Kommunal vigsel

Nå kan dere gifte dere på Rådhuset i Oppdal. Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra Tingretten til kommunene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tidspunkt for vigsler i 2020

RoseTidspunkt for kommunale vigsler i 2020 er på datoene (fredager) opplistet nedenfor mellom kl. 11.00 - 15.00.

Januar: 24.

Februar: 7. og 21.

Mars: 6. og 20.

April: 3. og 17.              

Mai: 8. og 29.

Juni: 12. og 26.

Juli: 10. og 24.

August: 7. og 21.

September: 4. og 18.

Oktober: 2. og 16.

November: 13. og 27.

Desember: 11.

 

Seremonien vil foregå i kommunestyresalen eller på ordførerens kontor i Oppdal rådhus.

Tilbudet er gratis i fastsatt tid (se ovenfor).

Tilbudet gjelder også for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Hvis det er ønske om annet lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning e.l.) må det ordnes og betales av brudeparet selv.

Ved vigsler utenom rådhuset og/eller utenfor normalarbeidstiden gis vigsleren og medhjelpere utgiftsdekning og timegodtgjørelse i forhold til medgått tid.

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Oppdal kommune:

Ordfører Geir Arild Espnes

Varaordfører Elisabeth Hals

Eli Dahle, kommunestyrerepresentant

Personalsjef Dagfinn Skjølsvold

Leder servicetorget Turid Dørrum

Forskrift om kommunale vigsler

Hvordan registrerer/bestiller dere vigsel?

Dere bestiller/registrerer vigsel ved å bruke vårt elektroniske skjema Her må du logge deg inn via Id-porten. I skjemaet krysses det av for den datoen du ønsker i henhold til datoene ovenfor.

Har dere spørsmål? Ta kontakt på tlf: 72 40 10 00 eller på e-post: post@oppdal.kommune.no  

Erklæring og attester:

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret, som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest, som er gyldig i fire måneder.

Denne lastes opp i det elektroniske skjemaet eller sendes til Oppdal kommune v/PAS, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal eller leveres i servicetorget på rådhuset senest fire uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved det regionale skattekontoret. Endelig vigselsaattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Her finner dere skjema og veiledning:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/


Publisert: 07.12.2017
Sist endret: 18.12.2019 13.14