Kulturadministrasjonen

Kulturadministrasjonen i Oppdal kommune er organisert under enheten plan og forvaltning.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturadministrasjonen

Kulturadministrasjonen forvalter blant annet områdene spillemidler, lov- og tilskuddsforvaltning, samt andre oppgaver innenfor kultur, kulturminner, idrett og friluftsliv.

Har du spørsmål til kommunens kulturarbeid eller annet?

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold  Kulturkonsulent                                        tlf: 90695579
e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no
Gro Aalbu          Fagleder landbruk, miljø og kultur tlf: 91896051
e-post: gro.aalbu@oppdal.kommune.no 

Oppdal kulturhus KF

Oppdal kulturhus er et kommunalt foretak som har ansvar for drift av Oppdal kulturskole, Oppdal bibliotek, Oppdal ungdomsklubb, badeanlegg, kino, scene, fritidsklubb og Oppdalsmuseet.

Kulturhusleder: Inge Lauritzen. Tlf: 41846435. E-post: inge.lauritzen@oppdal.kommune.no

Les mer på hjemmesidene til Oppdal kulturhus og Oppdalsmuseet


Publisert: 17.03.2016
Sist endret: 29.01.2018 15.18