For ansatte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


1. juli 2024 tar Oppdal kommune i bruk nye avtaler for alle nye arbeidsforhold. Nye regler i arbeidsmiljøloven stiller strengere krav tilat arbeidsgiver deler informasjon om relevante lover, forskrifter, avtaler og reglement til nye ansatte før signering av arbeidsavtalen. 

Ved signering av arbeidsavtale bekrefter den ansatte å ha gjort seg kjent med innholdet på denne siden.    

Hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området: https://www.ks.no/hta 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 


Publisert: 20.06.2024
Sist endret: 20.06.2024 14.17