Kommunal vigsel

Nå kan dere gifte dere på Rådhuset i Oppdal. Fra 1. januar 2018 ble borgerlig vielse overført fra Tingretten til kommunene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tidspunkt for vigsler i 2024

Rose

Tidspunkt er på datoene (fredager) opplistet nedenfor mellom kl. 12.00 - 15.00.

Januar: 12. og 26.

Februar: 9. og 23.

Mars: 8. og 22.

April: 12. og 26.

Mai: 10. og 24.

Juni: 7. og 21.

Juli: 19.

August: 9. og 23.

September: 6. og 20.

Oktober: 4. og 18.

November: 8. og 22.

Desember: 6. og 20.

 

Seremonien vil foregå i kommunestyresalen eller på ordførerens kontor i Oppdal rådhus.

Tilbudet er gratis i fastsatt tid (se ovenfor).

Tilbudet gjelder også for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Hvis det er ønske om annet lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning e.l.) må det ordnes og betales av brudeparet selv.

Ved vigsler utenom rådhuset og/eller utenfor normalarbeidstiden gis vigsleren og medhjelpere utgiftsdekning og timegodtgjørelse i forhold til medgått tid.

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Oppdal kommune:

Elisabeth Hals - Ordfører

Tor Snøve - Varaordfører 

Morten Johan Johansen - Kommunedirektør

Tore Aasheim 

Eirin Heggvold 

Ola Husa Risan 

Eli Dahle 

Forskrift om kommunale vigsler

Hvordan registrerer/bestiller dere vigsel?

Dere bestiller/registrerer vigsel ved å bruke vårt elektroniske skjema 
Her må du logge deg inn via Id-porten. I skjemaet krysses det av for den datoen du ønsker i henhold til datoene ovenfor.

Har dere spørsmål? Ta kontakt på tlf: 72 40 10 00 eller på e-post: post@oppdal.kommune.no  

Erklæring og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret, som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest, som er gyldig i fire måneder.

Denne lastes opp i det elektroniske skjemaet eller sendes til Oppdal kommune v/PAS, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal eller leveres i servicetorget på rådhuset senest fire uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved det regionale skattekontoret. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Bekreftelse på vigsel 

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen.
Hver år sender Folkeregisteret ut ca. 18.000 signerte og stemplete vigselsattester på papir som brevpost. Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Borgerne forventer digital kommunikasjon

Samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. De fleste borgere har derfor en forventning om at tjenester og informasjon fra offentlige myndigheter er så lett tilgjengelig som mulig. Det er en av grunnene til at vi nå bekrefter inngåelse av ekteskap digitalt fremfor å sende en vigselsattest som post, forklarer Torstein Hoem, fungerende direktør i divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten.
Bakgrunnen for den nye tjenesten er Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret som blant annet skal forenkle og digitalisere Folkeregisterets innbyggertjenester.

Fortsatt mulig å få en "klassisk" vigselsattest

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.
- Ved å utstede vigselsattester kun ved behov, vil Skatteetaten spare kostnaden og tiden det tar å skrive ut, signere, stemple og sende ut om lag 18.000 vigselsattester i posten per år, sier Hoem.
Digital utsendelse av bekreftelse på vigsel er en av mange moderniserte tjenester fra Folkeregisteret som innbyggerne vil nyte godt av.
Den nye praksisen med å sende ut bekreftelse på vigsel digitalt trer i kraft 1. mars 2020.

FAKTA

Et nytt, moderne folkeregister vil være klart i år. Det nye Folkeregisteret vil effektivisere og automatisere mange prosesser, og åpne for nye tjenester som gjør hverdagen enklere for folk og bedrifter. Digital utsendelse av bekreftelse på vigsel er et direkte resultat av denne moderniseringen.
Beslutningen om å slutte å utstede vigselsattester er rettslig forankret og godkjent av Barne- og familiedepartementet (BFD).
Folkeregisterets opplysninger om personer i Norge er en viktig datakilde i store deler av samfunnet. Opplysningene i det nye Folkeregisteret ligger til grunn for all samhandling vedrørende personopplysninger mellom offentlige og private instanser i Norge.
 
For å avspeile de nye rutinene vil følgende sider endres/oppdateres på Skatteetaten.no:
Vigselattest - https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/attester/type/vigselsattest/
Veiviseren – Veien til ekteskapet - https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/

 

Skjema og veiledning

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/


Publisert: 07.12.2017
Sist endret: 12.01.2021 15.11