Kommuneplan

Kommuneplanen består av en "samfunnsdel" og en "arealdel" som gir langsiktige føringer for utviklingen i kommunen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Samfunnsdelen

Det er angitt 3 kritiske faktorer for å virkeliggjøre visjonen om det gode liv i ei attraktiv fjellbygd:

  • Stedsutvikling
  • God folkehelse
  • God omsorg

samfunnsdel 2010 - 2021

Handlingsplan

Kommuneplanen angir 4 fokusområder for virksomheten i årene som kommer:  

  • Livskvalitet
  • Brukere
  • Medarbeidere
  • Økonomi

I handlingsplanen 2019 - 2022   analyseres fokusområdene slik at vi får vite mer om hva som skal til for å bli bedre. Handlingsplanen vier mye oppmerksomhet til det området som vi har kalt livskvalitet.

I økonomiplanen, - som er en del av handlingsplanen, - beskrives det hvordan vi skal møte de økonomiske utfordringene.   

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 er en plan for forvaltning av kommunens arealer. Den omfatter alt areal, både land- og vannareal. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og gjelder for hele kommunen . Kommuneplanen viser hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Den enkelte grunneier kan ikke ta i bruk arealene sine på en måte som er i strid med kommuneplanens arealdel. Dette betyr ikke at eksisterende, lovlig bruk av arealer automatisk må opphøre, selv om de er i strid med planen.

Arealdelen består av plankart:

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Plan- og bygningsloven

 

 

 


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 11.11.2019 12.17