Skolefritidsordningen legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Midtbygda oppvekstsenter har en egen aktivitets og kostholdsplan for SFO med fokus på et sunt kosthold og variert aktivitet.

Alle barn fra 1. - 4. trinn kan søke om plass.  Det er også mulig å kjøpe timer eller hele dager på SFO.

SFO er åpent alle dager fra 07.00 - 16.30, feriestengt hele juli måned.

Mer info om betaling og plasser finner du på fellessiden for Oppdalskolene 

Barnehagen:

Barnehagen har 4 avdelinger der mimimum en avdeling er en ren småbarnsavdeling. Barnehagen har en egen årsplan med varierte aktiviteter og fokus på barnets utvikling.

Barnehagen er åpen fra 07.00 - 16.30 alle hverdager unntatt 3 uker i juli.

 Planer

- skolens virksomhetsplan, ligger i showbie for foreldre.

- Årshjul for kontaktforeldre