ABC for god psykisk helse

Oppdal kommune er en av 6 kommuner i Trøndelag som sammen med fylkeskommunen skal arbeide for å øke helsekompetansen om psykisk helse blant befolkningen og gjøre ABC - rammeverket kjent. Dette som et ledd i å styrke befolkningens psykiske helse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er ABC for god psykisk helse ?

ABC er et kunnskapsbasert rammeverk og folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse ved å øke helsekompetansen i befolkingen. ABC ble utviklet av forksningsmiljø i Australia og Danmark og tas i bruk i Norge. ABC står for Act, Belong, Commit og på norsk er oversatt til: gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt.

ABC er ikke veldig komplisert, og selv små ting har stor betydning. Tenk på om du kan gjøre noe aktivt, noe sammen eller noe meningsfylt hver dag. Sånt styrker din egen og andres psykiske helse nesten uten at du merker det. 

Gjør noe aktivt: Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad. Du kan være aktivt på mange måter og nivåer - både fysisk, sosialt, mentalt og spirituelt. Kanskje du liker å gå på tur, les en bok eller lære noe nytt. Gjør mer av det som gjør det glad og ta bevisste valg. 

Hvorfor virker det?

Forskning viser, er at mennesker, som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og åndelige aktive, har bedre mental sunnhet enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive, føler vi oss gladere, og vi håndtere lettere de dagligdagse utfordringene. Dessuten kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon.

Gjør noe sammen: Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, gir dette en følelse av å høre til og ha verdi. Å være en del av fellesskapet gir deg støtte i hverdagen. Du kan se på en kamp sammen med venner, spise middag med familien eller invitere noen på besøk.

Hvorfor virker det?

Det er avgjørende for vår psykiske helse at vi har en følelse av å høre til og er en del av et fellesskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansene for å bli kjent med nye mennesker, og dermed bli en del av et felleskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til å klare de utfordringene, som livet rommer. I et fellesskap er det lettere å få støtte 

Gjør noe meningsfylt: Å jobbe for en god sak, eller realisere et mål du har gir noe å brenne for og være stolt av, for eksempel som å være frivillig. Det å hjelpe andre gir mening, glede og takknemlighet både for deg selv og andre.

Hvorfor virker det?

 Å gi seg selv utfordringer, og nå sine mål, selv de små målene, gir en følelse av å ha utretta noe og en sterkere selvfølelse, Alt dette er viktig for at vi skal ha god psykisk helse. På samme måte har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre, samt bidrag til fellesskapet en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og formål i livet. 

Med disse tre enkle grepene kan vi trene og vedlikeholde vår egen og andres psykisk helse. Med ABC er fokuset skiftet fra symptomer og plager til konkrete råd som alle kan ta i bruk, uansett forutsetning.

Vil du lese mer om ABC se her 

Test deg selv og ta et steg mot en bedre psykisk helse

Forslag til aktiviteter

Her er forslag til aktiviteter man kan gjøre som bidrar til bedre psykisk helse

Hva er god psykisk helse?

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det når du trives, kan utvikle deg og bruke evnene dine. Når du kan håndtere belastninger, inngå i sosiale relasjoner og bidra til fellesskapet.

Å være mental sunn betyr at du for det meste har det godt med deg selv og livet ditt, og at du fungerer godt i hverdagen i samspill med andre. Det betyr også at du er i stand til å håndtere allminnelige problemer og begivenheter som oppstår i løpet av livet – med hjelp fra venner og familie, når det er nødvendig.

Å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, er FNs Bærekraftmål nummer tre.

Hvordan står det til med den psykiske helsen vår?

Data fra Hunt (Helseundersøkelsen i Trøndelag) og andre studier har lenge vist en foruroligende utvikling i de unges psykiske helse og livskvalitet, spesielt det siste tiåret. Koronapandemien synes bare å ha forsterket utviklingen. Ropet om mer hjelp og behandling dominerer mediene. Men er det ikke viktigst å unngå at folk blir syke? Det er på tide vi retter oppmerksomheten mot kilden til problemene – det trengs innovasjon i folkehelsearbeidet!

Data fra HUNT, Ungdata, studentundersøkelsen Shot og forskning på livstilfredshet i Norge og studier fra andre land viser alle en bemerkelsesverdig utvikling i folkehelsen. Mens de eldre generasjonene de siste tiårene får stadig bedre helse og rapporterer økende livskvalitet, går det stikk motsatt vei med de unge. Unge generasjoner rapporterer dårligere helse, mer kronisk sykdom, mer depresjon, angstplager og dårligere livskvalitet.

Unge jenter og kvinner kommer verre ut enn menn. Folk med lav sosial status kommer verre ut enn de privilegerte. I samme tidsperiode har skiftende regjeringer satset på psykisk helse. Satsingene, som i hovedsak har vært å styrke psykisk helsevern, har tydeligvis ikke truffet. Når 44 prosent av tenåringsjenter i Ung-Hunt rapporterer symptomer på nedsatt psykisk helse, har vi et samfunnsproblem som strekker seg langt ut over det som helsetjenesten kan reparere

Folkehelsearbeidet for å forebygge hjerte-karlidelser og kreft har vært en stor suksess takket være røykelov og heving av helsekompetansen i befolkningen. Folk flest har nå kunnskap om røyking, mosjon og sunt kosthold. Vi trenger tilsvarende strategier for å fremme livskvalitet og forebygge psykisk lidelse. Vi må legge til rette for meningsfulle sosiale aktiviteter og vi må styrke den psykiske helsekompetansen i befolkningen gjennom folkehelsekampanjer. Derfor er ABC et rammeverk som kan bidra til å styrke den psykiske helsen i befolkningen.  ABC gir råd og kunnskap om hvordan vi kan ta bedre vare på vår psykiske helse. ABC står for Act – Belong – Commit. Oversatt til norsk; A – gjør noe aktivt, B – gjør noe sammen, C – gjør noe meningsfullt.

Nå trenger vi å legge til rette for at unge i større grad får grunnleggende behov dekket, og endre levekårene for ungdom og unge voksne til det bedre. Økt kunnskap om hva som gir god psykisk helse og livskvalitet, er en viktig del av dette arbeidet. Vi må gjøre det lettere for folk å ivareta sin egen psykiske helse og leve gode liv. Det er en formidabel oppgave der både politikere og flere samfunnsaktører må komme på banen. Men vi kan alle starte i det små med å stille oss selv spørsmålet; «Når har jeg det bra?».Ut i fra svaret kan du gjøre mer av det som gjør at du har det bra ! Ofte handler det om å gjøre noe aktivt, sammen med andre som er meningsfullt - ABC!

Vitenskaplige forskningeartikler om ABC

 Her finner du vitenskaplige forskningsartikler om ABC


Publisert: 02.01.2024
Sist endret: 02.01.2024 14.47