmarkssesongen. Kunstnølager muliggjøre tidlig åpning, vanligvis i månedsskiftet Oktober/November. 

 

Arenakart over Kåsen skiarena

 

Lysløyper

Oppdal har lysløyper på Lønset, i Drivdalen og i Kåsen. Lysløypene driftes av henholdsvis Lønset IL, Drivdalen IL og Oppdal IL.

 

Hvor prepareres det når?

Stamløypenettet prepares etter plan vedtatt av kommunestyret. Planen deler løypenettet inn i prioritet 1 og prioritet 2. All preparering forutsetter at det er tilstrekkelig med snø. Prepareringen avhenger også av nivået på de årlige bevilgningene, og justeringer kan komme deretter. 

Følgende løyper har 1. prioritet: 

   • Grøtsetra - Skaret
   • Grøtsetra - Vangslia
   • Hovden - Stølen
   • Stølen - Fjellskolen
   • Fjellskolen - Stavåløkkja
   • Vora - liten runde
   • Stuggulia 
   • Oppdalstoppen
   • Skoleanleggene

Følgende løyper har 2. prioritet: 

   • Skaret - Langtjønna
   • Langtjønna - Porten
   • Trollheimsporten
   • Solsideløypa
   • Raudhovden rundt
   • Osen - Festa - Munkvoll
   • Dørumshovden - Festa
   • Vora - stor runde
   • Nyhaugen
   • Pøyta

Organisering

Organiseringen av skiløypearbeidet er et resultat av et arbeid utført av en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunestyret 17.12.2021. Arbeidsgruppa som har jobbet frem nytt forslag til organisering besto av Oppdal hytteforening, Oppdal næringsforening, Skisporets venner, og idrettslagene i Oppdal. Leder av arbeidsgruppen var ordfører Geir Arild Espnes. Ny organisering er gjort gjeldende fra 01.09.2022. 

Skiløypekomiteen

Skiløypekomiteen er en samleorganisasjon for aktører involvert i preparering av skiløyper for allmennheten i Oppdal kommune. Aktører/organisasjoner som tilrettelegger, bruker eller finansierer preparering av skiløyper for allmenheten i Oppdal kommune kan delta i Skiløypekomiteen. 

Skiløypekomiteen legger føringer for arbeidet med skiløyper i Oppdal, bla kriterier for standard, tilgjengelighet mv, samt driver strategisk utvikling av løypenettet framover. 

Oppdal kommune har sekretærfunksjon i komiteen, og har ikke stemmerett.

Aktører: Skisporets venner, Oppdal hytteforeninger, Storli gard, Lønset Idrettslag, Idrettslaget Snøhetta, Gjevilvassdalen skiløypeforening, Oppdal næringsforening, Visit Oppdal og Nerskogen løypeforening. Leder for komtieen er Frøydis Aalberg Jacobsen (Visit Oppdal). 

Tildelingskomiteen

Tildelingskomiteen består av faste representanter fra de største bidragsyterne til finansiering av skiløypepreparering i Oppdal. Dette er Oppdal næringsforening (på vegne av næringslivet), Oppdal kommune og Skisporets venner. I tillegg velges to representanter til tildelingskomiteen fra Skiløypekomiteen. Tildelingskomiteen fordeler midler etter tildelt ramme fra Fellesgoder Oppdal AS. Dette gjøres én gang i året. Tildeling skjer etter bestemte kriterier/føringer som gis av Fellesgoder Oppdal AS og Skiløypekomiteen.  

Aktører/organisasjoner som preparerer skiløyper for allmenheten i Oppdal kommune kan søke tildelingskomiteen om midler.  

Tildelingen for kalenderåret 2023 foretas av representanter fra Oppdal næringsforening, Skisporets venner, Visit Oppdal, Oppdal hytteforening og Oppdal kommune. Aktørene stiller med én representant hver. 


Publisert: 03.02.2016
Sist endret: 29.01.2018 15.22